Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Економічна і біоенергетична оцінка технологічного заходу

Економічна і біоенергетична оцінка технологічного заходу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Економічна і біоенергетична оцінка технологічного  заходу

Надання кількісної оцінки витратам у разі невиконання ТО або недодержання технологічних вимог (відповідно до рекомендацій), є важливим аспектом розробки СППР СТЗ, що доповнює технологічний проект і розширює його можливості у відношенні якості виробничо-економічних рішень. Величину втрат урожаю в разі не проведення агрозаходу, або проведення із значними відхиленнями від проекту можна визначити як різницю між розрахованим значенням урожаю і добутком цього показника на ваговий коефіцієнт значення ТО у технологічній ієрархії агрозаходів:  .

На підставі оцінок значень ТО можна розраховувати інтегровану оцінку (економічна + біоенергетична) ефективності агрозаходів і створювати мінімізовані по витратам технологічні схеми. Нами розроблені алгоритми таких процедур, але докладне обговорення методів і підходів до вирішення цієї задачі виходить за межі даної роботи.


На підставі технологічного, економічного і біоенергетичного оцінювання ТО можна скласти проекти технологій, які відповідатимуть ресурсним можливостям організації. При цьому проекти стають більш інформаційно забезпечені, а рішення по їх реалізації більш обґрунтованими.

3.2 Експертна оцінка значень агрозаходів
У разі необхідності розвинення системи “АГРОТЕХНОЛОГ” в напрямку реалізації оптимізаційного підходу, або мінімізації технологічних схем для оцінки значущості агрозаходу застосовується метод експертного оцінювання.  Найбільш надійні результати можна  одержати якщо застосувати комплексний підхід до оцінки агрозаходів, який поєднує індивідуальні експертні оцінки і математичні методи обробки інформації.
Процедура оцінювання складається з двох етапів: розробка програми послідовних індивідуальних опитувань експертів (форма анкет опитувань, таблиці оцінок), узагальнення і статистична обробка результатів опитування. При цьому важливо забезпечити незалежність суджень експертів. Такого можна досягти індивідуальним анкетуванням і переведенням висловлювань експертів у кількісні вирази

Примітка: Агрозаходи, які беззаперечні і не підлягають виключенню з технологічних схем не оцінюються (сівба, збирання врожаю). Також можна виключати і малозначущі ТО, щоб спростити процедури статистичної обробки.  
Процедура рангування технологічних операцій така: кожний експерт розміщує технологічні операції в ряди так, що на перші місця стають найбільш суттєві з них і вони отримують ранг = 1, на другому місці слідуючі за впливом на врожай (ранг = 2) і т.д. Якщо серед ТО, на думку експерта, немає однакових за ступенем впливу, то кожна ТО матиме ранг, що відповідає її номеру в цьому рядку. Якщо існують рівнозначні фактори, то вони повинні розділити декілька місць в ланцюжку черги і кожній з таких ТО присвоюється ранг, що дорівнює середньому арифметичному з їх номерів. Наприклад, якщо експерт вважає дві технологічні дії однаково суттєвими, то вони будуть поділяти перше і друге місця, а їх ранг дорівнювати – 1,5 ((1+2):2). Сума рангів зв’язаних операцій повинна дорівнювати сумі рангів, що має місце при ранжуванні без елементу зв’язності.
Щоб не обтяжувати методичний посібник статистиками ми не наводимо повної методики експертного оцінювання, а також методів визначення рівня узгодженості експертів на підставі коефіцієнта конкордації і процедур перевірки її коректності, вважаючи, що статистичний апарат обробки даних розробникам автоматизованих систем відомий. При цьому підкреслюємо, що включення в алгоритм експертних оцінок дозволяє від якісних виразів значень ТО, якими оперують фахівці-технологи перейти до кількісних, що зробить формалізацію алгоритму більш чіткою, а алгоритм більш зручним і гнучким для використання для різних режимів СППР СТЗ.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить