Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Класифікація інвестиційно-кредитних продуктів банку

Класифікація інвестиційно-кредитних продуктів банку
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація  інвестиційно-кредитних продуктів банку

Вид інвестаційного кредиту (“длинні кредити”) відображає сукупність властивостей, що характерні для тієї або іншої конкретної кредитно-інветаційної угоди в економічному і в організаційному відношенні.
Банківські кредити поділяються на види за  такими ознаками (2): 
- терміни використання;
- терміни забезпечення;
- ступінь ризику;
- методи надання кредиту;
- порядок погашення.
В залежності від умов повернення банківські кредити поділяють на:
- термінові,
- безстрокові,
- прострочені і відстрочені.
До термінових позичок відносять короткострокові, середньострокові і
довгострокові.

Короткострокові кредити видаються банками на термін до 1 року у випадку тимчасових фінансових труднощів, що виникають у підприємств у зв’язку з витратами виробництва й обороту, не забезпеченими надходженнями  засобів у поточному періоді.
Середньострокові кредити видаються терміном до З років на оплату підприємствами устаткування, поточні витрати, фінансування капітальних вкладень.
Довгострокові кредити (понад 3 років) можуть видаватися для  формування основних фондів, здійснення витрат на реконструкцію, модернізацію і розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, приватизацію і т.д.
До безстрокових относяться позички, видавані банком на невизначений термін — так звані позички до запитання. Позичальник зобов’язаний погасити таку позичку на першу вимогу банку. Якщо ж банк не вимагає повернення, то кредит погашається по розсуду позичальника.
Простроченими вважаються позички, по яких минули терміни повернення, встановлені в кредитному договорі між банком і позичальником; а позикові засоби не повернуті останніми. Частка прострочених кредитів характеризує якість кредитного портфеля.
Відстрочені - це позички, по яких на прохання позичальника банком прийняте рішення про перенос на більш пізніший час терміну повернення кредиту.
По забезпеченню кредити поділяються на:
- забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
- арантовані (банками, фінансами або майном третьої особи);
- з іншим забезпеченням (поручительство, свідчення страхової компанії);
незабезпечені (бланкові).
Незабезпечені позички, називані в банківській практиці довірчими або бланковими, надаються тільки під зобов’язання позичальника погасити позичку. Ці кредити зв’язані з великим ризиком для банку, тому вимагають більш ретельної перевірки кредитоспроможності позичальника і видаються під більш високий відсоток. Також вони видаються, як правило, своїм постійним клієнтам, що користуються надійною репутацією, довірою банку і мають гарну кредитоспроможність.
По методах надання - кредити, що видаються в разовому порядку; відповідно відкритій кредитній лінії; гарантовані (із заздалегідь обумовленою датою видачі).
По способах погашення - кредити, що погашають одноразово; на виплат; достроково; з регресією платежів.
Серйозною підставою для виділення спеціальної групи інвестиційних кредитів є розмірність. У світовий і вітчизняній банківській практиці регламентуються так називані “великі” кредити. До розряду “великих” кредитів в Україні відносять позички, розмір яких одному позичальникові перевищує 10% капіталу банку.
Банківські кредити можна розподілити також в залежності від об’єкта кредитування. У звуженому розумінні об’єкт - це річ, програма, бізнес-проект під які видається позичка і заради якої складається кредитна пбо інвестиційна угода. В залежності від цілей використання кредиту і форми його погашення Банк надає наступні види кредитів:
- овердрафт;      
- кредитна лінія;
- терміновий кредит;
- авальний кредит;
- факторинг;  
- форфейтінг;
- лізинговий кредит;
- інвестиційний кредит;
- кредит на фінансування імпорту товарів для переробки; 
- кредит на фінансування експортних контрактів;  
- пільговий  кредит;    
- субсидований кредит;   
- ломбардний кредит;   
- індексований кредит;   
- технічний кредит; 
- іпотечний кредит;   
При цьому пріоритетними видами є: овердрафт, кредитна лінія, терміновий кредит, авальний кредит, кредит на фінансування експортних контрактів, технічний кредит.
Овердрафт - це кредит, наданий на поточний рахунок Клієнта з гарним фінансовим станом до визначеного ліміту і на визначений період часу для фінансування господарської діяльності. Позичальник використовує овердрафт у тому випадку, коли його фінансові зобов’язання перевищують розмір засобів на його рахунку. Перерахування засобів на поточний рахунок скорочує розмір заборгованості Позичальника. Розмір овердрафта узгоджується в кредитному договорі, якому передує проведення звичайного кредитного аналізу. На додаток до суми відсотків на розмір використовуваного овердрафта, Банк може зажадати від Клієнта комісійні за зобов’язання на суму невикористаного овердрафта.
Кредитна лінія - короткострокове цільове кредитування комерційних справ юридичних осіб з використанням суми кредиту частинами, протягом періоду часу, визначеного договором. Кредитна лінія надається за допомогою відкриття для Позичальника окремого позичкового рахунка для обліку сум кредиту і сум для наступного його погашення. Використовується для фінансування потреб Позичальника в оборотних коштах з можливістю кількаразового використання засобів, у межах ліміту. Вона може бути поновлюваною, тобто  надходження на позичковий рахунок збільшують суму кредиту, або не поновлюваною, коли після погашення вторинне використання засобів не допускається. На додаток до суми відсотків на розмір використовуваної кредитної лінії, Банк може зажадати від Клієнта комісійні за зобов’язання на суму невикористаної кредитної лінії.
Терміновий кредит - короткострокове цільове кредитування комерційних справ, розрахованих на швидке одержання прибутку.
Авальний кредит - це короткостроковий кредит, наданий Банком за допомогою авалювання векселя, виписаного Клієнтом. Застосовувана процедура може бути представлена в наступному вигляді:
. Клієнт виконує звичайні процедури при поданні кредитної заявки.
. Клієнт бере цільовий кредит на авалювання векселя.
. Позикові засоби зараховуються на рахунок домиляції векселів.
. Клієнт виписує вексель постачальникові і підписує угоду з Банком про його авалювання.
. Клієнт оплачує товари Постачальника векселем.
. Клієнт погашає кредит Банку.
. Власник векселя пред’являє його до оплати.
. Банк оплачує вексель.
Факторинг - короткострокова торгово-комісійна операція, яка зв’язана з кредитуванням оборотного капіталу Клієнта та з переуступкою Клієнтом-постачальником неоплачених платіжних вимог за поставлені товари, виконані роботи, виконані послуги. За цією схемою Банк купує короткострокову дебіторську заборгованість, забезпечуючи, гарантію збуту Клієнтам зі стійким фінансовим становищем. Факторинг містить у собі инкасацію дебіторської заборгованості Клієнта, кредитування і гарантію від кредитних і валютних ризиків. У випадку невиконання зобов’язань покупцем, Банк має право регресу на свого Клієнта.
Форвейтінг - короткострокова або середньострокова торгово-комісійна операція при експорті, що пов’язана з кредитуванням оборотного капіталу Клієнта. У випадку форфейтінга Банк купує дебіторську заборгованість Клієнта-експортера, якщо ця дебіторська заборгованість забезпечена гарантіями або авалями першокласних банків. Банк має право регресу на свого Клієнта.
Лізинговий кредит - фінансування шляхом передачі в довгострокову оренду (лізинг) основних засобів, із правом (або без права) викупу.
За лізинговою угодою Банк фінансує закупівлю товарів, зазначених орендарем. Орендарями звичайно є підприємства, фінансовий стан яких не дозволяє придбати товари по терміновому кредиті. У випадку лізингу Банк проводить звичайний кредитний аналіз здатності потенційного орендаря платити внески за оренду. Ці кредити доступні для прийнятних клієнтів як по Кредитній лінії ЄБРР для середніх і малих підприємств, так і з власних ресурсів Банку.
Інвестиційний кредит - це довгостроковий валютний кредит, наданий клієнтам на період від 1 року до 5 років для закупівлі імпортних основних засобів.
Кредит на імпорт товарів для переробки - це короткостроковий кредит терміном до 1 року, наданий клієнтам на закупівлю імпортної сировини для переробки або комплектуючих для виробництва або зборки.
Кредит на фінансування експортних контрактів - це короткостроковий кредит терміном до 1 року, наданий клієнтам на фінансування імпортної продукції, необхідної для завершення експортних угод.
Пільговий кредит - це кредит, наданий Банком  на пільгових умовах.
Субсидований кредит - це кредит ставкою, що періодично може розподілятися Банком від імені Уряду України або його агентств, для особливих груп підприємств.
Ломбардний кредит - це короткостроковий фіксований по розмірах кредит, що забезпечується високо ліквідним рухомим майном або правами, наприклад, дорогоцінними металами або цінними паперами, що не вимагають додаткових витрат на збереження.
Індексований кредит - це кредит, валютою платежу якого є гривня або інша валюта, а валютою боргу є валюта менш піддана валютним ризикам. Умови по такому кредиту визначаються валютою боргу. Можливість банку по використанню цього продукту обмежена здатністю підтримки відкритої валютної позиції. Видача кредиту повинна бути погоджена з відділом Позицій Валютного Керування.
Технічний кредит - безризиковий кредит, забезпечений фінансовими ресурсами Клієнта.
Іпотечний кредит - кредит, наданий Банком під заставу нерухомого майна.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить