Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Торгівля через торгівельні та посередницькі фірми

Торгівля через торгівельні та посередницькі фірми
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Торгівля через торгівельні та посередницькі фірми


-    Без посередницьких операцій
-    Комісійні операції
Договори комісії - забезпечують покриття понесених комісіонерами витрат та одержання прибутку (1.5-3.5% від суми контракту).
-    Агентські операції
Агент не є суб'єктом трудових відносин з принципалом і діє за певну винагород) (2-5% від вартості контракту).
-    Брокерські операції
Винагороду (брокерідж) брокер одержує від сторони, яка звернулась першою. Її розмір при товарних операціях 0.25 - 3% вартості догоди. Гарантія за покупця підвищує розмір до 3-5%.Залежно від характеру взаємодії між експортером та торговим посередником і функцій, які виконує торговий посередник, розрізняють; операції з перепродажу, комісійні, агентські та брокерські операції.
Операції з перепродажу здійснюються торговим посередником від свого імені та за свій рахунок. Це означає, що торговий посередником  самостійно виступає стороною договору як з експортером, так і з кінцевим покупцем, і стає власником товару після його оплати.Розрізняють два види операцій з перепродажу. До першого виду належать операції, в яких торговий посередник виступає по відношенню до експортера як покупець, що купує товари на основі договору купівлі-продажу. Він стає власником товарів і може реалізувати їх на свій розсуд на будь-якому закордонному ринку і за будь-якою ціною. Відносини між експортером і такого роду посередником припиняються після виконання сторонами своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу.
До другого виду належать операції, для здійснення яких експортер та торговий посередник підписують договір про продаж товарів на певній території та на конкретний термін з глибокою деталізацією всіх інших аспектів угоди.
Дистриб'ютори продають товари від власного імені та за власний кошти. Вони самостійно відповідають за всі види ризиків, пов'язаних з псуванням чи втратою товарів, а також з неплатоспроможністю покупця.
Широке розповсюдження у міжнародній торгівлі набули також комісійні операції, контрагентами в яких виступають комісіонер (посередник) і комітент. Для здійснення таких операцій комісіонери отримують право пошуку партнерів і підписання з ними контракту від свого імені, але за рахунок продавця чи по купця (комітента), який бере на себе комерційні ризики. Важливою частиною таких договорів є опис повноважень комісіонерів за комерційними та технічними умовами майбутніх угод. Часто-густо згідно з договорами обов'язком комісіонерів є щоразу узгоджувати з комітентами головні умови контрактів — такі, як кількість товару, терміни поставок, ціни, умови кредитів тощо.
Агентські операції в міжнародній торгівлі полягають у дорученні однією стороною, що має назву принципала, незалежній від неї іншій стороні, що має назву агента (торгового, комерційного), здійснення фактичних та юридичних дій, пов'язаних з продажем чи купівлею товару на обумовленій території за рахунок і від імені принципала. Агентські операції здійснюються на основі більш чи менш тривалої угоди, що дістала назву агентської. Комерційна агентська угода — найпростіший і, напевно, найпоширеніший засіб організації продажу товарів в інших країнах.
Брокерські операції здійснюються професійними посередниками, які сприяють укладанню угод між зацікавленими сторонами — клієнтами. Такі посередники задіяні у збуті та купівлі товарів, але самі не виступають стороною угоди — вони лише надають необхідну інформацію зацікавленим сторонам, які беруть на себе зобов'язання за угодою. На відміну від агента, брокер не перебуває в договірних відносинах зі сторонами, а діє на основі окремих доручень. Його головне завдання в тому, щоб знайти покупця для продавця (і навпаки), а також сприяти підписанню контракту між ними.
Брокерські або маклерські операції з підготовки угод зводяться до надання замовникові комерційної інформації про стан ринку, пошук контрагента та ведення з ним переговорів на основі отриманих від клієнта матеріалів (специфікації, прейскурантів тощо), підготовки проекту контракту, направленню кожній с горо ті підписаних відповідним чином примірників контракту, доставки сторонам іншої документації щодо здійснення угоди.
До торговельно-посередницьких належать фірми, які в юридичному тагосподарчому відношеннінезалежні відвиробника та споживача товарів і діють з метою одержання прибутку, джерелами якого є або різниця між цінами закупівлі товарів у експортерів і цінами, за якими ці товари продаються покупцям, або винагорода за надані послуги з просування товарів на зовнішні ринки. Діяльність таких фірм переважно комерційна, хоча великі за розміром з них іноді виконують й виробничі операції (пов'язані здебільшого з обробкою товарів, що закуповуються і реалізуються ними), транспортуванням вантажів, страхуванням, але ці функції є підпорядкованими торговельній діяльності.Договори комісії-забезпечують покриття понесених комісіонерами витрат та одержання прибутку(1.5-3.5%від суми контракту).Агент не є суб’єктом трудових відносин з принципалом і діє за певну винагороду(2-5% від вартості контракту).Винагороду брокер одержує від сторони,яка звернулась першою. Її  розмір при товарних операціях 0.25-3% вартості догоди. Гарантія за покупця підвищує розмір до 3-5%.


 

You have no rights to post comments