Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Скорочений словник тлумачень і дефініцій

Скорочений словник тлумачень і дефініцій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Скорочений словник тлумачень  і дефініцій

Дисперсія – числова характеристика ступені розсіву значень випадкової величини. Дисперсія постійної величини дорівнює 0. Дисперсія суми двох незалежних випадкових величин дорівнює суми дисперсій цих величин. Дисперсія суми декількох  взаємно незалежних випадкових величин дорівнює сумі дисперсій цих величин. Сума постійної і випадкової величини дорівнює дисперсії випадкової величини. Дисперсія різниці двох незалежних величин дорівнює сумі їх дисперсій. Постійний множник можна виносити за знак дисперсії, якщо піднести у квадрат: D(CX)=C2D(X),  де D – ознака  дисперсії; С – постійна величина.
  Достовірна подія -  подія, у якій кожний елементарний вихід іспиту є  сприятливим  події. Імовірність істинної події дорівнює 1.
  Закон розподілення випадкової величини – співвідношення . що встановлює зв’язок між можливими значеннями випадкової величини і імовірностями, що їм відповідають. Кожне окреме значення безперервної випадкової величини не має імовірності, що не дорівнює 0.
  Імовірність -  це числова характеристика ступеня можливості появи  будь-якої випадкової події за тих чи інших обставин, здатних повторюватися необмежене число разів, умов.
  Імовірність випадкової події – основна категорія у теорії імовірностей, що є позитивним числом яке обмежене  0 і 1: 0<P(A)1, де Р – імовірність, А – випадкова подія.
  Інформація – сукупність зведень і знань про стан керованої системи і середовища її функціонування.
Коефіцієнт детермінації -R2 – це квадрат множинного коефіцієнта кореляції між значеннями  Y, що спостерігаються і його теоретичними значеннями. Показник вимірює дійсність моделі.
  Лінійне програмування – розділ прикладної математики, що вивчає задачу пошуку екстремуму лінійної функції множини змінних в умовах лінійних обмежень у вигляді рівнянь або не рівнянь. Задача максимізації лінійної функції зводиться до задачі мінімізації зміною значень коефіцієнтів на протилежну.
  Математичне очікування – подія яка не може відбуватися у випадку іспитування. Імовірність неможливої події дорівнює 0.
  Незалежна подія -  подія В не залежить від А, якщо поява події А не змінює імовірність події В, тобто умовна імовірність події В дорівнює його безумовної імовірності: РА(В)=Р(В). Якщо подія В не залежить від події А, то і подія А не залежить від події В. Таке є ознакою, що властивості незалежності подій обопільні.
  Прогноз – імовірнісне науково- обґрунтоване судження про перспективи, можливі стани того чи іншого явища у майбутньому, або (і) про альтернативні шляхи і терміни їхнього здійснення.
  Прогнозування – процес наукового передбачення визначення тенденцій розвитку і образу майбутнього
 Ряд розподілу    -  це ряд чисел , що характеризує розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи за певною ознакою.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить