Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Планування товарного асортименту

Планування товарного асортименту
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Планування товарного асортименту

Вільна реалізація агропромислової продукції ставить перед підприємствами проблему вибору, яку продукцію, коли й у яких кількостях необхідно робити, щоб вона знайшла збут, для досягнення цієї мети перед виходом на ринок варто розробити товарний виробничий асортимент продукції.
Товарний виробничий асортимент являє собою повний перелік продукції, що випускається, що реалізується одним агропромисловим підприємством. Широка група продуктів харчування, призначена для однакових споживачів і яка має подібними фізичними характеристиками складає товарний ряд.
Структуру товарного асортименту агропромислового підприємства варто вимірювати шириною і глибиною. Ширина товарного асортименту визначається числом товарних рядів, його глибина - асортиментом окремих видів продукції, що розрізняються як по споживчих властивостях (молоко, вершки, олія), так і по якісних і кількісних особливостях.
Фахівці маркетингової служби повинні вирішити, який повинний бути асортимент продукції, що випускається, який товарний ряд переважніше розвивати в існуючих ринкових умовах для того, щоб найбільше повно охопити ринок збуту, дістати очікуваний прибуток при бажаному рівні рентабельності виробництва.
Маркетингові дослідження припускають використання різних ринкових стратегій в області розробки товарного асортименту агропромислової продукції. Це може бути:
• безупинний аналіз і контроль за дією зовнішніх факторів;
• проведення досліджень продукції і технологічних процесів;
• критична оцінка виробленої підприємством продукції;
• прийняття рішень про зміну виробленої продукції, про поповнення товарного асортименту новими видами і припиненні виробництва продукції, що не користається попитом;
• розгляд пропозицій про освоєння нових видів продукції і нових технологій її виробництва;
• розробка специфікацій нових видів продукції відповідно до вимог споживачів;
• вивчення можливостей виробництва нових видів продукції;
• організація і проведення спробних продажів нових видів продукції;
• аналіз результатів досліджень і підготовка рекомендацій для виробництва;
• оцінка і перегляд усієї програми.
Стратегія маркетингу в сфері розробки товарного асортименту передбачає його скорочення на тих підприємствах, де кількість товарних рядів і їхня глибина перевершують наявні економічні можливості в чи обмеженні припиненні виробництва збиткових видів продукції з одночасним акцентуванням на її прибуткові види.
В основі процесу асортиментного планування повинна лежати широко розповсюджена на практиці концепція життєвого циклу продукції, реалізованої на ринку. Коли продукція перебуває в стадії впровадження, що характеризується повільним ростом обсягу реалізації, вона має потенційну можливість бути включеної в асортиментний план. Підприємство повинне обраний прийнятні для ринку складові маркетингової програми, як ціна, витрати на стимулювання збуту, системи розподілу і якість продукції з обліком встановленої в плані маркетингу мети (інтенсивного маркетингу, вибіркового проникнення широкого чи проникнення пасивного маркетингу).
Найбільш перспективної для включення в асортиментний «план є продукція, що перебуває в стадії росту свого .життєвого циклу. Для того, щоб підтримувати швидкий ріст об’єму реалізації продукції протягом тривалого часу, в асортиментний план можуть бути включені різні види продукції, розраховані на нові сегменти ринку.
На визначеному етапі життєвого циклу будь-яка продукція характеризується неминучим уповільненням процесу реалізації. Якщо продукція перебуває в стадії зростаючої чи стабільної зрілості, то звичайно приймається рішення включити її в асортиментний план. B випадку зрілості продукції, що знижується, коли обсяг її продажів падає, може бути розглянута альтернатива зняття цієї продукції з виробництва. Щодо продукції на цій стадії проводиться одна з маркетингових стратегій, що мається в плані маркетингу: модифікація ринку, модифікація чи продукції модифікація .маркетингових засобів.
Відповідно до прийнятих стратегій по кожнім виді продукції розраховуються попередні плани для того, щоб перевірити, чи є продукція, включена в асортиментний план, вигідної для підприємства. При цьому формується кілька варіантів асортиментного плану. План включає всі показники, що відповідають виробничій програмі, що щорічно розробляється підприємством, варіанти плану передаються на розгляд і твердження керівництву підприємства.
Якщо маються види продукції зухвалі сумнів у подальшій доцільності їхнього випуску, то необхідно провести аналіз установлення причин і визначення шляхів виправлення сформованої ситуації. Рішення про припинення виробництва застарілих продуктів приймає спеціальна контрольна комісія, що складається з представників маркетингової, виробничої і бухгалтерської служб, що встановлює терміни вилучення продукту зі звертання: чи відразу відмовитися від виробництва чи продукту поступово скорочувати її обсяг виробництва і збуту, що дає можливість підприємству перегрупувати ресурси. Якщо приймається рішення про поступове скорочення виробництва, то визначаються конкретні заходи для кожного продукту, що по тій чи іншій причині в перспективі буде знятий з виробництва. Можна, наприклад, проводити вже маркетингову політику (зберігати колишні сегменти ринку, ріали збуту, ціни, систему стимулювання попиту), тоді обсяги продажів будуть поступово знижуватися, поки продукт не буде знятий виробництва. Підприємство може також сконцентрувати свої ресурси на найбільш ємних ринках, використовувати ефективність як лов збуту. Можна різко скоротити свої витрати на маркетинг із метою збільшення поточної прибутку. Цей шлях прискорить скорочення обсягу продажів і зняття продукту з виробництва. Третє відсівання здійснюється під час економічного і комерційного обґрунтування  випуску нового продукту. Останнє відсівання застарілих видів продукції передує переходу до масового виробництва і реалізації нового продукту. При цьому необхідно установити критерії доцільності продажу нового продукту. Це може бути заданий рівень рентабельності, обсяг чи збуту сума прибутку. Серед факторів, що вказують на необхідність ретельного вивчення ринкової ситуації,  виділяють зменшення частки ринку якого-небудь продукту, поява більш якісного продукту-замінника, ріст витрат виробництва, зниження рентабельності, скорочення обсягу продажів, звуження ринку. Хоча жоден з названих факторів саме по собі не може служити причиною припинення виробництва продукції, однак вони дають підставу розглядати можливі пункти удосконалення елементів маркетингу (підвищити ефективне рекламних заходів і збутової мережі, поліпшити упакування, стимулювати збут, змінити цінову політику і т.д.), що зв'язано з додатковими  витратами,  чи  припинити  виробництво  нерентабельного продукту взагалі.
Поняття   "новий   продукт"   у   виробництві   продовольстві містить у собі будь-які серйозні зміни в змісті, чи форі упакуванні, що мають значення для споживача. Головний критерій новизни - це наявність таких характеристик, що визначають краще відношення до цього продукту споживачів.
Розробка шляхів реалізації сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки повинна передбачати розвиток таких напрямків виробничої діяльності, як сортування, упакування, інформаційний супровід і поліпшення якості і схоронності продукції.
Маркетинг розкриває три основних причини використання упакування і сортування в процесі реалізації продуктів харчування:
 забезпечення схоронності продукції на всьому шляху проходження її від виробника до споживача, а також зручності її використання покупцями;
 наявність інформації про продукт, його якості, термінах виробництва і реалізації. Упакування може виявитися єдиним засобом, за допомогою якого підприємство-виробник здатний відрізнити свою продукцію від аналогічної інших підприємств;.
 залучення уваги покупців і створення для них додаткових зручностей у процесі придбання продуктів харчування.
Практикою доведено, що покупці охоче здобувають розфасовану й упаковану продукцію, навіть несучи при цьому додаткові витрати.
Комплекс маркетингу повинний передбачати розвиток мережі товарних послуг. Комплекс товарних послуг у процесі реалізації сільськогосподарської продукції може містити в собі не тільки питання транспортування, збереження, лабораторних досліджень якості закуповуваної продукції, торгове обслуговування, але і гарантувати якість сільськогосподарської продукції.
Дослідження ринку, продукції і т.д. займає одне з центральних місць у плані асортименту й однозначно визначає асортиментну політику підприємства. Тому воно повинно проводитися окремо як для внутрішнього, так і зовнішнього ринку, для того, щоб приймати правильні рішення щодо експортованої продукції. Методика і технологія проведення робіт із планування асортименту ідентичні для продукції, реалізованої на внутрішньому і зовнішньому ринку.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить