Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Правове регулювання інституту банкрутства

Правове регулювання інституту банкрутства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правове регулювання інституту банкрутства

В Україні підстави й порядок визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом визначені в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. в редакції від ЗО червня 1999 р. (далі — Закон), главою 23 Господарського кодексу України (далі — ГК) та ст. 53 Цивільного кодексу України (далі — ЦК).
Критеріями абсолютної неплатоспроможності Закон визнає:
а) розмір заборгованості (встановлений у сумі трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати);
б) термін   несплати   (3  місяці  після   настання  терміну сплати).
За законодавством України, суб'єктами банкрутства можуть бути лише юридичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в органах державної статистики України, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності. Ними не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо). Не може порушуватися справа про банкрутство, якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, а також стосовно боржника, щодо якого вже порушено справу про банкрутство, іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій, розміщених за межами України.
Неспроможність і банкрутство являють собою комплексний інститут права: з одного боку, це інститут матеріального права, а з іншого — процесуальний інститут. Оскільки регулювання питань щодо банкрутства є сукупністю норм різних галузей права, галузева належність розглядуваного інституту спричинює багато суперечок.
Ми поділяємо точку зору тих вчених, які вважають, що банкрутство слід розглядати комплексно. Зокрема, В. Бєлих відзначає, що законодавство про неспроможність (банкрутство) формується і розвивається на межі публічного й приватного права, що регулюють відносини у цій сфері, і, відповідно, є комплексним (Бєлих В.С., Дубинчин А.А., Скуратовський МЛ. Правовые основы несостоятельности (банкротства). — М., 2001. — С. 22). В Україні банкрутство також міжгалузеве.
Визначення термінів «фіктивне банкрутство», «доведення до банкрутства» міститься у ст. 215 ГК та статтях 218, 219 КК.
Кримінальний кодекс України визначає як злочин фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності та незаконні дії в разі банкрутства і вживає терміни «банкрутство» і «фінансова неспроможність».


 

You have no rights to post comments