Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань

Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань

У практичному виконанні найчастіше розробники систем використовують поєднання форм і методів представлення знань про об’єкт.
Розробник у більшості випадків керується інтуїцією, що спирається на знання і розуміння процесів, які протікають у системі.
На першому етапі моделювання проводиться структурна декомпозиція технології і класифікуються поняття у визначенні „технологія”, „технологічна операція” (ТО), „технологічний процес” (ТП)
Під технологічною операцією будемо розуміти зміну об’єкту (ґрунт, рослина) під впливом фактору впливу при визначеному характері дії.
Технологічний процес – це логічно упорядкована сукупність ТО, що змінюють кінцевий стан об’єкту і якій притаманна закінченість.
Під технологією треба розуміти поєднання ТП, які визначають шляхи одержання врожаю.
Ключовими складовими алгоритму є опис ТО, оскільки в них закладено індивідуальний характер процесу. Спершу ставиться завдання формалізації ТО. Під цим процесом будемо розуміти виділення найбільш істотних сторін операції впливу на об’єкт на підставі перетворення інформації. Множина ТО визначається як технологічна множина – М.
Під формалізованою операцією слід розуміти найбільш істотні сторони ТО, які відображені операторами переробки інформації про стан об’єкту над яким ця операція відбувається.
У моделі ТО повинні бути представлені.
1. Ідентифікатори операції.
2. Параметри, що описують стан об’єкту.
3. Залежності вхідних параметрів від параметрів операції з урахуванням впливу зовнішніх факторів.
4. Комплекс устаткування за допомогою якого виконується операція (машини, механізми, знаряддя).
5. Перелік параметрів управління – Р з вказівкою на технологічні обмеження їх значень в залежності від властивостей об’єктів і устаткування
6. Умови використання і невикористання ТО.
7. Умови, що визначають необхідність проведення ТО.
8. Економічні та нормативно-довідкові характеристики
Для формалізованого опису об’єкту у вигляді моделі, або моделюючого алгоритму необхідно обрати формальний підхід (апарат), який би чітко і адекватно міг відобразити взаємозв’язки елементів і структуру об’єкту. Для цього можливе використання звичайного графу. Представлення технологічної структури графом дозволяє здійснити математично виважений і достатньо наочний розгляд [1, 14]. Форма зв’язку тут надається у вигляді тієї чи іншої матриці з’єднань, де номери строк і стовпців можуть означати номери технологічних об’єктів. При такому підході у разі наявності зв’язків між об’єктами у відповідну клітинку матриці заноситься 1, при відсутності зв’язку – 0. Але графічний засіб не зовсім зручний для використання в ПЕОМ.
Описуючи технологічний процес ми прийняли, що кожний ТП описується незалежно один від одного, а всі взаємозв’язки подаються через матрицю з’єднань [9, 7]. Така матриця конкретної технології постійна.
Модель ТП складається з таких формальних описувань:
- цілей і підцілей застосування ТП;
- вимоги до ТП;
- вимоги до операцій, що складають ТП;
- вимоги до вхідних і вихідних параметрів;
- вимоги до факторів зовнішнього середовища, які впливають і враховуються в ТП;
- техніко-економічні показники ТП;
- структура ТП.
Технологічний процес вважається описаним, якщо визначені всі параметри кожного „вхідного” стану і можна розрахувати „вихідні”.
Технологічна схема будується як послідовність ТП, а сполучення схем являє собою технологію  в цілому.
Зауважимо, що при використанні системи у прикладному призначенні при описуванні переваги слід віддавати не глобальній моделі технології, а її підмоделям, що притаманні відповідним функціональним завданням.
Також підкреслимо, оскільки рекомендації на „виході” формуються у вигляді речових порад, компоненти опису операцій повинні бути формалізовані на мові користувача.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить