Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Землеробство як об'єкт системного аналізу

Землеробство як об'єкт системного аналізу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Землеробство як об'єкт системного аналізу

В землеробстві не часто зустрічаються спроби аналізувати систему як ціле. Практично аналізуються окремі компоненти системи, що пов'язано з складністю їх аналізу і відсутністю до нещодавнього часу відповідної методології. Широко викорис-товувані терміни "система добрив", "система обробки ґрунтів", "система захисту рослин від хвороб і шкідників", "система бо-ротьби з бур’янами” дуже рідко аналізуються в цілому - часті-ше обмежуються одним чи декількома складовими без зв'язку між собою, а тим більше з іншими системами.
Безсумнівно, системи сільськогосподарського профілю складні у вивченні, не піддаються повної формалізації. З при-чин, що зазначені раніше, біологія і сільськогосподарські нау-ки, зокрема, залишились в основному описовими науками, де зазначається що і від чого залежить, але дуже рідко пояснюєть-ся як і по якій закономірності протікає процес. І справа мабуть не в тому, що біологи недостатньо володіють математичними засобами, скоріш за все причина в складності зв'язків всередині системи і з зовнішнім середовищем, відсутністю підходящого математичного апарату. Тому в процесі аналізу треба допуска-ти можливість спрощення системи за рахунок виключення з неї малозначущих компонентів, пошуку засобів, що припускають комбінаційні підходи до вирішення задач, використання засобів апроксимації.
Проте, не все так безнадійно, як уявляється. Вже існує ве-лика кількість робіт, що доказують можливість абстрактного подання сільськогосподарських систем, і особливо тих із них, що мають здебільшого кількісні значення параметрів [52–57, 18]. Більше того, з'явилися і засоби математичного зображення систем з переважно якісними характеристиками параметрів [58 – 62,13].


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить