Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Ціноутворення

Ціноутворення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ціноутворення

Ціноутворення є невід'ємною і важливою частиною маркетингової діяльності. Ціни, установлювані на чи продукти послуги, повинні бути такими, щоб забезпечити надходження достатніх доходів, що покривають витрати виробництва і приносящих прибуток. Існує безліч методів ціноутворення, | для застосування яких вимагаються знання не тільки в області обліку і фінансів, але й у сфері психології.
Цінова політика в першу чергу залежить від типу ринку, на якому діє фірма. У загальному випадку процес ціноутворення проходить шістьох етапів:
1) установлення цілей цінової політики;
2) оцінка попиту на товар/послугу;
3) аналіз витрат;
4) вивчення цін і продукції конкурентів;
5) вибір методу ціноутворення;
6) установлення ціни на товар.
Уся цінова політика фірми будується на основі поставлених цілей, що визначаються прийнятими рішеннями в області добору цільових ринків і позиционирования товарів. Частіше інших зустрічається постановка таких цілей ціноутворення, як утримання позицій на ринку, максимізація поточної прибутку, лідерство по частці ринку, лідерство по якості товару.
При встановленні цін варто брати до уваги та обставина, що ціни знаходяться в зворотній залежності від попиту, тобто чим вище ціни, тим нижче попит і, навпаки. При оцінці попиту на продукти необхідно враховувати також його еластичність.
В основі ціни лежать витрати, зв'язані з виробництвом товарів, тому що ціна повинна забезпечувати як мінімум їхнє покриття, якщо не коштують інші мети. Аналіз усіх витрат припускає визначення постійних і перемінних витрат. Таким чином, якщо попит визначає максимальний рівень ціни, то витрати визначають її мінімальний розмір.
У процес установлення ціни вносить свої корективи аналіз цін і продуктів конкурентів. Задача фірми, отже, зводиться до того, щоб забезпечити успішну реалізацію своїх товарів за допомогою встановлення в цінах додаткових у порівнянні з конкурентами збутових стимулів. Але при цьому потрібно залишатися в межах, обкреслених попитом і власними витратами.
Існуючі методи ціноутворення ґрунтуються на обліку або собівартості продукції (визначається мінімально можлива ціна), або цін конкурентів і цін товарів-замінників (визначається середній розмір ціни), або незаперечних переваг товару (визначається верхня межа ціни). До найбільш розповсюджених методів ціноутворення відносяться: середні витрати плюс прибуток; на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку; на основі цінності товару, що відчувається; на основі рівня поточних цін; на основі закритих торгів. Перед маркетингом коштує задача вибору найбільш прийнятного методу. Після проведення заходів фірма встановлює межі, у яких повинна знаходитися ціна на товар. На останньому етапі ціноутворення здійснюється встановлення остаточної ціни з урахуванням ряду факторів, серед яких варто виділити психологічні і можлива реакція суб'єктів ринку.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить