Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Принципи розміщення коштів страхових резервів

Принципи розміщення коштів страхових резервів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи розміщення коштів страхових резервів

Зважаючи на особливість страхової діяльності, законодавство більшості країн, у тому числі України (сг. 31 Закону України «Про страхування»), встановлює такі принципи розміщення коштів страхових резервів у активах певних категорій (так званих «дозволених активах»):
4)    безпечності;
5)    ліквідності;
6)    прибутковості;
7)    диверсифікації.
Слід сказати, що це основні, ключові вимоги, але вони не є вичерпними для всіх аспектів управління активами. В практиці страхової справи при управлінні активами прийнято враховувати також термін інвестицій, який має збігатися з часом дії зобов'язань, прийнятих страховиком.
1)Принцип безпечності (або найбільшої гарантованості повернення коштів, принцип надійності) — найважливіший принцип для страхової компанії. Цей принцип ставить перед страховиком завдання досягнути максимально можливої за даних умов безпеки вкладень, тобто йдеться про зведення до мінімуму інвестиційного ризику.
Надійність інвестицій є головною умовою існування страхових компаній, оскільки втрата інвестованих коштів призводить до втрати страхових резервів, а це, в свою чергу, веде до нездатності страхової компанії виконати свої страхові зобов'язання. Керуючись при інвестуванні принципом безпечності, страховик мас зважати на те, що у світовій практиці прийнято найбільш безпечними з позиції інвестиційного ризику вважати будь-які державні цінні папери, найбільш небезпечними — акції молодих наукоємних підприємств.
2)Принцип ліквідності передбачає можливість швидкого та беззбиткового для страховика перетворення будь-яких вкладень на грошові кошти. Згідно із цим принципом, загальна структура активів страховика має бути такою, щоб у будь-який момент він мав у своєму розпорядженні ліквідні кошти. Принцип ліквідності важливий для будь-якої компанії в будь-який галузі економіки: ліквідні активи мають високий статус при оцінці інвестиційного портфеля компанії.
У страхуванні під ліквідністю активів розуміють можливість оперативного перетворення активів на готівкові платіжні кошти для погашення страховиком своїх зобов'язань у межах встановлених термінів. Особливістю застосування принципу ліквідності у страхуванні є те, що вимоги до ліквідності різні залежно від характеру та структури страхового портфеля. Страхова компанія, що здійснює страхування життя, має страховий портфель, який добре піддається плануванню. Забезпечити дотримання принципу ліквідності у цьому випадку неважко, оскільки компанія з великим ступенем надійності може передбачати, коли і в який сумі вона потребуватиме грошей для здійснення страхових виплат. Якщо ж страхова компанія здійснює загальне страхування, до того ж у її страховому портфелі переважають договори автотранспортного, морського, авіаційного страхування, виплати за якими здатні досягати надвеликих розмірів і є важкопрогнозованими, то в цьому випадку забезпечити принцип ліквідності набагато складніше. Тому для страхових компаній з незбалансованим страховим портфелем слід висувати більш жорсткі вимоги в плані ліквідності.
3) Принцип прибутковості вкладень означає, що активи страховика мають розміщуватись на принципах безпечності та ліквідності і при цьому ще приносити постійний і, по можливості, достатній дохід. Хоч принцип прибутковості не є абсолютним і головним принципом інвестиційної політики страхової компанії, проте не слід забувати, що отримання прибутку — це мета діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, включаючи і страхові компанії. У страхуванні отримання інвестиційного прибутку дає і і раховикові змогу:
а)    перекривати збитки від операційної діяльності;
б)    здійснювати дисконтування страхових премій за довгостроковими договорами страхування життя;
в) забезпечувати участь страхувальників у прибутках;
г) отримувати додаткове джерело формування математичних резервів.
4) Принцип диверсифікованості (змішування та розсіювання) полягає у розподіленні коштів, що інвестуються, між об'єктами тиждень з метою зниження ризиків ймовірності втрати цих кошми іібо втрати доходів від них. Згідно з цим принципом, страхова компанія не повинна допускати різкого переважання якогось певного виду вкладень над іншими. Структура інвестиційного портфелі не повинна бути однобокою. Страхова компанія має також уникати  регіональної концентрації вкладень або орієнтації лише на одного або кількох головних отримувачів інвестиційних коштів страховика.


 

You have no rights to post comments