Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Політика антикризового фінансового керування при погрозі банкрутства

Політика антикризового фінансового керування при погрозі банкрутства
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Політика антикризового фінансового керування  при погрозі банкрутства

Перехід до ринкових механізмів господарювання привів до появи нового  для України механізму - механізму банкрутства.
Умови і порядок визнання підприємства банкрутом ґрунтуються на визначених законодавчих процедурах. Так, рішення про визнання підприємства банкрутом може винести тільки арбітражний суд. Підставою для порушення судового виробництва в справі про банкрутство є письмова заява:
а) кого-небудь із кредиторів;
б) самого підприємства-боржника;
в) прокурора.
Кредитор може звернутися з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства у випадку, якщо воно не в змозі задовольнити протягом одного місяця визнані їм претензійні вимоги або сплатити борг по виконавчих документах. Підприємство-боржник може звернутися в арбітражний суд за власною ініціативою у випадку його фінансової чи неспроможності погрози такої неспроможності. У сучасній практиці більшість справ про банкрутство збуджується з ініціативи комерційних банків і податкових інспекцій.
З позицій фінансового менеджменту можливе настання банкрутства являє собою кризовий стан підприємства, при якому йому незручно здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Подолання такого стану, діагностуємого як "погроза банкрутства", вимагає розробки спеціальних методів фінансового керування підприємством.
Ринкова економіка виробила велику систему фінансових методів попереджувальної діагностики і можливого захисту підприємства від банкрутства, що одержала назву "системи антикризового фінансового керування".                                                                                           
Основною метою антикризового фінансового керування є швидке поновлення платоспроможності і відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства для запобігання його банкрутства. З урахуванням цієї мети на підприємстві розробляється спеціальна політика антикризового фінансового керування при погрозі банкрутства. Вона може бути сформульована в такий спосіб:               
Політика антикризового фінансового керування являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці і використанні системи методів попередньої діагностики погрози банкрутства і механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства.
       Реалізація політики антикризового фінансового керування при погрозі банкрутства передбачає:
1. Періодичне дослідження фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають погрозу банкрутства. У цих цілях у системі загального аналізу фінансового стану підприємства виділяється особлива група об'єктів спостереження, що формує можливе "кризове поле", що реалізує погрозу банкрутства. У процесі дослідження показників "кризового полючи" застосовуються як традиційні, так і спеціальні методи аналізу. Аналіз і контроль таких показників включається в систему моніторингу фінансової діяльності підприємства.
2.Визначення масштабів кризового стану підприємства. При виявленні істотних відхилень від нормального ходу фінансової діяльності, обумовленого напрямками його фінансової стратегії і системою планових і нормативних фінансових показників, виявляються масштаби кризового стану підприємства, тобто його глибина з позицій погрози банкрутства. Така ідентифікація масштабів кризового стану підприємства дозволяє здійснювати відповідний селективний підхід до вибору системи механізмів захисту від можливого банкрутства.
3. Вивчення основних факторів, що обумовили (і обумовлюють у майбутньому періоді) кризовий розвиток підприємства. Розробка політики антикризового фінансового керування  визначає необхідність, попереднього угруповання таких факторів по основним визначальним ознакам; дослідження ступеня впливу окремих факторів на форми і масштаби кризового фінансового розвитку; прогнозування розвитку факторів, що роблять такий негативний вплив.
4. Формування цілей і вибір основних механізмів антикризового фінансового керування підприємством при погрозі банкрутства. Мети і механізми антикризового фінансового керування повинні відповідати масштабам кризового стану підприємства і враховувати прогноз розвитку основних факторів, що визначають погрозу банкрутства. З урахуванням цих умов, фінансовий менеджмент на даному етапі може бути спрямований на реалізацію трьох принципових цілей:
а) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок реалізації внутрішніх резервів господарської діяльності;
б) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок зовнішньої допомоги і часткової його реорганізації;
в) припинення господарської діяльності і початок процедури банкрутства (у зв'язку з неможливістю фінансового оздоровлення підприємства).
Відповідно цим цілям формуються і системи механізмів фінансового керування підприємством при погрозі банкрутства, що складають зміст наступних напрямків політики.
5. Упровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства. Внутрішні механізми фінансової стабілізації повинні забезпечити реалізацію термінових заходів для поновлення платоспроможності і відновленню фінансової стійкості підприємства за рахунок внутрішніх резервів. Ці механізми засновані на послідовному використанні визначених моделей управлінських рішень, обраних у відповідності зі специфікою господарської діяльності підприємства і масштабами кризових явищ у його розвитку. У системі антикризового фінансового керування цьому напрямку політики підприємства приділяється першорядна увага.
6. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства. У більшості випадків таке забезпечення носить змушений характер і регулюється законодавством. Здійснення ліквідаційних процедур які послідують за ухваленням рішення арбітражного суду про визнання підприємства банкрутом (випадки самоліквідації, не зв'язані з банкрутством підприємства, у політику антикризового фінансового керування не розглядаються). Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур зв'язано з розробкою відповідного бюджету, підготовкою активів до реалізації, забезпеченням вимог кредиторів за рахунок реалізованого майна. Ці функції фінансового менеджменту покладаються звичайно на ліквідаційну комісію.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить