Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СТУДЕНСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК – НАШ РІДНИЙ ДІМ

СТУДЕНСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК – НАШ РІДНИЙ ДІМ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СТУДЕНСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК – НАШ РІДНИЙ ДІМ.

В.М.НЕПОМНЯЩА – вихователь гуртожитку будіве-льно-гідромеліоративного факультету

В 1874 році з введенням в експлуатацію будівлі учбового ко-рпусу сільськогосподарського інституту були відкриті студентські гуртожитки.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни в 1953 році на те-риторії нового учбового корпусу, що по вулиці Рози Люксембург, були збудовані два нових трьох поверхових гуртожитки, в 1966 році ще один чотирьох поверховий.
В 1969 році при активній участі студентської молоді будівель-ного та гідромеліоративного факультетів було споруджено нову п’ятиповерхову будівлю на 362 житлових місця.
В 1980 році збудовано дев'ятиповерховий гуртожиток.
В теперішній час університет має п’ять студентських гуртожи-тків на 719 місць.
В гуртожитках створені необхідні умови для мешкання студе-нтів. Всі вони підведені до міської водопровідноканалізаційної ме-режі, центрального опалення. Гуртожитки № 2,3,4 та 5 газифіко-вані, а № 6 обладнане електроплитами. В другому та третьому гу-ртожитках працюють душові, в яких постійно є гаряча вода. Всі гу-ртожитки обладнані необхідними меблями, які з часом підлягають ремонту та обновленню. З числа студентів знаходяться умільці, які з бажанням та ентузіазмом допомагають теслярам, а де і самі приводять меблі та інвентар в належний вигляд. Сьогодні наша країна знаходиться в скрутній економічній ситуації і дуже важливо що наші студенти розуміють це і бережно відносяться до держав-них матеріальних коштовностей, які знаходяться в розпорядженні гуртожитків. Не рідкісні приклади коли студенти разом зі своїми батьками ремонтують кімнати, в котрих вони мешкають.
Варто уваги те, що студенти, які мешкають в гуртожитках, приводять до ладу прилеглі земельні території - копають газони, білять дерева та бордюри, косять траву, восени вигрібають опале гілля і листя, а взимку відкидають від споруд сніг та чистять троту-ари.
Для покращання самостійної підготовки студентів в третьому гуртожитку створена бібліотека та читальня, котрі працюють в зручний для мешканців час з 1500 до 2200.
Також в кімната для індивідуальної підготовки студентів – це зал для креслення, обладнаний креслярськими столами, адже це гуртожиток будівельно-гідромеліоративного факультету і працює цей зал цілодобово, що покращує умови самостійної роботи сту-дентів у позаурочний час.
Щорічно у гуртожитках обираються старости поверхів, студе-нтські ради та їх голови. Студради працюють згідно плану, узго-дженого а адміністрацією факультету та ректоратом.
В своїй практичній роботі студрада керується рішеннями ви-щих органів, правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках та звітує про виконану роботу на загальних зборах, на засіданнях студентського профкому.
Члени студради виховують у мешканців високе почуття від-повідальності за збереження державного майна і бережливого ві-дношення до суспільної власності, пильнують за економією світла, газу, води, турбуються про упорядкування та озеленення терито-рій прилеглих до гуртожитків, займаються наведенням чистоти і порядку в гуртожитках, виявляють та карають на своїх засіданнях порушників внутрішнього розпорядку, аж до виселення з гуртожит-ку.
Студенти що мешкають в гуртожитку, не тільки навчаються та працюють в позаурочний час, а й відпочивають. В гуртожитках є приміщення для занять спортом: настільним тенісом, шахами, шашками та аеробікою. На університетському стадіоні грають сту-денти в волейбол, баскетбол, футбол. Є кімнати для відпочинку, в котрих установлені телевізори. В вестибюлях та коридорах є різ-номанітна наочна агітація, котра виховує у молоді любов до своєї професії, рідного краю, до землі, до традицій та звичаїв українсь-кого народу, любові до рідної української мови; символіки надої держави, гімну та гербу нашого університету.
В кожному гуртожитку на видному місці маються правила мешкання студентів, їх права та обов’язки, також графіки чергу-вання і вахти.
На стендах наочно показана шкідливість куріння, алкоголю та наркоманії.
При проведені виховної роботи з студентами які мешкають в гуртожитках використовуються зустрічі з видатними вченими, дія-чами культури та мистецтва, новаторами сільськогосподарського виробництва, з ветеранами Великої Вітчизняної війни та праці. Крім того проводяться диспути, тематичні вечори, вечори відпочи-нку.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить