Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Форми і методи удосконалення агромаркетингової діяльності

Форми і методи удосконалення агромаркетингової діяльності
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми і методи удосконалення агромаркетингової діяльності

У перспективі система агромаркетингу буде удосконалюватися, і стратегічними напрямками цього генезису представляються наступні: подальший розвиток теорії системи маркетингу і впровадження на сучасному методологічно невірно, тому що вони відбивають єдність загального й особливого.
Якість і ефективність роботи системи агромаркетингу забезпечується науковістю методичних розробок по визначенню оптимальних параметрів організації й ефективності функціонування системи. При цьому кількісні, кількісно-якісні і якісні оцінки повинні бути об'єктивні. Ефективність маркетингової діяльності повинна забезпечуватися розробкою і впровадженням раціональної системи оцінок і управлінням цією системою. Якість маркетингової діяльності залежить і від рівня її організації, виявлення резервів удосконалення.
Напрямків і шляхів підвищення ефективності стратегій агромаркетингу багато в кожнім конкретному підприємстві. При їхньому виборі спочатку повинне встановлюватися їхній вплив на виконання цільових програм; економічність, оперативність і надійність системи агромаркетингу і підвищення її конкурентноздатності; стійке позиціонування підприємства і його товару (послуг) на ринку, надійне положення в конкуренції і так далі. Крім того, необхідно мати розроблювачів, звільнених чи працюючих по сумісництву, а також матеріальні засоби.
Проведені дослідження, узагальнення передового досвіду по маркетингу, думки російських і закордонних учених дозволили встановити основні напрямки підвищення якості й ефективності маркетингу. Нами були визначені наступні першочергові напрямки підвищення ефективності агромаркетингових стратегій на підприємстві (табл. 3.3.3). Доцільно проаналізувати ці напрямки більш докладно.
1. Створення цілісної, діалектичної, гнучкої системи агромаркетингу, що   була б адаптивної і сприйнятливий до попиту споживачів, ринковим змінам, агромаркетинговим інноваціям, інтелектуальному сервісу.
Для забезпечення цілісності системи в ній повинні бути в гармонічній єдності і на високому науково-технічному рівні функціональні і забезпечуючі підсистеми.
У господарствах доцільно створити службу агромаркетингу, що була б головною структурно-функціональною ланкою маркетингового управління і забезпечувала взаємозв'язок і взаємодію агромаркетингової діяльності працівників апарату управління і сфери виробництва.
2. Раціоналізація агромаркетингової функціональної організації, що забезпечує чітке встановлення і розподіл між працівниками управління і виробництва посадових функцій маркетингової діяльності. Закріплення функцій за службою агромаркетингу і розподіл за допомогою посадових функціональних положень і маркетингової функціональної матриці визначених функцій за іншими працівниками сфер управління і виробництва створює можливості для програмного маркетингу. Успішно діяти функціональна організація може, як показали наука і практика маркетингу, при широкому використанні таких функціонально-процесуальних інструментів, як блок-схеми алгоритмів процесу, сітьові матриці і графіки, процедурограми, технолограми. У практичній діяльності необхідно поліпшити координацію і регулювання процесу виконання агромаркетингових функцій.
3. Удосконалення організаційного механізму агромаркетингу за рахунок розширення кооперування й інтегрування маркетингових функцій.
Це може бути здійснене в рамках об'єднання в масштабі чи ряду однорідних підприємств, інтеграційних формувань.
Одним на шляхів даного напрямку є раціоналізація структури управління, тому що вона створює організаційні можливості ефективного використання агромаркетингу. Найбільш прогресивними структурами управління на сучасному етапі є програмно-цільові і галузеві. Раціоналізація організаційного механізму передбачає поліпшення організаційного регламентування, нормування і контролювання процесу агромаркетингу.
Передовий досвід свідчить про доцільність цільового і програмно-цільового здійснення агромаркетингу, організаційно-економічного обґрунтування агромаркетингового циклу, використання матричних моделей і карт, різних норм і стандартів агромаркетингового процесу.
4. Поліпшення кадрової політики і конкретної роботи з кадрами. Дана діяльність направляється на створення оптимальних умов елективної агромаркетингової діяльності. Передові підприємства багато уваги приділяють  підготовці, підвищенню кваліфікації маркетологів, а також питанням агромаркетингової підготовки загальногосподарських фахівців і керівників внутрішньогосподарських підрозділів. З погляду підвищення агромаркетингової кваліфікації, позитивно себе зарекомендували стажування у ВНЗ, передових підприємствах, закордонних країнах, різного роду конференції, обмін досвідом і семінари.
 Заслуговує на увагу досвід окремих сільськогосподарських і агропромислових формувань по атестації кадрів, коли широко аналізується  агромаркетингова діяльність та пропонуються до впровадження її здобутки.
5. Механізація агромаркетингової діяльності, що здійснюється шляхом широкого застосування технічних засобів у роботі маркетингових інформаційних систем, системи управління агромаркетингом, механізації инфратоварного забезпечення, організаційно-технічного оснащення. При роботі з інформацією повинні використовуватися технічні засоби зняття, одержання, реєстрації, прийому і передачі, перетворення, обробки, аналізу, збереження інформації. Технічне забезпечення роботи з інформацією виступає однієї з підсистем маркетингових інформаційних систем (МІС). У результаті механізації роботи з інформацією вона стає достовірною, достатньою, доступною і своєчасною. У результаті виробляються високоякісні маркетингові рішення й агромаркетинг виходить ефективним. Особливо важливого значення набуває застосування технічних засобів в управлінні агромаркетингом.
 
Воно стає оперативним, економічним і, головне, виробляються і реалізуються якісні, економічні і своєчасні агромаркетингові рішення. Механізація інфратоварного забезпечення здійснюється з використанням технічних засобів при навантаженні, розвантаженні, транспортуванні і реалізації товару.
У перспективі на великих сільськогосподарських (агропромислових) формуваннях чи їхніх інтеграційних формах будуть створюватися автоматизовані системи управління агромаркетингом (АСУ агромаркетинг).
6. Впровадження науково - обґрунтованих технологій процесу організації і управління агромаркетингом. Даному фактору підвищення ефективності агромаркетингу керівники господарств, їхніх підрозділів і фахівці приділяють ще незначну увагу.
7. Удосконалення управління агромаркетингом повинне здійснюватися шляхом створення системи управління маркетингом, наукового обґрунтування складових частин її підсистем (функціональних і що забезпечують) і організації ефективного їхнього функціонування.
Усі ці напрямки удосконалення агромаркетингу повинні здійснюватися системно, комплексно. Тільки при дотриманні цих умов може бути досягнута висока ефективність агромаркетингової діяльності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить