Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Підстави для застосування банкрутства

Підстави для застосування банкрутства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Підстави для застосування банкрутства

Підставою для застосування банкрутства до суб'єкта
підприємництва є економічний фактор, визначеним статтею 1 Закону “Про банкрутство” — неспроможність суб'єкта як юридичної особи за-довольнити своєчасно пред'явлені до
нього майнові вимоги кредиторів і виконати зобов'язання
перед бюджетом. Фактичною підставою для порушення справи про банкрутство може бути лише письмова заява до Арбітражного суду, яка називається “заява про порушення справи про банкрутство юри-дичної особи”. З такою заявою до Арбітражного суду може звернутися будь-хто з кредиторів — громадянин чи юридична особа, яка має пі-дтверджені належними документами майнові вимоги до боржника, або кілька кредиторів. Як уже зазначалося, такого права не мають ті кре-дитори, майнові вимоги яких забезпечені заставою.
Кредитор може звернутися із заявою про порушення справи
про банкрутство юридичної особи лише у тому разі, якщо
остання неспроможна задовольнити визнані нею претензійні
вимоги (або сплатити борги за виконавчими документами)
протягом одного місяця.
Із заявою про порушення справи про банкрутство до Арбітраж-ного суду може звернутися боржник із власної ініціативи. Боржник ре-алізує таке право у разі його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності. Боржник
додає до заяви список своїх кредиторів і боржників, бухгалтерський баланс, іншу інформацію про його фінансове і
майнове становище.
Заявники можуть відкликати свої заяви на будь-якій стадії
провадження, але до прийняття Арбітражним судом постанови про ви-знання боржника банкрутом. Якщо заявником є
боржник, він має право відкликати свою заяву лише за згодою креди-торів.
Законом України від 17 червня 1993 р. Перелік суб’єктів, які мо-жуть звернутися з письмовою заявою про порушення справи про бан-крутство, розширено за рахунок органів державної податкової служби та державної контрольно-ревізійної служби. Як впливає зі змісту статті 6 Закону “Про банкрутство”, ці заявники не мають права відкликати подані ними заяви.


 

You have no rights to post comments