Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СИСТЕМА ЦІН В ЕКОНОМІЦІ

СИСТЕМА ЦІН В ЕКОНОМІЦІ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СИСТЕМА ЦІН В ЕКОНОМІЦІ

Система цін характеризує взаємозв'язок і взаємовідносин різних видів цін, складається з блоків, у якості яких розглядаються як конкретні ціни, так і визначені групи цін. Зміни, внесені в рівень однієї ціни, позначаються на рівнях інших цін. Це порозумівається єдиним процесом формування витрат на виробництво, взаємозв'язком суб'єктів ринку між собою і тісним взаємозв'язком всіх елементів ринкового господарського механізму.
Усі види цін можна підрозділити в такий спосіб.
По характері обороту, що обслуговується.
Оптові ціни — ціни, по яких підприємства реалізують зроблену продукцію іншим чи підприємствам збутовим організаціям.
Роздрібні ціни — ціни, по яких торгові організації реалізують продукцію населенню.
Закупівельні ціни — ціни, по яких сільськогосподарські виробники реалізують свою продукцію державі, фірмам, промисловим підприємствам для наступної переробки.
Кошторисна вартість — ціна, по якій оплачується продукція будівництва (будинку, спорудження).
Ціни і тарифи на послуги населенню — особливий вид роздрібної ціни (охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, готельні і туристичні послуги, побутові послуги і т.д.).
У залежності від державного впливу, регулювання, ступеня конкуренції на ринку.
Вільні (ринкові) ціни — ціни, установлювані виробниками продукції і послуг на основі попиту та пропозиції відповідно до кон'юнктури ринку.
Фіксовані чи ціни тарифи — ціни (тарифи), установлювані на визначеному рівні.
Регульовані ціни — ціни, установлювані відповідними органами керування, як правило, на продукти, товари і тарифи підвищеного соціального призначення.
Паритетні ціни — ціни, використовувані державними органами США для регулювання співвідношень цін між сільськогосподарською продукцією й іншими товарами і послугами.
По способі встановлення.
Тверді (постійні) ціни встановлюють договори і не міняються «утрати протягом усього терміну постачання продукції за даною згодою чи контракту.
Поточні ціни — по них здійснюється постачання продукції в даний період часу. Вони можуть мінятися в рамках одного контракту і відбивають стан ринку.
Рухлива ціна — ціна, зафіксована в договорі з застереженням про те, що вона може бути переглянута надалі, якщо і моменту виконання договору ринкова ціна зміниться (підвищиться чи понизиться).
Змінна ціна встановлюється на вироби, що вимагають тривалого терміну виготовлення. Обчислюється в момент виконання договору шляхом перегляду первісної договірної ціни з урахуванням змін у витратах виробництва за період часу, необхідний для виготовлення продукції.
З урахуванням фактора часу.
Постійна ціна — ціна, термін дії якої заздалегідь не визначений.
Сезонна ціна — вид закупівельних чи роздрібних цін на товари, що носять сезонний характер, визначається шляхом застосування знижок з первісної продажної ціни, діє протягом визначеного періоду часу.
Східчаста ціна — ряд послідовно знижуються цін ні продукцію в заздалегідь обумовлені моменти часу по попередньо визначеній шкалі.
По способі одержання інформації про рівень ціни.
Довідкові ціни публікуються в каталогах, прейскурантах, економічних журналах, довідниках і в спеціальних економічних оглядах; використовуються як орієнтовану інформацію при встановленні цін на аналогічну чи продукцію при аналізі рівнів і співвідношень цін.
Прейскурантні ціни — вид довідкової ціни, публикуемой і прейскурантах фірм-продавців.
Розрахункова ціна застосовується в договорах, контрактах на нестандартне устаткування, вироблене по індивідуальних замовленнях; розраховується й улаштовується постачальником для кожного конкретного замовлення з обліком технічних і комерційних умов даного замовлення.
У залежності від виду ринку.
Аукціонні ціни — ціни публічного продажу по максимально запропонованому рівні на попередньо оглянуту покупцем партію товарів (лот); встановлюються в результаті зміни співвідношення між попитом та пропозицією.
Біржові котирування — ціни стандартизованого однорідного товару (у тому числі цінні папери), реалізованого через біржу.
Ціни торгів — ціни особливої форми спеціалізованої торгівлі, заснованої на видачі замовлень на постачання чи товарів одержання підрядів на виробництво визначених робіт із заздалегідь оголошеного в спеціальному документі (тендері) умовам.
Внутріфірмові ціни.
Трансферні ціни застосовуються при реалізації продукції між підрозділами однієї чи фірми різних фірм, але вхідних в одну асоціацію.
За умовами постачання і продажу.
Нетто — ціна на місці купівлі-продажу.
Брутто (фактурна ціна) визначається з урахуванням умов купівлі-продажу (виду і розміру потоварных податків, наявності рівня знижок, виду «франку» і умов страховки).
«Франко» — даний термін означає, до якого пункту на шляху просування товару від продавця до покупця постачальник відшкодовує транспортні витрати.
У табл. 7.1 показані групи умов відповідно до «Инко-термс 1990р.».
Транспортний фактор враховується в зовнішньоторговельних цінах.
Світові ціни — це ціни, по яких проводяться великі експортні й імпортні операції, що досить повно характеризують стан міжнародної торгівлі конкретними товарами. На практиці світові ціни по сировинних товарах визначаються рівнем чи експортерів чи імпортерів цінами бірж, аукціонів; по виробах виробничо-технічного призначення — цінами ведучих у світі виробників; по товарах народного споживання — цінами, опублікованими ведучими великими каталогами.

Знижки з ціни
Публикуемые в печатці ціни носять переважно довідковий характер і досить часто істотно відхиляються від цін, що сплачуються фактично покупцем, унаслідок широкого застосуванні системи знижок.
Знижки — суми, виділювані продавцем товару різним покупцям з метою розширення ринку збуту, покриття окремих витрат, збільшення кількості реалізованого товару. Використовуються як метод «уторговывания» ціни у внутрішній і міжнародній торгівлі.
Бонусная знижка надається постійним покупцям, якщо вони за визначений період здобувають обумовлену кількість товару.
Спеціальна знижка надається для тих покупців, у яких фірма особливо зацікавлена (великі оптовики, постійні покупці). Такі знижки, як правило, представляють комерційну таємницю.
Дилерська знижка надається виробниками своїм постійним чи представникам посередникам по збуті, у тому числі і закордонним.
Експортні знижки надаються продавцями іноземним покупцям понад ті знижки, що діють для покупців на внутрішньому ринку.
Знижки за повернення надаються покупцю при поверненні їм раніше купленого в даної фірми товару застарілого зразка (моделі).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить