Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розпорядник майна

Розпорядник майна
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розпорядник майна

Розпорядник майна призначається вже на перших етапах процесу в справі про банкрутство. Згідно п. 1 ст. 11 Закону про банкрутство, не пізніше, ніж на п'ятий день після прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, суддя виносить постанову про порушення процесу в справі про банкрутство, у якій, зокрема, вказується про введення процедури розпорядження майном боржника, а також про призначення розпорядника майном.
У випадку, якщо при прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство призначити розпорядника майна неможливо, то його призначають на підготовчому засіданні, що, повинно відбутися не пізніше, ніж на тридцятий день від дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство.
Розпорядник майна призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі, відомості про яких надаються у встановленому порядку Вищому господарському суду України. Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, що відповідає зазначеним вимогам.
При цьому розпорядниками майна не можуть призначатися особи, які здійснювали раніше керування боржником — юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту відсторонення даної особи від керування боржником пройшло не менше як 3 роки, а також особи, раніше засуджені за здійснення корисливих злочинів.
Одним з важливих обов'язків розпорядника майна є проведення фінансового аналізу стану боржника, у ході якого необхідно встановити об'єктивну картину фінансового стану боржника, включаючи стан його майна, зобов'язань, а також результати його фінансово-господарської діяльності. При цьому розпорядникові майна необхідно керуватися Методичними рекомендаціями з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства й ознак дій по прихованню банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, затвердженими Міністерством економіки України від 17 січня 2001 р. за № 10.
Згідно п. 15 ст. 11 Закону про банкрутство, призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника або органа керування боржника.
Закон про банкрутство надає широкі права розпорядникові майна. Так, без його згоди не можуть укладатися деякі угоди, обговорені в п. 13 ст. 11 цього Закону, серед яких істотними є угоди за розпорядженням майном боржника, балансова вартість якого становить більше 1 відсотка балансової вартості активів боржника. Крім цього, повноваження керівника або органів керування боржника можуть бути припинені у випадку, якщо вони створюють перешкоди діям розпорядника майна. У такому випадку за клопотанням комітету кредиторів на підставі постанови господарського суду обов'язку керівника боржника тимчасово покладають на розпорядника майна.
Стадія розпорядження майном припиняється з ухваленням рішення про подальшу долю боржника — санації, ліквідації або висновку мирової угоди. Таким чином, повноваження арбітражного керуючого як розпорядник майна припиняються від дня призначення керуючого санацією або ліквідатора, або затвердження господарським судом мирової угоди, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство.
Розпорядник майна має такі права:
— скликати збори кредиторів і брати в них участь із правом дорадчого голосу;
— аналізувати фінансовий стан боржника й рекомендувати зборам кредиторів заходи для фінансового оздоровлення боржника;
— звертатися до господарського суду у випадках, передбачених Законом про банкрутство;
— одержувати винагороду в розмірі й порядку, передбачених Законом про банкрутство;
— залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірній основі фахівців з оплатою їхньої діяльності з коштів боржника, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство або рішенням комітету кредиторів;
— подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх обов'язків;
—здійснювати інші повноваження, передбачені Законом про банкрутство. Розпорядник майна зобов'язаний:
— розглядати разом з посадовими особами боржника копії заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до господарського суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство й спрямовані боржникові в порядку, установленому Законом про банкрутство;
— вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку;
— повідомляти кредиторам про результати розгляду їхніх вимог боржником і включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів або про відмову визнання вимог боржником;
— вживати заходи для захисту майнових прав боржника;
— аналізувати  фінансову,   господарську  й  інвестиційну діяльність боржника, його положення на товарних ринках;
— виявляти ознаки фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;
— скликати збори кредиторів; надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, у відношенні яких порушена справа про банкрутство;
— надавати господарському суду й комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансовий стан боржника, пропозиції про можливості відновлення платоспроможності боржника;
— виконувати інші функції, передбачені Законом про банкрутство.
Термін дії повноважень розпорядження майном — не більше ніж 6 місяців, але може бути продовжений або зменшений за клопотанням комітету кредиторів або розпорядника майном, або власника (п. 7 ст.13 Закону про банкрутство).


 

You have no rights to post comments