Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків

Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків

Банк жадає від Позичальника забезпечення кредиту відповідно до українського законодавства й у прийнятній для Банку формі. Як забезпечення кредиту Банк приймає заставу, доручність, гарантію й інші форми зобов’язань, прийняті банківською практикою. Оскільки Банк проводить політику пріоритетності якості об’єкта кредитування над забезпеченням кредиту, то кредит завжди повинний надаватися на базі оцінки якості ризиків, а не якості забезпечення. Забезпечення по кредиту використовується для впевненості, що сума кредиту буде відшкодована у випадку втрати Позичальником кредитоспроможності до погашення кредиту.
Як предмет застави не можуть виступати:
- право користування землею;
- авіатранспорт;
- річкові і морські судна;
- окремі частини підприємства, що не забезпечують замкнутий технологічний цикл;
- цінні папери;
- товари в обороті і переробці.
При виборі виду забезпечення Банк, віддає перевагу найбільш ліквідному забезпеченню, а у випадку його реалізації не впливає негативно на імідж Банку.
Позичальник повинен вносити пропозиції щодо забезпечення в заявці на кредит. Форми і методи забезпечення кредиту погоджуються з Позичальником до видачі кредиту і повинні бути включені в кредитний договір. Відповідно до вимог діючого законодавства, забезпечення по кредиту оформляється окремим договором. У випадках, передбачених законодавством України, договір застави повинен бути завірений нотаріусом. Вартість забезпечення повинна перекривати суму виданого кредиту (K=2,0).
З метою оптимізації роботи з забезпеченням кредитів використовується диференційний підхід до визначення дисконту при розрахунку заставної вартості. Формула необхідної суми забезпечення по кредиту має вигляд:
Сзаб = Сзк * 2,                                  (2.1)
де  Сзаб - необхідна сума забезпечення за заставною ціною;
Сзк - сума запитуваного кредиту.
При цьому необхідна сума забезпечення буде складатися з двох частин:
       Сзаб = См + Смп(СТ)                         (2.2)
де: С м - частина суми забезпечення, представлена заставою  ліквідного майна;         С ип(С т) - частина суми забезпечення, представлена заставою             майнових прав по контрактах, або заставою товару в обороті і/або переробці.
Для технічного і безризикового  кредитування  можливо  застосування застави майнових прав по контрактах (на одержання коштів або майна) на повну суму необхідного забезпечення Сзк * 2.
Групи забезпечення в залежності від структури формування покриття:
С заб = С м + С мп                 (2.3)
При прийнятті рішення враховуються: фінансовий стан, група забезпечення -А1Б2У3Г і умови не кредитування.
1 група – С м = 1,10 (55%),    С мп(С т) = 0,90 (45%)
2 група – С м = 1,25 (62,5%),  С мп(С т) = 0,75 (37,5%)
3 група – С м = 1,50 (75%),    С мп(С т) = 0,50 (25%)
З метою закріплення в банку якісних позичальників і підвищення зацікавленості корпоративних клієнтів у дисципліні платежів в умовах зростаючої конкуренції, для ссудопозичальників із групою забезпечення 1 можна встановлювати   знижені  тарифи.
Обов’язкові умови, при відповідності яким можливий розгляд питання про застосування пільгових умов кредитування позичальника:
- клієнт банку - не менш 1-го року;
- рейтинг по страховому резерву - «1»;
- рейтинг фінансового стану - «А»;
- за цей термін брав і погасив без прострочень не менш 3 кредитів;
- сума і термін кредитів - у рамках ліміту кредитування (особлива увага при аналізі кредитної історії клієнта до сум і термінів укладених кредитних договорів з метою виключення формалізованого підходу для поліпшення кредитної історії позичальника).
У тому випадку, якщо в заставу приймаються майнові права на постачання устаткування, фінансування яких здійснюється за рахунок  кредитних засобів і жорстко контролюється, передоплата по контрактах складає не більш 30 % - інша частина - по факту постачання, застава майнових прав може бути прирівняна до застави майна. При цьому контракти на закупівлю устаткування повинні задовольняти всім юридичним вимогам.
С м= Ц зв* К,                                   (2.4)
де:  Ц зв - заставна вартість одиниці майна;
К - кількість одиниць предмета застави.
Ц зв = Ц рв *         (2.5)                          
де:  Ц рв- ринкова вартість одиниці майна;
d- величина дисконту. 
Ринкова вартість майна дорівнює грошовій сумі, за якої передбачається перехід майна з рук у руки на дату оцінки в результаті комерційної справи між добровільним покупцем і добровільним продавцем після адекватного маркетингу. Заставна вартість - це ціна майна, що фіксується  в договорі застави. Дана ціна повинна забезпечувати максимально швидку реалізацію закладеного майна і стимулювати позичальника погасити кредит у встановлений термін. Дисконт, застосовуваний при розрахунку заставної вартості необхідний для збільшення ліквідності майна. Дисконт, застосовуваний, при оцінці різних видів майна диференційований, тому що вони мають різний ступінь ліквідності. Заставна вартість при можливому звертанні стягнення на предмет застави буде ціною його реалізації, що вимагає особливої уваги при її визначенні.
Позичальник повинен надати прийнятне забезпечення по кредиту до погодженої дати і підписати Договір застави не пізніше першого платежу по кредиту. У протилежному випадку Банк може відмовитися від видачі кредиту, або переглянути його умови, що повинно бути відбите в кредитному договорі з Позичальником.
Найбільш розповсюдженим видом забезпечення є застава. При здійсненні заставних операцій Банк керується законом “Про заставу”, Цивільним Кодексом України та іншими законодавчими актами і нормативними документами України.
Оцінка пропонованої застави виконується співробітником відділу заставних операцій (Рівень-2), що представляє результати свого аналізу й огляду застави в Експертному висновку, що є невід’ємною частиною Кредитної оцінки. Пропонований Договір застави і стосовні до нього документи повинні бути розглянуті юристом відповідного підрозділу Банку.  Предмет застави повинен бути застрахований на користь Банку в страховій компанії, прийнятної для Банку. Позичальник сплачує, повну вартість оцінки й оформлення договору застави, а також витрати по страхуванню предмета застави. Після підписання Договору застави Банк враховує забезпечення на позабалансовому рахунку (№ 9500, 9501), де воно і залишається до повного погашення кредиту. Порядок обліку забезпечення на позабалансовому рахунку визначений у відповідних положеннях Банку.
Банкові надається право регулярно інспектувати предмет застави і  Позичальник повинен надавати йому цю можливість. Банк здійснює контроль наявності і схоронності предмета застави протягом усього терміну дії кредитного договору.
Позичальник повинен зберігати об’єкт застави в гарному стані. Предмет застави не може бути переданий в аренду або реалізований третій особі без письмової на те згоди Банку.
Банк може зажадати від Позичальника збільшити суму застави на протязі дії кредитного договору, якщо Банк встановить, що вартість застави зменшилася і виплата кредиту ставиться під сумнів.
Якщо Позичальник не виконує зобов’язання за кредитним договором, Банк у порядку, визначеному чинним законодавством, звертає стягнення на предмет застави з метою відшкодування суми заборгованості.
Система керування ризиками в Банку має дві компоненти:
1. Загальбанківські ризики (Казначейство), такі як ліквідність, загальбанківські ліміти, встановлення єдиної системи оцінки ризиків, контроль системи ризиків потенційних збитків,  та ін.
2.Оцінка кредитних ризиків конкретного клієнта і конкретного проекту, а також Кредитного портфеля в цілому( Рівень-2 кредитування).
Банк підтримує співвідношення між ризиками і доходами кредитних операцій і розділяє кредитний портфель між: 
1. Портфель A: ризики високого ступеня/ високі доходи.
2. Портфель B:  ризики низького ступеня/ низькі доходи.
Банк підтримує на належному рівні кредитний портфель, розподілений (диверсифікований) між наступними видами кредитних ризиків:
- гривня й іноземні валюти;
- термін погашення: до 3 місяців, до 6 місяців, 6-12 місяців, 1-2 року, 2 роки і більш;
- вид діяльності: торгівля, будівництво, промисловість, енергетика, транспорт, сільське господарство;
- географічне положення: Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Київ, Харків, Херсон, міста, у яких знаходяться філії банку, Крим, інші українські міста, Росія, інші іноземні держави;
- суми кредиту;
- вид підприємства:  індивідуальне підприємство, сімейне підприємство, частка підприємство, колективне підприємство, державне комунальне підприємство, державне підприємство, спільне підприємство, орендне підприємство; акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командне суспільство і т.д.;
- вид застави;
- рівень процентної ставки: у гривні, у доларах, в інших валютах;
- клієнт - не клієнт Банку;
- вид проекту.
Банк класифікує кредитні проекти на наступні 6 категорій:
I. Проект по відновленню робочого капіталу - ризик нижче середнього.
II. Проект, спрямований на зниження витрат  (спрямовується на енергозбереження) - ризик нижче середнього
III. Розширення існуючого виробництва - ризик середнього ступеня.
IV. Новий вид продукту або ринку - ризик вище за середній.
V. Новий інвестиційний проект - високий ступінь ризику.
VI. Науково-дослідний проект - високий ступінь ризику.
Банк використовує наступну систему оцінки Позичальника відповідно до його кредитоспроможності (ризик клієнта):
A. Бездоганне підприємство:
- гарне фінансове становище;
- висока ліквідність;
- здатність протистояти погіршенню економічних обставин;
- діяльність у перспективному секторі, що розвивається;
- вичерпна й актуальна фінансова інформація;
- гарні показники балансу і звіту про прибутки і збитки;
- відсутність затримок у погашенні основної суми кредиту і відсотків;
- забезпечення високої ліквідності і перевищення суми кредиту.
В. Підприємство з гарним загальним  і фінансовим  становищем:
- може бути піддано впливові несприятливої економічної ситуації;
- прийнятний короткотерміновий потік готівки;
- повна й актуальна фінансова інформація;
- баланс і звіт про прибутки і збитки з деякими незадовільними показниками, - поліпшення їх представляється можливим;
- погашення основної суми боргу і відсотків не викликає сумнівів;
- забезпечення гарне, але його реалізація принесе небагато прибутку.
C. Посереднє підприємство:
- фінансове становище задовільне;
- грошові потоки достатні, але можуть виникати труднощі;
- сектор економіки, що нерозвивається;
- фінансова інформація повна, але, як здається, по деяких параметрах подається з умовчанням;
- баланс і звіт про прибутки і збитки з деякими незадовільними показниками, поліпшення яких представляється складним;
- відсотки виплачуються, або прострочення менш 30 днів, але погашення основної суми боргу затримується або представляється сумнівною;
- кредит не має тенденцій до не повернення, але варто уважно стежити за ситуацією;
- забезпечення існує, але його вартість не покриває суму заборгованості.
D. Підприємство з поганим фінансовим  становищем:
- складності з коштами або їхня повна відсутність;
- фінансова інформація неповна і подається з запізненням;
- фінансові звіти не дозволяють вірогідно оцінити ризик;
- виплати основної суми боргу і відсотків затримуються або можливо будуть затримуватися;
- кредит має тенденції до не повернення;
- варто ретельно стежити за рахунком клієнта;
- забезпечення недостатнє, і, якби їм довелося скористатися, це явно привело б до збитків. 
E. Стан підприємства  незадовільний:
- відсутність коштів;
- кредитори очікують оплати;
- підприємство не здатне виконати свої зобов’язання перед Банком, як по відсотках, так і по основній сумі боргу;
- фінансова інформація недоступна або викликає побоювання;
- шанси на виживання підприємства дуже малі, велика імовірність банкрутства;
- збитки майже неминучі;
- забезпечення недостатнє і його використання, безсумніву, спричинило б збитки.
З метою удосконалення системи керування кредитними ризиками, Банк використовує Рейтингову систему оцінки ризиків по кредитах юридичних осіб. Рейтингова система оцінки кредитних ризиків призначена для одержання коефіцієнта ризику по конкретному кредиту. Розрахунок рейтингу по кредиту і є експертним висновком Рівня-2 по оцінці ризику даного кредиту.
Класифікація ризику кожного клієнта і кожного кредиту (проекту) переглядається щомісяця, але перегляд рейтингу кредитів і позичальників може бути також викликаний наступними обставинами:
- рівень обслуговування боргу;
- контакт із менеджером або відповідальним по кредиту;
- нова заявка на кредит;
- звіт про даний кредит відправляється філією в Головний Банк;
- одержання фінансової інформації;
- які-небудь зміни в забезпеченні;
- за розсудом менеджера по ризиках.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить