Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Комунікаційна політика

Комунікаційна політика
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Комунікаційна політика

Комунікаційна політика фірми — це важливий елемент комплексу маркетингу. Він включає:
1) рекламу;
2) стимулювання збуту;
3) роботу зі зв'язків із громадськістю;
4) особистий продаж.
Реклама — це цілеспрямований вплив на споживача за допомогою засобів інформації для просування товарів на ринку. Реклама представляє споживачу інформацію про чи товари послугах, пропонованих фірмою. Вона здійснюється в різноманітних формах: оголошення в печатці, по радіо, телебаченню, створення фільмів, проспектів, буклетів, каталогів.
Розробка програми рекламної діяльності включає кілька етапів. Спочатку визначаються задачі і мети реклами; потім розробляється рекламний бюджет; на наступному етапі приймаються рішення про рекламне звертання; на стадії вироблення рішення про способи поширення інформації вибирається ступінь охоплення, частоти і впливи реклами, основні види способів поширення інформації, конкретні носії реклами і розробляється графік рекламних звертань; на заключному етапі оцінюється ефективність реклами.
Система стимулювання збуту передбачає заходу для надання знижок з ціни, різноманітні форми кредитів, роздачу безкоштовних зразків, преміальні продажі, використання купонів, конкурсів, лотерей. Немаловажне значення тут має й упакування самого товару. Узагалі стимулювання збуту — це сфера, де надзвичайно широка діапазон для творчості, і щодня з'являються всі нові способи, ефективність яких оцінює сам споживач.
Робота зі зв'язків із громадськістю спрямована на формування доброзичливого і сприятливого відношення до фірми з боку суспільної думки. Ця діяльність включає встановлення і підтримку контактів із пресою, пропаганду, інформування громадськості про специфіку фірми, взаємодія з державними органами в області законодавства, надання інформації і консультацій керівництву фірми з питань відносин із громадськістю. Як правило, роботою по зв'язках із громадськістю займається спеціальний відділ. Однак останнім часом намітилася чітка тенденція по посиленню взаємодії його з відділом маркетингу. Це виявляється у введенні фахівців зі зв'язків із громадськістю до складу відділу маркетингу. Діяльність по зв'язках із громадськістю не вимагає безпосередньої оплати (оплачується тільки робота персоналу і розсилання матеріалу). Найважливішою складовою частиною відносин із громадськістю є пропаганда, спрямована на популяризацію товарів, послуг, видів діяльності і т.п.
Особиста (чи персональна) продаж передбачає прямої, індивідуальний контакт торгових агентів і комівояжерів з кінцевим споживачем. На багатьох стадіях процесу придбання товару особистий продаж є найбільш ефективним засобом впливу на покупця. Завдяки особистим контактам із клієнтом, досягається стимулювання збуту продукції з урахуванням індивідуальних особливостей покупця. Крім того, особистий продаж є джерелом коштовної інформації про ринок, має значну гнучкість і відрізняється більшою ефективністю витрат, чим реклама. Проте, особистий продаж має і ряд недоліків, серед яких — дорожнеча, можливість охоплення невеликої аудиторії. Тому при ухваленні рішення про використання особистого продажу варто ретельно проаналізувати всі "за" і "проти".
Після вибору цільових ринків і прийняття конкретних рішень про позиционировании на них своїх товарів фірма приступає до планування комплексу маркетингу для кожного з цих ринків. Комплекс маркетингу включає сукупність перемінних факторів, використовуваних фірмою для впливу на суб'єкти цільового ринку. До таких факторів відносяться: товар, ціна, система поширення і стимулювання.
У зв'язку з цим розробка комплексу маркетингу передбачає наступні етапи: розробку товарів (включающую їхнє удосконалювання і приведення у відповідність із запитами споживачів, поліпшення якості, розробку нових продуктів, збільшення життєвого циклу товарів); ціноутворення (предусматривающее встановлення цілей цінової політики, оцінку попиту на товар, аналіз витрат, вивчення цін і продукції конкурентів, вибір методу ціноутворення, установлення ціни на товар); систему поширення товарів (предусматривающую організацію доведення товарів/послуг фірми до кінцевих споживачів); вироблення комунікаційної політики фірми (включающей рекламу, заходи щодо стимулювання збуту, роботу зі зв'язків із громадськістю й особистим продажем).

Комплекс допоміжних систем маркетингу

Допоміжні системи призначені для забезпечення ефективності управління маркетингом. Ці системи пронизують всі етапи маркетингової діяльності. До комплексу допоміжних систем маркетингу відносяться: система маркетингової інформації, система планування маркетингу, система маркетингового контролю, організаційна структура.

 


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить