Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Після визначення особливостей попиту на продукти харчування проводиться аналіз методів реалізації цих продуктів, який здійснюється через функції маркетингу. Існує така класифікація цих функцій:
А. Функції обміну: купівля (збір), продаж. Б. Фізичні функції: зберігання, транспортування, переробка. В. Полегшуючі функції: стандартизація, фінансування, допу¬щення ризику, розвідування ринку. Розглянемо кожну функцію окремо.
Функція купівлі — це переважно пошук джерел постачання (пропонування), збирання продуктів та види діяльності, пов'язані 1 дикунками. Ця функція може бути подана у вигляді збору або Юртової заготівлі сировини у районах виробництва або зосередження готових продуктів у руках інших посередників для задоволення попиту кінцевого споживача.
Функція продажу, її необхідно розуміти більш широко. Це просто згода на пропоновану ціну. У цій функції можуть бути зосереджені всі різноманітні види діяльності, які іноді називають торгівлею. Сюди належать і фізичні операції з розкладання шарів у вітринах, на полицях, стелажах, прилавках, а також рекламування та інші засоби стимулювання збуту з метою впливу на попит.
До функції продажу можуть входити такі рішення, як вибір одиниці збуту, видів розфасовки, упаковки, кращого каналу маркетингу, слушного часу та місця наближення до потенційних покупців.
Фізичні функції — це ті дії, які включають маніпулювання (вантажну обробку), переміщення і фізичну зміну самого товару, наложать до вирішення питань "коли, що і де" у сфері маркетингу.
Функції зберігання стосуються переважно забезпечення наявності товарів, готовності до використання та реалізації у бажаний час.
Функція транспортування стосується, у першу чергу, забез¬печення наявності товарів у потрібному місці. Адекватне (належне) виконання цієї функції потребує зваження альтернативних варіантів на вартість доставки. Сюди входять також операції, пов'язані з підготовкою до відправки, такі як укладання товарів у пакети або контейнери та навантаження.
Функції переробки іноді включають до функцій маркетингу. Однак із широкого контексту сільськогосподарського і продоволь¬чого маркетингу цей вид діяльності виключити не можна. Функ¬ції переробки включають усі ті основні виробничі операції, які змінюють речовинну форму продукту, наприклад, перетворення живих тварин у м'ясо, свіжого горошку в консервований або за¬морожений, пшеничного зерна у борошно, а в кінцевому підсумку в хліб. А тому цим функціям присвячено наступні питання цієї теми.
Функції полегшення роблять неможливим безборонне здій¬снення обміну та фізичних функцій. Ці види діяльності не вклю¬чаються безпосередньо ні в обмін правом власності, ні у фізичне маніпулювання продуктами.
Функція стандартизації — це встановлення і збереження однорідних параметрів, які можуть стосуватися і якості, і кіль¬кості. Ця функція спрощує купівлю і продаж, тому що робить можливим збут за зразками та описами товарів. Цей вид діяль¬ності забезпечує можливість масової реалізації товарів, що є важ¬ливим для комплексної, складної економіки. Ефективна стан¬дартизація служить основою для успішного процесу ціноутво¬рення. Стандартизація спрощує також процес концентрації, оскіль¬ки дає змогу групувати аналогічні партії товарів на ранній стадії руху з місць виробництва їх.
Після встановлення стандартів необхідно контролювати та забезпечувати дотримання їх. Такі заходи як контроль якості на переробних підприємствах та інспекцію із застосування стан¬дартів у каналах маркетингу можна вважати частиною цієї функ¬ції. Крім того, до процедури стандартизації товару входять деякі елементи пакувального виробництва, що є також частиною торгововельної діяльності у функції продажу.
Функція фінансування — це використання грошей для здійснення різноманітних фінансових дій у сфері маркетингу. На період між моментами першого продажу сировини та збуту готової продукції кінцевому споживачеві капітал "зв'язується" у виробництві. Де б не відбувались зберігання або затримка, хтось Ф фінансувати утримання складських запасів товару. Цей термін може тривати рік або більше (як у виробництвах консервної промисловості), чи відносно короткий час (як у маркетингу продуктів, що швидко псуються). Фінансування може набирати явної форми кредиту від різних позичкових установ або більш Прихованої форми зв'язування, заморожування капіталів влас¬ника.
Функція допущення (або "несення") ризику допускає можливість втрат при маркетингу продукту. Більша частина ризику може бути розподілена на дві групи — фізичні і ринкові. ~ Фізичні ризики пов'язані з втратою або псуванням самого Продукту в результаті пожежі, нещасного випадку, дорожньо-транспортної пригоди, сильного вітру, землетрусу, морозу або спеки. Ринкові ризики зумовлені можливими змінами вартості про¬сту в процесі його маркетингу.
Несприятлива зміна цін може призвести до великих втрат цінностей, а зміна уподобань споживачів — до зменшення ба-і певного товару. Зміни у діях конкурентів здатні викликати втрату споживачів. Усі ці ризики у належній мірі мають бути викладені у маркетинг продукту.
Функція розвідки ринку — це робота із збирання, інтерпретації Поширення найрізноманітніших даних, необхідних для безпе¬ці йодного ходу процесів маркетингу. Ефективний маркетинг можливий в умовах інформаційного вакууму. Дійовий метод ціноутворення залежить від ступеня інформованості по-і продавців. Успішні рішення про розміри плати за товари або про обрану цінову політику при продажу їх вимагають збору значного обсягу ринкової інформації для вивчення.
Від достовірної інформації у значній мірі залежить відповідний тим зберігання запасів, ефективність транспортної служби та відповідна система стандартизації. При оцінці витрат на маркетинг особливо корисно аналізувати функції різних посередників, торгівля обходиться звичайно набагато дорожче від Однак функціональний підхід вказує на значно більшу складність роздрібної реалізації товарів.
Функціональний підхід корисний для розуміння різниці у витратах на маркетинг різних товарів. Наприклад, продукт, що швидко псується, нерідко дорожче збувати, ніж той, що добре зберігається. У значній мірі ця різниця може бути зумовлена підвищеною складністю транспортування та зберігання, а також сильніше вираженим ризиком. Важливим визначником різниці у вартості маркетингу є ступінь участі у ньому функції переробки.
Незважаючи на те, що часто можна позбутися посередників, все ж таки не вдається обійтися без функцій маркетингу. Зви¬чайно, усунення посередника означає передачу функцій маркетин¬гу (і, отже, витрат) комусь іншому. Наприклад, фермери можуть узяти на себе функції зберігання, продажу і транспортування, обходячись без брокерів та комісіонерів. У таких випадках ви¬трати на виконання функцій маркетингу можуть зменшуватися, але саму функцію неможливо виключити з процесу маркетингу.
Усі ці функції можуть здійснюватися однією фірмою, яка має повний контроль над продовольством — від ферми до столу спо¬живача. У той же час наявні спеціалізовані фірми, підприємства і галузі народного господарства, такі, наприклад, як залізничний транспорт, брокери із зернових культур та біржові ділки, які ви¬конують тільки одну маркетингову функцію (АПК: зкономика, управление. — 1992. — №2. — С. 32—34).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить