Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Резерви належних виплат страхових сум

Резерви належних виплат страхових сум
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Резерви належних виплат страхових сум

Крім загальних вимог до розрахунку математичних резервів і викупних сум Методика Держфінпослуг встановлює загальні вимоги до розрахунку резерву виплат страхових сум. Цей резерв складається з резерву заявлених, але не врегульованих збитків, і резерву збитків, що виникли, але не заявлені. Слід зазначити при цьому, що рішення щодо формування резерву збитків, що виникли, але не заявлені, приймає сама страхова компанія. Вона може не формувати цей резерв, і тоді він вважається рівним нулю, як і резерв витрат на ведення справи у складі математичних резервів.
Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збитків здійснюється окремо за кожним договором, який є чинним на звітну дату.
Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені, здійснюється за сукупністю договорів у цілому.
Загальна величина резерву належних виплат страхових сум дорівнює сумі зазначених резервів.
Резерв заявлених, але не врегульованих збитків являє собою оцінку грошових зобов'язань страховика щодо страхових випадків, що мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але не були виконані або виконані не повністю станом на звітну дату.
Величина резерву заявлених, але не врегульованих збитків дорівнює сумарній величині не сплачених на звітну дату грошових сум, що мають бути виплачені:
а)    у зв'язку із страховими випадками, про факт настання яких заявлено страховику в установленому законодавством та договором порядку;
б)    при настанні термінів здійснення виплат ануїтету, за якими (термінами) згідно з умовами договору не вимагається заява на виплату;
в)    у зв'язку з достроковим припиненням дії договору або зі змінами умов договору.
Резерв збитків, що виникли, але не заявлені, являє собою оцінку грошових зобов'язань страховика за ризиками нещасного випадку та (або) хвороби щодо страхових випадків, які могли статися у звітному або попередніх звітних періодах, але не були заявлені на звітну дату.
Оцінка резерву збитків, що виникли, але не заявлені, здійснюється актуарними методами.
При розрахунку страхових резервів зі страхування життя законодавством дозволяються спрощення та наближення у разі, якщо може бути обгрунтовано, що вплив цих спрощень та наближень на результати розрахунку резервів є несуттєвим.


 

You have no rights to post comments