Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”


   Товарна політика
Ефективність господарювання суб’єктів  підприємницької діяльності залежить від того, чи користується попитом на ринку товар, який виробляється підприємством або послуги, які ним надаються і чи приносить прибуток задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного товару або послуги.
 Для того, щоб товар, який виробляється або послуга, яка надається були конкурентоспроможними і завжди користувались попитом, необхідно здійснювати ряд підприємницьких і, звичайно,  маркетингових рішень. У маркетинговій діяльності такі рішення передусім стосуються чотирьох напрямів: товарної політики, контролю за ціноутворенням, управління збутом та комунікаційної політики [10,12].
Товарна політика – це маркетингова діяльність, пов’язана з плануванням та виконанням сукупності заходів та стратегій, орієнтованих на планування та досягнення підприємницьких цілей, які включають вихід нового товару чи групи товарів на ринок (інновація), модернізацію товарів, які вже знаходяться на ринку (варіація) чи вихід виробленого товару з виробничої програми (елімінація), а також асортиментну політику [10,11].
Асортиментна політика і разом з нею  інновації, варіації та елімінації товарів агрофірми “Білозерський” докладніше висвітлені  в третьому розділі курсової роботи . Тепер для ознайомлення з спрямованістю  товарного курсу  АФ лише оглядово охарактеризуємо реалізовану підприємством продукцію з погляду якості і широти асортименту:
 
Асортимент  продукції агрофірми “Білозерський” складається з двох великих асортиментних груп – сільськогосподарської та промислової продукції, які займають відповідно 55,16 % і  41,07 % у загальному обсязі реалізації. У першій групі провідне місце за продажем плодів (яблука, персики, сливи). За обсягами реалізації серед видів промислової продукції лідирують виноматеріали та розливні вина.
Продукція господарства відповідає прийнятим стандартам якості і навіть відзначена відповідними нагородами. Виробництво вин з певними фірмовими особливостями загалом здійснюється за типовими технологічними інструкціями,  розроблених корпорацією “Укрсадвинпром” і затверджених у Державному департаменті продовольства  Міністерства аграрної політики України. Наприклад, на вино столове біле сухе “Рислінг” діє технологічна інструкція          ТІ У 18.8192- 2000 і т. п. Позитивним фактором є  те, що обробка виробництво вина характеризується повним виробничним циклом: від вирощування винограду до розливу вина у пляшки, що є підтвердженням якості пропонованої продукції і привабливим критерієм її вибору для споживачів.
Товар, потрапивши на ринок, живе своїм «товарним життям», названим в маркетингу життєвий цикл товару (ЖТЦ). У кожного товару свій по тривалості життєвий цикл. Він повинний триває від декількох днів до декількох років. І зрозуміло, що від того на якій життєвій стадії перебувають товари, пропоновані підприємством на ринку залежить його успіх чи невдача.  Визначимо, на якому етапі життєвого циклу знаходиться окремі категорії товарів агрофірми “Білозерський”. За спостереженнями спеціалістів господарства, частина  пропонованих найменувань вин знаходяться на стадії серійного виробництва і просування, коли після появи товару на ринку збільшуються обсяги продаж, але  ріст виробництва повільний через те, що споживачі недостатньо інформовані про новий товар або змінюють свої звички по відношенню до споживання аналогічних товарів. Сюди відносять  “Мускат Дніпровський”, “Сонце в бокалі”, “Совіньйон Білозерський”, “Бастардо Дніпровське”, тощо. Такі вина, як “Шардоне Білозерське”, вермут “Марина” -  це товари на стадії росту, під час якої збільшуються обсяги продаж і прибутковість, товар отримує визнання у споживачів, попит на нього зростає, а зусилля фірми направленні на освоєння нових ринків.
Стадії зрілості характеризує розширення ринку і максимізацію обороту товару. Відповідно до трактовки Ф. Котлера  [11], у фазі “стабільної зрілості” перебувають такі товари, як вина “Кагор Дніпровський”, “Золотий талісман” (обсяг продаж стабілізується, оскільки більшість потенційних споживачів вже спробували товар).
Стадія насичення має місце в тому випадку, коли у фазі зрілості, незважаючи на різні заходи, не наступає зростання обсягів продаж товарів і в майбутньому помітні тенденції спаду через конкуренту боротьбу аналогічних товарів різних виробників. Серед таких товарів можна назвати “Каберне Білозерське” і  “Сапераві”.
Завершальною стадією ЖЦТ  є стадія спаду – зниження обсягів продаж через старіння товару, зміни технологій, уподобань споживачів і також значних успіхів конкурентів на ринку. Можливо, це такий вид вин, як “Лідія”, оскільки в пресі
Товарні стратегії – головні принципові напрями товарної політики, діючи  відповідно до яких підприємство забезпечує стабільний обсяг продаж та прибуток на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

Цінова стратегія господарства
При розкритті даного розділу Вам необхідно показати принцип формування цін на продукцію   підприємства. Охарактеризувати структуру роздрібної і оптової ціни, укажіть, які системи знижок використовує підприємство для постійних клієнтів. Як утвориться ціна на експортовані товари?
Вам необхідно відповісти на наступні питання:
Які цінові стратегії використовує підприємство в конкурентній боротьбі і чому?
Як враховується диференціація споживачів у ціноутворенні? Який ефект був досягнутий у результаті диференціації цін?
Покажіть за допомогою коефіцієнта еластичності, як впливає зміна ціни на попит і продукцію підприємстві.
Дайте оцінку ціновій політиці підприємства. Наскільки вона ефективна в сучасних умовах?
Цінова конкуренція – вид конкурентної боротьби за допомогою зміни цін на товари. Основна вимога проведення успішної такої боротьби – постійне вдосконалення виробництва і   зниження собівартості, витрат виробництва.
Ціни на експорт

Цінова стратегія - це система поглядів і уявлень відрізняються гнучкістю, адаптивністю і властивостями самоврядування. У виробленні цінової стратегії відзначають п'ять етапів:
1) формулювання цілей ціноутворення;
2) загальна цінова стратегія;
3) безпосередньо цінова стратегія;
4) реалізація цінової стратегії;
5) пристосування цін.
Формулювання цілей ціноутворення зв'язано з загальними цілями і задачами підприємства і відбиває їх. Тому що в підприємства можуть бути самі різні мети - вихід на ринок, закріплення на ньому, те і стратегій ціноутворення може бути кілька.
У першому випадку підприємство зацікавлене в росту продажів, максимізації частки на ринку, у другому - у максимізації прибутку, у третьому - у нейтралізації дій конкурентів, стабілізації цін.
Причини, по яких підприємство орієнтується на збут, полягають у наступному:
• зацікавленість у насиченні чи ринку росту збуту як важливому кроці на шляху до контролю над ринком;
• максимізація обсягу прибутку і готовність піти на зниження доходу з одиниці проданого товару для одержання більшого прибутку;
• великий обсяг збуту дозволяє знижувати обсяг відносних витрат.
На другому етапі загальна цінова стратегія полягає в тому, що рішення за цінами узгоджуються з цільовим ринком підприємства, характером маркетингу в плані досягнення найближчих і стратегічних цілей. Практично всі рішення за цінами погоджуються в єдину інтегровану систему, у якій підприємство прагне до динамічного збалансованого рішення.
На третьому етапі безпосередню цінову стратегію базують на трьох основних факторах маркетингу: витратах, попиті, конкуренції.
На четвертому етапі здійснюється реалізація ціновий стратегії.  Цей етап містить у собі великий комплекс взаємозалежних між собою рішень, до яких можна віднести наступні:
1. Установлення стандартних і мінливих цін. Стандартні ціни встановлюються на порівняно тривалий відрізок часу. При зміні рівня витрат виробництва і звертання підприємства частіше змінюють розміри упакування, маси товару при чи збереженні росту цін, що значно зменшує психологічне травмування великої категорії покупців. Перемінними цінами підприємство реагує на зміни у витратах і попиті споживачів (наприклад, сезонні зміни цін).
2. Використання єдиних і гнучких цін. Вони встановлюються  для всіх споживачів товарів. При гнучких цінах їхня величина міняється в залежності від здібностей покупців коригуватися їхньої купівельної можливості.
3. Застосування концепції взаємозв'язку ціни і якості.
Вона заснована на тім, що товар більш високої якості звичайно коштує дорожче. Однак це далеко не завжди має місце.
4. Використання концепції цінового лідерства. Підприємство лідирує в області найнижчих цін на визначений вид товару, що підвищує інтерес покупців не тільки до ключової позиції товару в даній асортиментній групі, але і до продукції підприємства в цілому.
5. Установлення цін на масові (оптові) закупівлі.
6. Використання практики цінових ліній — застосування діапазону цін, де кожна ціна відбиває визначений рівень якості для різних видів товарів.
На п'ятому етапі здійснюється пристосування цін. Ціна вимагає визначеної її «настроювання» в унісон зі сформованою кон'юнктурою - зміною витрат, конкуренцією, митних тарифів і т.п. Пристосування цін звичайно передбачається в прейскурантах у виді різних застережень виробника, націнок, надбавок, знижок, компенсацій. Це забезпечує максимальну адаптивність ціни.
Ціноутворення на підприємстві, звичайно, містить у собі наступні методи визначення цін:
1) на основі витрат виробництва;
2) з орієнтацією на попит;
3) з орієнтацією на конкуренцію;
4) з орієнтацією на рівновагу витрат і стан ринку.
Цінова стратегія вимагає постійної «підстройки» для урахування змін у витратах, конкуренції, попиті. Ціни можуть прилаштовуватися за допомогою націнок, знижок, надбавок, компенсацій Важливо, щоб ціна використовувалася як адаптивний механізм.

У розвитку ринку ви можете знайти визначену повторюваність, циклічність. Обов'язково доведіть це за допомогою коефіцієнта варіації і покажіть виявлені коливання на графіку.
Великий вплив на товарну діяльність робить економіко-географічне положення підприємства, тому коротко опишемо його переваги і недоліки.
Агрофірма “Білозерський” розташована на території села Дніпровське Білозерського району Херсонської області. До складу підприємства  входить населений пункт Янтарне. Господарство знаходиться в 7 км на захід від районного центру – смт. Білозерка. Відстань  до обласного центру - м. Херсон  -  становить 23 км. Також одним з найближчих пунктів збуту продукції є              м. Миколаїв.
Дію природних факторів на основні сільськогосподарські культури, вирощувані підприємством, не можна назвати сприятливою. Важкі для обробки ґрунти, недостатня кількість вологи, поривчасті вітри перешкоджають ефективному господарюванню й  потребують проведення спеціальних агротехнічних заходів і, відповідно, додаткових затрат праці.
На відміну від кліматичних, економічні чинники позитивно впливають на діяльність агрофірми. В цьому плані особливо слід відмітити економічно вигідне розташування господарства, яке сприяє налагодженню міжгосподарських зв’язків і просуванню підприємства на регіональні ринки.
 
Великий вплив на товарну діяльність робить економіко-географічне положення підприємства, тому необхідно коротко описати його переваги і недоліки.
Укажіть, які маркетингові канали розподілу продукції використовує підприємство, використовуйте для цього таблицю 2.4.1. Якому з каналів віддається переваги і чому?
Які комерційні форми реалізації товарів   використовуються підприємством (оптова, роздрібна, лізингові операції).
Укажіть наявність складських приміщень, ангарів. Наскільки зручно вони розміщені для споживача? Який вид транспорту обраний підприємством для транспортування продукції до місця продажу?
З'ясувати ефективності збутової діяльності фірми. Можливо якщо для його проведення використовують фінансові звіти фірм (про результати господарської діяльності, про прибутки і витра¬ти, балансовий звіт), а також дані щодо:
• обороту з продажу продукції;
• розподілення продаж по регіонах;
• результатів діяльності збутового апарату;
• регулярності надходження замовлень;
• розміру портфеля замовлень;
• способів продажу;
• стану товарних запасів і т. п.

Структура товарообороту:
• у регіональному розрізі;
• в асортиментному розрізі;
• за галузевою ознакою;
• за формою власності споживачів;
• за обсягами замовлень споживачів;
• за кількістю споживачів;
• за середньою величиною замовлень відносно до товарообороту чи кількості клієнтів.
Сукупні витрати на організацію і роботу системи товароруху являють собою суму витрат на транспортні витрати, організацію процесу збереження (складування), підтримка оптимального рівня запасів, вантажно-розвантажувальні роботи, упакування, обробку прийнятих замовлень і на адміністративні витрати.

Комунікаційна політика
Комунікаційна політика в системі маркетингу – це перспективний курс дій підприємства (чи його представників), спрямований на планування та практичне виконання взаємодії фірми з усіма суб’єктами маркетингової системи на основі обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікативних засобів (комунікативного міксу), що забезпечують стабільне та ефективне формування попиту і просування пропозиції (товарів та послуг) на ринки з метою задоволення потреб покупців і отримання прибутку [10, 11, 12]. 
Однією  з найбільш поширених і дієвих маркетингових комунікацій по просуванню товару  спеціалісти називають рекламу.
Агрофірма “Білозерський” рекламує свою промислову продукцію – перш за все вино і в меншій мірі - плодове пюре, виноматеріали.

Як  бачимо, найбільше коштів витрачається на зовнішню рекламу та рекламу в друкованих виданнях. Звертається увага і на сувенірну рекламу.  Конкретні приклади рекламних послань:
- конкурсів престижу національних товаровиробників, в яких приймала участь продукція АФ.
- Реклама на  радіо - повідомлення про спонсорську підтримку “Білозерським” різних культурних заходів.
- Реклама в друкованій пресі – перш за все статті в регіональних газетах та журналах.
- Сувенірна рекламна продукція: календарі, плакати, брошури  та різна канцелярська продукція з логотипом підприємства.
 Необхідно зазначити, що рекламні заходи проводяться агрофірмою в комплексі. Наприклад, по телебаченню проходить реклама відповідного товару, а потім покупець знайомиться з інформацією про товар у рекламній брошурі на місці продажу.
Порівняємо ефективність каналів поширення рекламних послань стосовно формування попиту. Якщо оцінювати рекламу зі сторони споживачів, то найбільш ефективною можемо назвати телевізійну та сувенірну рекламу, а також рекламу на місці продажу  [7,21].  
Через відсутність маркетингової служби  на підприємстві не ведеться облік реалізації продукції до реклами і після проведення рекламних акцій. Зазначена ситуація є негативною, оскільки без кількісної оцінки ефективності різних способів реклами у господарстві проблематично визначити, яка реклама є дієвою, а яка – непотрібна і мусить бути скасована. Внаслідок цього неможливо оцінити відношення приросту прибутку до обсягу витрат на рекламу; з’ясувати  чи є оптимальним обсяг та структура рекламних витрат.
Наступний комунікаційний засіб - стимулювання збуту (продаж). В агрофірмі “Білозерський” воно здійснюється шляхом надання сезонних та святкових  знижок (наприклад, новорічний продаж), знижки торговим посередникам (ТД “Білозерський”), тощо.
Крім того, аналізоване господарство періодично бере участь у виставках і ярмарках. Так, в обласному центрі агрофірмою проводилися “Свято молодого вина”, дегустації в магазинах міста і т. п. “Білозерський” неодноразово брав участь у виставках, організованих в Києві корпорацією “Укрсадвинпром”, інших національних та регіональних виставках, на  яких продукція АФ нагороджена медалями та відзнаками.
Завершена характеристика комунікаційної політики фірми окрім дослідження комунікаційних прийомів включає в  себе розрахункову оцінку ефективності маркетингу.

 

 


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить