Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад

Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад

Страхові резерви, які створюються страховиками, що здійснюють загальне страхування, називаються технічними резервами. Назва відбиває специфіку цих резервів: родовий взаємозв'язок з технологією страхового процесу, який передбачає наявність необхідних коштів для відшкодування ймовірних збитків протягом всього терміну дії кожної страхової угоди. Обсяги технічних резервів відбивають обсяги чинних страхових зобов'язань страхової організації. Джерелом свого утворення технічні резерви страховиків, що здійснюють загальне страхування, мають виключно страхові премії. Резерви формуються у розрізі окремих видів страхування. Розмір технічних резервів має бути достатнім для відшкодування всіх збитків за укладеними договорами навіть у випадку, якщо нові страхові премії не надходитимуть.
Технічні резерви, які формують західноєвропейські страхові компанії, являють собою цілісну систему і поділяються на гри великі групи: резерви премій; резерви збитків; специфічні резерви (їх створення пов'язане із особливостями проведення окремих видів страхування, які потребують додаткових гарантій). Головні дві групи у складі технічних резервів страховиків — це резерви премій і резерви збитків. У складі технічних резервів західноєвропейських страховиків переважають резерви збитків: на них припадає 2/3 усього обсягу технічних резервів, у той час як на резерви премій — 1/3. Обсяги специфічних резервів є незначними.
У складі страхових резервів вітчизняних страховиків переважають технічні резерви, а в них основну частку складають резерви незароблених премій. Частка решти резервів є доволі малою. Вона збільшуватиметься з розвитком страхового ринку та зміною його структури у бік класичного страхування.
Чи законом України «Про страхування», до складу технічних ре зервів, які формують вітчизняні страховики, належать:
1) резерви по зароблених премій;
2) резерви збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників (інша назва — «резерви заявлених, але не виплачених збитків»);
3)    резерви збитків, які виникли, але ще не заявлені;
4)    резерв катастроф;
5)    резерв коливань збитковості.
Перші два види технічних резервів резерви незароблених премій і резерви заявлених, але не виплачених збитків — є обов'язковими для формування усіма страховиками.
Окрім цих обов'язкових резервів, страховики мають право формувати за необхідності резерви збитків, які виникли, але ще не заявлені; резерв катастроф; резерв коливань збитковості. Рішення про запровадження таких технічних резервів з початку наступного календарного року страховики повинні приймати у поточному році, заздалегідь письмово повідомивши про це наглядовий орган.
Порядок формування і обліку усіх страхових технічних резерпін встановлюється законодавством і відповідними нормативними актами Наглядового органу у сфері страхування — Держфінпослуг.
Існують окремі види страхування, здійснення яких вимагає дощикоиих гарантій, і в зв'язку з цим існують додаткові вимоги щодо формування страховиками технічних резервів за цими вилами страхування. До таких видів страхування в Україні належать:
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності шіаспиків наземного транспорту; обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.
Міток» ризикованість цих видів страхування (в першому випадку через масовий характер збитків, а в другому — через їх катастрофічний характер) потребує створення додаткових гарантій, отже для них законодавством встановлений розширений перелік страхових резервів, обов'язкових для формування.
Страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та є членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, зобов'язані формувати не два, а чотири обов'язкових технічних резерви за цим видом страхування: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв коливань збитковості.
Страховики, які отримали ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового пулу України, теж в обов'язковому порядку мають формувати з цього виду страхування не два, а чотири обов'язкових резерви: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв катастроф.
Формування страховими організаціями резервів премій здійснюється на підставі статистичного обліку договорів страхування; резервів збитків — на підставі статистичного обліку вимог (заяв) страхувальників щодо страхових виплат.
Склад та порядок формування і розміщення страхових технічних резервів в Україні регламентується такими нормативними актами:
- Закон України «Про страхування»;
-Закон України «Про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту»;
- Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 №3104 (зі змінами та доповненнями);
- Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 № 123.
Страховики щоквартально подають до Держфінпослуг у складі спеціалізованої страхової звітності інформацію щодо формування технічних резервів. Ця інформація міститься у Розділі З «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя»; у Розділі 4 «Показники діяльності з видів обов'язкового страхування»; у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика».


 

You have no rights to post comments