Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Агромаркетинг як система управління аграрним ринком

Агромаркетинг як система управління аграрним ринком
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Агромаркетинг як система управління аграрним ринком

Негативні наслідки першого етапу реформування сільськог господарства, лібералізація цін, відмова держави від монополії на зовнішньоекономічну діяльність, втрата нею важелів управління вітчизняною економікою, криза виробництва та збуту в аграрному секторі – все це робить актуальним розвиток теорії та практики агромаркетингу з метою ефективного функціонування підприємств сільського господарства.
Кожний окремий суб’єкт аграрного ринку через брак фінансових результатів, досвіду і необхідних знань не має можливостей зібрати повну, своєчасну та достовірну інформацію, проаналізувати кон’юнктуру ринку для прийняття оперативних рішень в мінливих умовах сьогодення, обрати ефективну стратегію і тактику своєї діяльності.
Оскільки згідно із законами енергетики результати діяльності системи в 3-4 рази переважають ефективність діяльності її окремих елементів, ми вважаємо за доцільне створення цілісної системи агромаркетингу на рівні обласного агропромислового комплексу.
Зараз через відсутність координації дій вітчизняних товаровиробників, фінансово-кредитних установ, посередницьких, сервісних структур, наукових організацій та інших суб’єктів аграрного ринку знижується потенціал всього агропромислового комплексу. В кризовому становищі знаходиться більшість сільськогосподарських товаровиробників. Вони є головним елементом АПК: виробляють продукти харчування для населення і сировину для легкої та харчової промисловості. При цьому нерозвиненість ринкових відносин, відсутність необхідної інформації призводить до того, що близько 80% прибутків від реалізації аграрної продукції “осідає” у різного роду посередників.
Як бачимо, надто великі втрати підприємств через відсутність організованої інтегрованої обласної маркетингової системи. Саме вона має допомогти у вирішенні може не всіх, але багатьох соціально-економічних проблем аграрного сектору Херсонщини.
До складу системи агромаркетингу входять дев’ять основних груп учасників агропромислового ринку:
1. Аграрні товаровиробники.
2. Постачальники матеріало-технічних ресурсів.
3. Підприємства по заготівлі та зберіганню сільськогосподарської продукції.
4. Переробні підприємства.
5. Торгівельна мережа.
6. Підприємства, що надають виробничі послуги.
7. Наукові, науково-дослідні, інформаційно-консультативні установи та організації.
8. Фінансово-кредитні установи.
9. Органи державного та господарського регулювання ринкових відносин в АПК.
На рисунку представлена загальна схема всіх складових системи агромаркетингу, поєднаних товарними, сировинними, інформаційними потоками та послугами в економічному просторі. Всю сукупність суб’єктів системи агромаркетингу можна диференціювати в залежності від цілого комплексу факторів:
- методів передачі товарів від одних власників іншими і після їх вибору закріплення їх у форму певних каналів розподілення продукції та послуг;
- специфікою товарів та видів послуг, які суб’єкт системи пропонує до реалізації;
- особливостями руху товаропотоків;
- кількістю етапів та посередників на шляху проходження товару до його власника;
- характером та змістом зв’язків поміж різними суб’єктами;
- методами встановлення та регулювання відносин між ними;
- масштабами розповсюдження діяльності суб’єкта системи та об’ємами його товарообороту;
- особливостями зовнішніх умов, чинників та обставинами.
Ринкові структури функціонують у певних соціально-економічних, науково-технічних, політичних та культурних умовах. Їх діяльність направлена на споживача, який в свою чергу активно впливає на ринок та його структури.
В залежності від специфіки товару (послуги) та характеристики споживачів, кожна група має “свій” маркетинг. Так, поряд з продовольчим маркетингом в АПК існує маркетингу сировини для переробної промисловості; промисловий маркетингу виробників матеріально-технічних ресурсів; банківський маркетинг; маркетинг послуг тощо. Отже, агромаркетинг – це комплексне явище. Кожен виробник товарів та послуг має специфічний маркетинг, який відображає його націленість на власних покупців, дії, виконання певної сукупності функцій.
Метою об’єднання усіх учасників в єдину систему є координація маркетингової діяльності підприємств та організацій АПК і створення необхідних умов для реалізації можливостей кожного з них.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить