Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці

Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Метод аналізу і прогнозування за трендами  на основі   однофакторної What-Іf таблиці

Для підвищення ефективності обчислювальної процедури прогнозування в Excel можна з успіхом використовувати так звану однофакторну What-Іf таблицю [10]. Ефективність досягається поєднанням процедур отримання аналітичних і прогнозних значень за всіма трендами у єдиному процесі. Структурну сутність цього методу можна збагнути з узагальненої графічної блок-схеми, що наводена на рис. 2.15
Власне, однофакторна What-Іf таблиця  охоплює зони 1-6. Зони 7-8 з додатковими контрольними даними не входять в цю таблицю і є допоміжними, що полегшують візуальне звіряння контрольної суми початкового ряду із згладженими за трендамм сумами того ж ряду. Зона 7-8 може бути розміщена користувачем на свій розсуд, наприклад, над основною таблицею.
• Зона 1 (комірка введення) завжди порожня. При роботі кращє виділяти її яскравим кольором, що прискорює процес перетворення формул.
• Зона 2 заповнюється числовими кодами початкових (спостерігаємих) періодів.
• Зона 3 заповнюється числовими кодами періодів, на які необхідно отримати прогноз показника.
• Зона 4 заповнюється перетвореними формулами трендів.
• Зона 5 автоматично заповнюється результатами після ініціалізації розрахунку і містить згладжені по трендам значення початкового ряду показника.
• Зона 6 також автоматично заповнюється прогнозними даними після тієї ж ініціалізації розрахунку.
1.Клітинка
введення-Х 4. Стрічка клітинок для формул різних типів трендів
2.Клі-тинки спостерігаємих
кодів періодів 5. Клітинки вхідних значень показника згладжених по різним трендам
3.Клі-тинки прогн-озних кодів періодів 6. Клітинки прогнозних значень показників
(результати розрахунку)
7. Сума вхідних рівнів показників 8. Строки сум згладжених за трендами значень
вхідного ряду показників. Кожна з цих сум вираховується на підставі функцій складання по окремому стовпцю зони 5 і звіряється з контрольною сумою зони 7.


• Зона 7 заповнюється контрольною сумою значень початкового ряду ознаки.
• Зона 8 містить формули підсумовування по стовпцях зони 5.
На підготовчому етапі прогнозування заповнюються зони 2,3,4, 7, 8. Відповідно до технології, що описано у розділі, присвяченій аналізу "що…-якщо"…, на підготовчому етапі виділяється порожня комірка введення, щодо якої розміщуються два основні вхідні елементи: стовпець кодів періодів і рядок формул. Нагадаємо, що порожня комірка введення повинна знаходитися безпосередньо над першим значенням коду періоду (без будь-якого інтервалу рядків). Комірка введення однофакторної таблиці  в нашому випадку є змінною "Період".
Правіше комірки введення, в тому ж рядку (зона 4), розміщуються формули. Вони копіюються із позначок трендів  діаграм і відповідним чином перетворюються із чисто математичного вигляду у вигляд, що відповідає правилам запису формул в Excel. У процесі перетворення формул виконується два види дій: по-перше, змінна X замінюється посиланням на адресу комірки введення, по-друге, додаються деякі знаки операцій. Звичайно перетворення є найбільш небезпечною операцією із погляду можливості припуститися помилки. Типові помилки при цьому такі: наявність пропуску перед знаком рівності, некоректне додавання знаків операцій множення і зведення в ступінь, некоректне оформлення аргументів у функціях логарифмування і експоненти.

 Основний розрахунковий етап має дві операції.:
  1. Перед   ініціалізацією   розрахунку   необхідно   спочатку   визначити   простір власне What-Іf таблиці відповідно до її макета. На рис.2.15 розмах покажчика миші зображено у вигляді діагональної лінії із стрілками.
  2. Необхідно активізувати меню  Данные, Таблица подстановки,   в діалоговому вікні, що відчинилося, перевести курсор в нижню лінійку і, клацнувши мишею по комірці введення (зона 1), активізувати кнопку ОК.
  Після ініціалізації розрахунку за допомогою опції Таблица подстановки за один прийом автоматично виводиться безліч числових рядів вхідних даних, згладжених за трендами, що досліджувались  (зона 5), безліч прогнозів за різними трендами (зона 6), а також безліч допоміжних контрольних сум для виявлення найкращого тренду (зона 8) шляхом звіряння їх з головною контрольною сумою сьомої зони .
На заключному етапі технології здійснюється відбір істинного тренду і уточнення прогнозу за цим трендом. При цьому до уваги береться точка зору дослідника на тип сценарію (оптимістичний, песимістичний), за яким можливий розвиток. Тут формуються і довірчі інтервали прогнозу за допомогою статистичної функції (ДОВЕРИТ), або інструменту Описательная статистика з пакету Анализа данных. Описові статистики краще отримати до початку графічного моделювання і всіх інших розрахунків, оскільки вони містять інформацію щодо якості вхідної сукупності даних, яку потрібно знати заздалегідь.

  В наступному звернемо увагу  на можливість трендового прогнозування  на підставі  таюлиці  “що..., якщо..”
Зручною формою такого аналізу вважається інструментарій – Описательная статистика з пакету Анализ данных який створює статистичну таблицю (звіт), що містить інформації щодо головної тенденції і змінності вхідних параметрів.  У діалоговому вікні Описательная статистика для параметру Уровень надежности потрібно встановити прапорець, якщо у звіті бажано отримати і інтервал довіри. У полі Уровень надежности треба ввести потрібне значення, або якщо реалізується функція за замовченням клацніть ЛКМ в цьому полі (95%). При значенні 95% розраховується інтервал довіри з значенням 0,05. Зверніть увагу на те, що можна отримати інтервал довіри за допомогою статистичної функції ДОВЕРИТ , яка повертає інтервал довіри для середньої генеральної сукупності. Нагадаємо, при цьому, що інтервал довіри  – це інтервал з обох сторін від середньої вибірки.
Синтаксис: ДОВЕРИТ (альфа; станд. откл; розмір):
Альфа(α) - це рівень значущості який використовується для розрахунку рівня надійності. Рівень надійності дорівнює 100∙(1-α) відсоткам, тобто α, яке дорівнює 0,05 означає 95-відсотковий рівень надійності.
Станд.откл.- це стандартне відхилення генеральної сукупності для інтервалу даних. Передбачається, що воно відоме.
Размер – це розмір вибірки .
  Статистична функція СТАНДОТКЛОНП – розраховує стандартне відхилення по генеральній сукупності. Стандартне відхилення – це міра того, на скільки просторо розкидані крапки даних відносно їх середнього. СТАНДОТКЛОНП припускає , що аргументи виявляють усю генеральну сукупність. Якщо дані є тільки вибіркою із генеральної сукупності, то стандартне відхилення слід розраховувати за допомогою функції  СТАНДОТКЛОН. Для великих вибірок СТАНДОТКЛОН і СТАНДОТКЛОНП повертають приблизно рівні значення.
 Після отримання описових статистик формуються крапкові діаграми XY, на копіях яких будується ряд трендів за звичним алгоритмом (наведено вище).
Подальший розрахунок для аналізу і прогнозування відбувається на підставі моделі “що..,  якщо..”


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить