Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розподіл прибутку страховика

Розподіл прибутку страховика
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розподіл прибутку страховика

Прибуток страховика розподіляється за спільними для всіх суб'єктів господарювання принципами. Схема розподілу прибутку залежить від форми організації страхової компанії (акціонерне товариство відкритого або закритого типу, командитне, повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю) і регулюється Законом України «Про господарські товариства» та установчими документами страховика. Особливістю розподілу прибутку страхової компанії є те, що згідно з Законом України «Про страхування» за рахунок нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, який реінвестовано у страхову компанію, вона може створювати вільні резерви з метою зміцнення своєї платоспроможності.
Зважаючи на те, що переважна більшість страховиків в Україні є акціонерними товариствами, слід більш докладно зупинитися на розподілі прибутку саме акціонерних товариств.
Цей розподіл відбувається виходячи з відповідного рішення загальних зборів акціонерів.
Прибутковість акцій розраховується і відображається у частині III «Розрахунок показників прибутковості акцій» Форми №2 «Звіт про фінансові результати».
Згідно із законодавством, одержання дивідендів є одним із майнових прав акціонерів. За результатами підприємницької діяльності (як правило, за рік) товариство має вирішувати, якими за розмірами будуть дивіденди, чи доцільно їх сплачувати в конкретному році тощо. Питання, пов'язані із затвердженням результатів діяльності, у тому числі й про розподіл прибутків, відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів. В установчих документах або на зборах акціонерів може бути встановлено інший строк для виплати дивідендів: наприклад, один раз у півроку або один раз на квартал.
Неакціонерні суб'єкти підприємницької діяльності при одержанні чистого прибутку в більшості випадків спрямовують прибуткові кошти на розвиток підприємницької діяльності, на соціальний розвиток підприємства, на оплату праці, а також на поповнення резервного фонду.
На відміну від них, зазначені напрями використання чистого прибутку становлять лише нерозподільну частину чистого прибутку акціонерних товариств. Ця частина називається нерозподільною юму, що кошти з неї не розподіляються поміж акціонерами у вигляді дивідендів. Інша частина чистого прибутку акціонерного товариства є розподільною, і всі кошти цієї частини спрямовуються на сплату дивідендів.
Таким чином, для акціонерного товариства чистий прибуток (ЧП) складається з двох частин: нерозподільної (НЧП) і розподільної (РЧП), тобто:
ЧП = НЧП + РЧП.
Інколи акціонерні товариства приймають рішення про те, що дивіденди в певному році не будуть сплачуватися. Це означає, що розподільна частина прибутку дорівнює нулеві (РЧП = 0), а весь чистий прибуток спрямовується на розвиток підприємницької діяльності:
ЧП = НЧП.
У свою чергу кошти нерозподільної частини чистого прибутку повинні спрямовуватися на розвиток господарської діяльності (РГД), соціальний розвиток працівників (СРП), оплату праці (ОП), а також на поповнення резервного фонду (РФ). Таким чином,
НЧП = РГД + СРП + ОП + РФ.
Загальні збори акціонерів товариства спочатку затверджують розміри чистого прибутку, одержаного за рік діяльності, потім приймають рішення про розміри нерозподільної частини чистого прибутку, тобто розміри фондів РГД, СРП, ОП та РФ. Після цього затверджуються розміри розподільної частини прибутку:
РЧП = ЧП - НЧП
або
РЧП = ЧП - (РГД + СРП + ОП + РФ).
Кожному акціонерові сплачуються дивіденди відповідно до кількості та виду акцій, які є в його власності.


 

You have no rights to post comments