Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

М.П.КУЛИК – зав. кафедрою фізвиховання

В.О.БЕЗГРЕБЕЛЬНИЙ – голова спортклубу.

Цільне місце у формуванні здорової нації відводиться фізку-льтурі і спорту.
Фізичне виховання є важливішим компонентом гуманітарного виховання молоді, формування у них фізичного та морального здоров’я, удосконалення фізичної і психологічної підготовки до ак-тивного життя і професійної діяльності.
Критерії ефективності процесу фізичного виховання молоді - показники їхнього здоров’я, рівень фізичної підготовленості розви-тку основних фізичних якостей, дотримання здорового способу життя, відсутність негативних звичок.
Процес фізичного виховання студентів в університеті здійс-нюється протягом всього періоду навчання в таких формах: на-вчальні, тренувальні, фізкультурно-оздоровчі заняття, оздоровчі, фізкультурні, спортивні заходи.
У позанавчальний час працюють спортивні секції а яких сту-денти вдосконалюють свою спортивну майстерність з волейболу, баскетболу, настольного тенісу, футболу, важкій атлетики, гирьо-вому спорту, атлетизму, ритмічної гімнастики.
Щорічно в університеті проводиться Спартакіада серед фа-культетів з 10 - 12 видів спорту. Спартакіади на факультетах се-ред курсів з 5 - 6 видів спорту. Спартакіада "Здоров’я" серед ви-кладачів та співробітників, а також змагання серед груп і курсів з різних видів спорту.
В 1999 році проведена сорокова Спартакіада серед факуль-тетів, присвячена 125 - річчю заснування учбового закладу по 10 видам спорту.
Загальнокомандне І м. посів агрономічний факультет:
відповідальний за спортивно-масову роботу ст. викладач Ша-повал С.І., ІІ м. економічний факультет: відповідальний за спорти-вно-масову роботу ст. викладач Кудас К.П.,
ІІІ м. зооінженерний факультет: відповідальний за спортивно-масову роботу ст. викладач Морозенко А.С.,
ІV м. будівельно-гідромеліоративний факультет: відповідаль-ний за спортивно - масову роботу ст. викладач Фролов Є.О.
Кращі студенти - спортсмени :
1. Кулаковськигі Іван - волейбол;
2. Кухта Сергій - легка атлетика;
3. Котяш Наталя - легка атлетика;
4. Ларьяновоький Олександр - н/теніс;
5. Скорік Валерій - баскетбол;
6. Пронь Андрій - горьовий спорт;
7. Кутищев Олег - гирьовий спорт.
Збірні команди університету приймають участь в Універсиаді області. Закінчилися змагання з настольного тенісу, баскетболу, легкої атлетики, футболу. Успішно виступила в цих змаганнях збі-рна університету з волейболу, яка посіла ІІ місце Тренер Шаповал С.І. Кращі гравці команди: Тарасич О., Кулаковський І., Ткаченко Д., Кухта С., Куцак Р., Сінчук Е., Родіонов Е., Кимлач А., Лаптев І.

Судді визнають найсильнішого


Першість табору з волейболу

В легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню Перемог, збір-на команда університету зайняла І місце серед вузів міста і наго-роджена дипломом та цінним подарунком. Команда виступила в складі: Чурсіна В., Кіндри С., Кулаковського І.. Кухти С., Кисліцина В., Красько І., Байка Д., Воєводіна Ю., Мальченка 0., Гасаненка Г., Лепьошкіна О.
Збірна команда університету з важкої атлетики, гирьового спорту та настільного тенісу, готуються до участі в студентських спортивних змаганнях вищих навчальних закладів Мінагропрому України, які відбудуться в м. Вінниці.
Учбово-тренувальні заняття проводяться на спортивній базі університету, в яку входять: стадіон з біговою доріжкою та секто-рами для стрибків та штовхання ядра, спортивний зал розміром 42 х 24 метри, тренажерний зал, водна станція.
З квітні місяці закінчились змагання з міні - футболу серед ку-рсів, які проводилися в два кола. Брали участь 8 команд до складу яких входило 63 чоловіка. В фінальнім грі перемогу отримала збі-рна команда ІІ курсу агрономічного факультету. Склад перемож-ців:
Надточій О., Коцюба О., Нікифоренко А., Нагребецький 0., Ковтун П., Ващенко О., Кодикін В., Тушич В.
Особливою популярністю користується Спартакіада "Здоро-в'я" серед викладачів та співробітників університету з видів спор-ту: шашкам, шахам, настольного тенісу, волейболу.
Активну участь у змаганнях прийняли викладачі та співробіт-ники доценти: Кияновський О.М., Базалій В.В., Косаткін Ю.О., Пілі-пенко Ю.В., Сморочинський О.М., Міронов В.Г., Нежлукченко В.М., Золотун О.В., Бурим А.В., Павленко С.І., Філіпов М.О.
Збірні команди університету приймали участь в Універсіаді з видів спорту: настольного тенісу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, футболу, в міських легкоатлетичних естафетах присвя-чених Дню Перемоги та Дню фізкультурника.
На базі відпочинку "Колос" викладачі проводять спортивно-масову роботу з студентами: ранкова - гімнастика, змагання з міні-футболу, волейболу, н/тенісу, плаванню.
У гуртожитках є обладнанні спортивні кімнати де студенти проводять свій відпочинок.
Всього у 1998 - 99 навчальному році прийняло участь у зма-ганнях -2318 студенти. Студентам і викладачам, виконавшим роз-рядні нормативи та вимоги, присвоюються спортивні розряди 199, Звання Інструкторів суддів по видах спорту 144.
Підведення підсумків спортивно - масової роботи за рік про-водилось на спортивному вечорі "А, ну-мо, хлопці!", де в урочистій обстановці ректор університету академік УААН Ушкаренко В.О. нагороджував переможців кубками, дипломами та призами.
Навчально-виховну роботу, та спортивно-масову роботу в університеті здійснює кафедра фізичного виховання разом з акти-вом спортивного клубу у тісному контакті з громадськими органі-заціями університету під контролем і керівництвом ректорату у складі :
Кулик М.П. – завідувач кафедри фізвиховання;
викладачі - Безгребельний В.0., Кудас К.П., Морозенко А.С., Фролов Е.0., Шаповал С.І.
Студенти - голови ради фізкультури фаультетів:
Кересина В. - зооінженерний;
Кулаковський І. – агрономічний;
Кущ О. - економічний;
Кудрявцев Г. - будівельно-гідромеліоративний.
Заняття з фізичного виховання, фізкультурне - оздоровчі, профілактичні і спортивні - рекреаційні заняття у режимі навчаль-ного та позанавчального дня сприяють активному відпочинку, за-побіганню втоми, відновлення фізичних сил навчальних занять, реабілітації та корекції здоров’я студентів, викладачів та співробі-тників.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить