Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі

Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі

За специфікою предмета торгівлі можна виокремити такі форми міжнародного торговельного обміну: торгівля сировинними товарами; торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням, у т. ч. товарами широкого вжитку та машинно–технічною продукцією (готовою, в розібраному вигляді, комплектним обладнанням); торгівля продукцією інтелектуальної праці, в т. ч. патентами і ліцензіями та інжиніринговими послугами; торгівля послугами.
По кожній з названих форм міжнародної торгівлі існує група країн, для яких експорт цих товарів є пріоритетним. При цьому основними категоріями експорту є статті, на які припадає понад 50% загального обсягу експорту товарів і послуг даної категорії.Крім того, 19 країн світу неможливо чітко кваліфікувати за категоріями експорту.
Торгівля машинно-технічною продукцією:
1.    торгівля готової продукції;
2.    торгівля машинно-технічної продукції в роздрібному стані;
3.    торгівля комплектними обладнанням.
Сучасна торгівля машинно–технічною продукцією характеризується такими особливостями, як:
– значне скорочення життєвого циклу більшості видів товарів цієї групи, постійне оновлення номенклатури та асортименту пропонованих виробів, штучне моральне старіння, чому часто сприяє державна політика прискореної амортизації та податкових пільг для покупців нової та новітньої продукції;
– перехід від одиничних до системних продажів і створення відповідних товарів; при цьому покупцеві пропонується не тільки основний товар, а й різноманітні комплектуючі, доповнюючі та супутні товари;
– підвищення вимог до економетричних, гігієнічних, екологічних параметрів товару та його дизайну;
– необхідність відповідності машин, обладнання, комплектуючих вимогам Міжнародної організації стандартів (ISO);
– динамічніший розвиток торгівлі товарами та машинне технічними комплексами виробничого призначення порівняної машинно–технічними виробами культурно–побутового призначення;
– вищі темпи зростання експорту машинно–технічної продукції порівняно з її виробництвом, що зумовлено процесами редустріалізації в світовій економіці;
– зосередження 80% світового експорту продукції машинного будування у 12 індустріально розвинутих країнах (Японії, Німеччині, США, Франції, Великобританії, Італії, Канаді, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Швеції, Кореї); при цьому 50% світового експорту припадає на Японію, Німеччину ті США;
– концентрація імпорту машинно–технічної продукції в індустріально розвинутих країнах: понад 60% імпорту припадає н США, Німеччину, Великобританію, Францію, Канаду, Італію Нідерланди, Бельгію, Японію, Іспанію та Швейцарію, а лідерам! імпорту машин, обладнання і транспортних засобів є Сполучені Штати Америки, Німеччина та Великобританія — понад 35 світових закупівель;
– активна політика національних урядів щодо стимулюванні експорту машинно–технічної продукції та захисту національний товаровиробників з метою збереження та/або розвитку конкурентоспроможності відповідних галузей національної економіки на світовому ринку.
Торгівля готовою продукцією на зовнішньому ринку проходить безпосередньо між її виробником та споживачем,чи здійснюється через посередників. В сучасних умовах вона,як правило,вимагає виконання посередником додаткових робіт,пов’язаних з підвищенням конкурентоздатності  товарів:передпродажного сервісу і доробки,а також технічного обслуговування машинно-технічної продукції. Експортно-імпортні операції,пов’язані з даною формою торгівлі на зовнішньому ринку,оформлені контрактами купівлі-продажу,у яких,крім загальних умов продажу й основних положень угоди,обумовлюється порядок проведення додаткових робіт,вказуються умови постачання і форми розрахунків, терміни надання гарантій.
Передпродажний сервіс включає комплекс робіт, пов’язаних з приведенням товару до стану готовності до споживання, мета яких – «показати товар обличчям». Ці операції,як правило,здійснюються на території покупця у спеціально обладнаних складських приміщеннях. В процесі цієї роботи не створюється додаткова вартість,а витрати постачальників чи їх агентів на перепродажний сервіс покриваються за рахунок частини вартості,створеної при виробництві товару.
Торгівля продукцією в роздрібному вигляді здійснюється на зовнішньому ринку також для підвищення її конкурентоздатності й одержання додаткового прибутку. Перевага надається імпорту у роздрібному виді,тому що організація збирання продукції на імпортера сприяють розвитку національної промисловості і підвищенню зайнятості населення,а також розвитку науково-технічного процесу.
Торгівля комплектними обладнанням має деякі особливості на відміну від інших форм постачання готової продукції на зовнішній ринок. Її експорт належить до порівняно нових напрямків,що набули розвитку у 50-ті роки з розширенням світового ринку капітального будівництва,що стало основним каналом одержання замовлень на постачання устаткування і характерним практично для всіх галузей промисловості. У світовій практиці використовується два придбання комплексного устаткування. Перший метод полягає у прямих переговорах між зацікавленими сторонами і використовується найчастіше у випадку здійснення будівництва об’єктів за кордоном і його комплексним забезпеченням у рамках реалізації міжурядових угод. Другий метод – оголошення  міжнародних торгів на заздалегідь сформульованих умовах захисту устаткування,його монтажу і пуску в експлуатацію.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить