Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зовнішньоекономічна діяльність області

Зовнішньоекономічна діяльність області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зовнішньоекономічна діяльність області

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в області продовжують вживатися заходи, спрямовані на зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами, стимулювання експортної активності підприємств, сприяння поліпшенню умов доступу продукції підприємств Київщини на світові ринки.
Суб’єкти господарювання області у січні-серпні 2009 року здійснювали зовнішньоторговельні операції з товарами з партнерами 120 країн світу.
У порівнянні з січнем-серпнем 2008 року обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами зменшилися на 11,1% (по Україні – на 49,4%) і становили 572,2 млн.дол.США, імпорту товарів – на 42,7%  та склали 1353,6 млн. доларів США.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 34,9% від загального обсягу експорту, Казахстану – 9%, Німеччини – 7%, Білорусі – 4%, Польщі – 3,7% та Туреччини – 3,5 відсотка. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилися обсяги експорту до більшості головних торгових країн-партнерів області, крім Казахстану та Індії.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-серпнем 2008 року збільшилися експортні поставки продуктів рослинного походження – на 25,6% (з них зернових культур – у 2,6 р.б.), готових харчових продуктів – у 2,1 р.б. (з них цукру і кондвиробів з цукру – у 103 р.б., какао та продуктів з нього – у 23,7 р.б.), недорогоцінних металів та виробів з них – на 2,7%, але зменшилися – жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 17,1%, виробів з полімерних матеріалів, пластмас та каучуку – на 50,2%, механічного та електричного обладнання – на 44,4% (з них електричних машин і устаткування – на 21,5%), текстилю та виробів з текстилю – на 29,6%, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – на 16,1%, продукції хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості – на 15,9 відсотка.
На зменшення обсягів експорту вплинули наступні чинники:
- часткова або повна зупинка на початку 2009 року виробничої діяльності на провідних експортоспроможних підприємствах області;
- загострення, у зв’язку з фінансовою кризою, проблеми отримання підприємствами банківських кредитів, що викликало недостатність власних обігових коштів для закупки сировини та обладнання, підтримки та оновлення технологічного процесу;
- скорочення глобальної споживчої платоспроможності світових ринків;
- зростання вартості готової продукції на виробництвах, які використовують імпортну сировину у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв та сировини на світових ринках.
У січні-серпні 2009 року найбільші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 16,9% від загального обсягу імпорту, Російської Федерації – 12,9%, Польщі – 6,9%, Нідерландів – 5,2%, Франції – 5%, Білорусі – 4,9%, Китаю – 4,6%, Угорщини – 4%, Фінляндії – 3,7%, Сполучених Штатів Америки – 3,6 відсотка. Порівняно з аналогічним періодом 2008 року зменшилися імпортні надходження з більшості головних торгових країн-партнерів області (за винятком Словенії).
У загальному обсязі імпорту товарів зменшилося імпортування механічного та електричного обладнання (на 59,5%), недорогоцінних металів та виробів з них (на 49,5%), полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку (на 46,1%), готових харчових продуктів (на 35,3%), продуктів рослинного походження (на 30,5%), продукції хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловості (на 24,7%), маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (на 22,3 відсотка).
Зменшення обсягів імпорту товарів в Київську область, в основному, відбулося за рахунок наступних чинників:
- відсутність можливості довгострокового кредитування;
- зменшення, через вплив світової фінансово-економічної кризи, споживчої платоспроможності населення Київської області на ринках товарів загального попиту (автомобілів, текстильних виробів, харчових продуктів, меблів, засобів гігієни, косметики, побутових приладів, засобів оздоблення помешкань тощо);
- відсутність можливості купівлі іноземної валюти І-категорії, що у свою чергу викликало невиконання контрактів щодо імпорту товарів;
- зменшення курсу національної валюти по відношенню до провідних світових валют.
Також відбулося скорочення ввезення сировини та матеріалів іноземного походження для виробництва товарів та будівництва.
У зв'язку зі скороченням ринків збуту, значним зменшенням платоспроможного споживчого попиту на традиційних ринках реалізації виробленої продукції за 9 місяців 2009 року відбувся спад рівня зовнішньоторговельних операцій на наступних підприємствах: ЗАТ "Росава" (м.Біла Церква), ВАТ "Трібо" (м.Біла Церква), ТОВ "Термо Пак" (Білоцерківський район), ДП "Нагель-Фенстер" (м.Бориспіль), ВАТ "Богуславська суконна фабрика", ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" (м.Переяслав-Хмельницький) та інших.
З метою подальшого розширення торговельно-економічного співробітництва та розвитку договірно-правової бази Київської області з регіонами інших країн світу проводилися наступні заходи:
- підготовлено та узгоджено з Міністерством Закордонних Справ проект Угоди про економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Київською облдержадміністрацією України і Урядом Ленінградської області Російської Федерації;
- підготовлено та подано до робочої групи з питань підготовки пропозицій та вирішення існуючих проблем щодо виходу українських підприємств та компаній на ринки африканських країн при Міністерстві економіки України пропозиції від зацікавлених суб’єктів господарювання області (із зазначенням реквізитів) щодо можливих поставок конкурентноспроможних українських товарів до країн африканського континенту;
- надіслано лист до Посольства Італії в Україні зі складом української частини двосторонньої робочої групи за участю підприємців, Торгово-промислової палати, інституцій та асоціацій для подальшого розвитку економічних, торговельних та культурних відносин, обміну інформацією між Київською областю і областю Ломбардія та підготовки відповідних процедур щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Київською областю і областю Ломбардія;
- надано пропозиції до Міністерства економіки України щодо підготовки відповідних нормативно-правових актів щодо проведення виставок і ярмарок за кордоном, поліпшення форм співпраці з Міжнародним бюро виставок та інформацію про проведення в області міжрегіональних та регіональних виставок і ярмарків для розповсюдження серед дипломатичних представництв України за кордоном та розміщення на веб-сайті Міністерства;
- опрацьовувалося питання щодо підписання Угоди про співробітництво Київської обласної державної адміністрації з Мазовецьким воєводством Республіки Польща у 2009 році;
- підготовлено та направлено до Міністерства закордонних справ України інформацію щодо експортних пропозицій провідних підприємств області для розповсюдження серед Посольств України за кордоном;
- до Посольства Україні в Італії направлено презентаційні матеріали щодо інвестиційного потенціалу Київщини;
- до Посольства Канади в Україні надані експортні пропозиціі провідних підприємств області;
- розповсюджено серед підприємств та ділових кіл Київщини пропозиції аргентинських компаній та австрійських фірм щодо налагодження співробітництва;
- направлено пропозиції до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо можливості розширення ринків збуту продукції області;
- направлено до Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Російській Федерації інформацію про обсяги вільних товарно-сировинних ресурсів Київської області, а також потенційних постачальників сільгосппродукції Київщини до м.Москва у 2009 році;
- підготовлено та направлено листи до райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), обласної (регіональної) Торгово-промислової палати, регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців, ради підприємців при Київській облдержадміністрації з інформацією про Діловий Центр "Україна – Близький Схід" для розповсюдження її серед промисловців та підприємців, що потребують контактів з країнами Перської затоки;
- активізовано роботу постійно діючої робочої групи з питань розробки та реалізації Київською обласною державною адміністрацією документів у сфері зовнішніх зносин (затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.03.2009 №205).
З метою стабілізації та поступового зростання показників зовнішньоекономічної сфери області до кінця 2009 року буде продовжено роботу у напрямку:
- активізації роботи з реалізації положень укладених міжрегіональних угод щодо співробітництва в економічній сфері;
- розвитку транскордонного співробітництва у рамках виконання постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1819 "Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки";
- сприяння активному просуванню продукції вітчизняних товаровиробників на міжнародні ринки, розширенню зовнішніх ринків збуту високотехнологічної промислової та сільськогосподарської продукції у рамках виконання Плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року №1509-р. Зокрема, збільшення в структурі експорту високоякісної високотехнологічної інноваційної продукції відповідно до стандартів ISO, заохочення суб’єктів господарювання області до отримання сертифікатів якості відповідно до міжнародних стандартів, прискореного розвитку імпортозамінюючих виробництв для зменшення обсягів імпорту товарів


 

You have no rights to post comments