Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ

ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ, ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН

Кон'юнктура ринку (ринкова кон'юнктура) — ситуація на ринку, що склався на даний чи момент за якийсь проміжок часу під впливом сукупності умов.
Загальногосподарська кон'юнктура характеризує стан усього світового чи господарства економіки якої-небудь однієї країни на той чи інший період часу.
Кон'юнктура товарних ринків вивчає поточні зміни і коливання в сфері виробництва і збуту окремих конкретних товарів.
Характерні риси кон'юнктури: мінливість, мінливість і часті коливання, суперечливість, нерівномірність, єдність протилежностей (незважаючи на суперечливість).
Постійно діючі фактори кон'юнктури: науково-технічний прогрес, вплив монополій, утручання держави, інфляція, сезонність і ін.
Непостійні (стихійні) фактори кон'юнктури: соціальні конфлікти, стихійні лиха, політичні кризи й ін.
Найважливішим елементом методології аналізу і прогнозу ринкової кон'юнктури є встановлення активності і характеру дії циклічних факторів, визначення фази циклу, термінів переходу циклу в наступну фазу і його динамік у перспективі.
Циклічність ринку — постійні короткострокові і довгострокові коливання ринку, зв'язані з глибинними економічними і соціальними процесами.
Економічний цикл містить фази підйому, високої кон'юнктури (бум), спаду (рецесія) і низького рівня економічної активності (депресія). Подібний цикл триває від 3 до 5 років.
Економічний підйом. У фазі підйому збільшуються зайнятість, доходи, попит і грошова маса. Усе більше завантажуються виробничі потужності. Тому що зростаючий попит врівноважується еластичною пропозицією (кон'юнктура високого попиту), ціни спочатку ростуть лише незначно.
Висока кон'юнктура (бум). При переході до бума попит перевищує пропозиція. Підвищується темп розвитку інфляції (цінова кон'юнктура).
Виробничі потужності цілком завантажені і навіть частково перевантажені. Падає попит з боку підприємців на основні засоби виробництва.
Спад. У результаті попиту, що скорочується, на засоби виробництва в галузях промисловості, що роблять засоби виробництва, починається згортання виробництва і з'являється безробіття. Скорочуються доходи індивідуальних домашніх господарств і попит на споживчі товари. У промисловості, що випускає споживчі товари, починаються звільнення персоналу. Падає прибуток, зменшуються ставки заробітної плати, сповільнюється ріст цін, збільшується частка безробітних.
Низький рівень економічної активності (депресія).
Слабка інвестиційна діяльність підприємств і низький споживчий попит досягають самого низького рівня в економіці при високій частці безробітних. Виробничі потужності не завантажені. У банках утвориться значний резерв ліквідних активів.
Цикл Кондратьева чи цикл довгих хвиль — теоретичний довгостроковий цикл, при якому рух від бума до рецесії займає близько 30 років і на який накладаються ділові цикли з меншим періодом.
Існує визначена група показників, які можна назвати індикаторами економічного циклу.
Індикатори економічного циклу — визначена група показників, що вчасно попереджають про майбутній чи підйомі спаді.
Індикатори економічного циклу поділяються на три групи.
Випереджальні показники починають падати до того, як економіка досягає піка, і починають рости до того, як економіка проходить зону спаду. Наприклад, у США використовуються 11 випереджальних індикаторів економічного циклу: середня тривалість робочого тижня в промисловості; середнє число понаднормових годин; число нових замовлень у галузях, що роблять споживчі товари і матеріали; число компаній, що заявили про зниження продажів; число знову створюваних ділових підприємств; число нових будівельних контрактів; зміни в запасах по промисловості і торгівлі; індекс цін матеріалів; індекс фондового ринку Стандарт энд Пурс 500; грошова маса (пропозиція грошей, грошовий агрегат М2); індекс чекань споживача.
Співпадаючі показники змінюються одночасно зі зміною економічної активності. Зведений індекс по співпадаючим параметрах складається з чотирьох показників: особистий доход за винятком трансферних платежів; ВНП; чисельність працюючих у несільськогосподарському виробництві; обсяг продажів обробної промисловості.
Запізнілі показники починають змінюватися на 4-9 місяців пізніше змін, що відбулися в економіці. Зведений індекс по запізнілим параметрах складається з наступних семи показників: чисельність безробітних; питомі витрати на зарплату в загальному виторзі в промисловості; середній рівень процентної ставки комерційних банків; позички (кредити) торгово-промисловим підприємствам; співвідношення споживчого кредиту до доходу; зміна індексу споживчих цін; відношення товарних запасів до обсягу продажів.
У залежності від того, як змінюється значення показників у ході кон'юнктурного циклу, їх можна підрозділити на:
• проциклические — показники, значення яких у фазі підйому збільшуються, а у фазі спаду — зменшуються (наприклад, випуск продукції, загальний рівень цін, швидкість звертання грошей);
•  контрциклические — показники, значення яких у часі спаду збільшуються, а в часі підйому зменшуються (наприклад, рівень безробіття, число банкрутств, розміри виробничих запасів готової продукції);
•  ациклические — показники, динаміка яких не виявляє зв'язку з фазами економічного циклу (наприклад, обсяг експорту).
Вивчення кон'юнктури здійснюється за допомогою показників, що дозволяють кількісно оцінити тенденції, що відбуваються на ринку зміни і визначити, у розвитку кон'юнктури, тобто скласти прогноз.
У число цих показників входять: 
1. Дані про промислове виробництво (обсяг, структура і динаміка пропозиції). Дані про промислове виробництво дають можливість судити про конкурентноздатність тієї чи іншої країни на світовому чи ринку тій чи іншій галузі промислового виробництва.
2. Динаміка капіталовкладень. Аналіз динаміки капіталовкладень дозволяє зробити висновок про те, як надалі буде розвиватися виробництво. Якщо обсяг інвестицій у ту чи іншу галузь збільшується, виходить, попит на її продукцію знаходиться на високому рівні, надходження замовлень росте, і виробництво, швидше за все, буде розширюватися. І, навпаки, якщо капіталовкладення скорочуються — попит знижується, що може привести до згортання виробництва.
3. Зведення про замовлення — показник, що дозволяє оцінити завантаження виробничих потужностей на перспективу.
4. Показники по праці (середня тривалість робочого тижня, рівень безробіття, фонд заробітної плати).
5. Показники внутрішнього товарообігу (обороти роздрібної торгівлі, індекси вартості життя, дані про рух товарних запасів, розміри продажів у кредит, інформація про внутрішні перевезення вантажів і т.д.).
Дані показники особливо важливі при вивченні кон'юнктури ринків товарів споживчого призначення. Обороти роздрібної торгівлі є одним з найважливіших кон'юнктурних показників, що дають можливість оцінити зміни в платоспроможному попиті населення.
6. Показники зовнішньої торгівлі (обсяг і географічний розподіл експорту й імпорту).
Практично всі зміни, що перетерплює економіка країни в ході циклу відтворення, знаходять висвітлення в динаміку і структурі зовнішньої торгівлі. Зростання промислового виробництва супроводжується збільшенням зовнішньоторговельних оборотів, а за кризовим спадом у сфері виробництва випливає скорочення зовнішньої торгівлі.
7. Дані, що характеризують положення в кредитно-грошовій сфері (емісія цінних паперів, курс акцій, обліковий відсоток, валютний курс, кількість грошей у звертанні, показники руху банківських депозитів і т.д.).
8. Ціни (середні ціни по товарних групах, індекс цін виробництва, індекс споживчих цін, индекс-дефлятор).
Ціни є одним з найважливіших показників, у динаміку і коливаннях якого відбиваються зміни багатьох інших даних. Аналіз руху товарних цін необхідний як для повної характеристики стану економіки в цілому, так і при вивченні положення кон'юнктури на якому-небудь товарному ринку.
Прогнозування кон'юнктури — визначення найбільш ймовірних оцінок стану кон'юнктури в майбутньому.
Методи прогнозування кон'юнктури: експертних оцінок, статистичної екстраполяції, економіко-математичного моделювання, комбіновані.
Інформація, необхідна для аналізу і прогнозування кон'юнктури: кон'юнктурні огляди, дані опитування фахівців і покупців і т.д.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить