Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ТРАДИЦЇЙ

ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ТРАДИЦЇЙ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ТРАДИЦЇЙ

В.А.ІВАНОВ – професор, староста храму

Багатовіковий досвід нашого народу показав, що основою виховання і навчання людини є розвиток духовності, що є фундаментом його інтелектуальної, щиросердечної і фізичної досконалості.
У дореволюційний період система утворення грунтувалася на православних традиціях, що дозволяли накопичувати духовний досвід, спрямований на формування цілісної особистості.
У цьому зв'язку шкільні і студентські храми - каплиці були життєвою потребою.
Як приклад пригадаємо історію нашого вузу.
З перших років діяльності Херсонського земського сільського-сподарського училища (1874 р.) у ньому викладався Закон Божий як моральна основа християнського життя, а в 1887 році була за-снована домашня церква Святої мучениці Тетяни - покровительки студентів
Богослужіння в церкві училища відбувалося аж до її ліквідації в 1918 році, коли наступив період войовничого безбожжя.
За минулі 80 років земське училище переросло в сільськогос-подарський інститут (1928р.), а потім у державний аграрний уні-верситет (1998 р.).
Духовне ж виховання всі ці роки залишалося під забороною На жаль треба сказати, що цей період нашої історії свідчить про викорінювання християнської моральності.
І от із Божою поміччю в 1997 році за пропозицією ряду викла-дачів і з благословення епіскопа Херсонського і Таврійського Іова була створена ініціативна група в складі 45 чоловік, у якій увійшли співробітника і студенти усіх факультетів Ця група за підтримкою профкому вийшла з клопотанням до ректора, академіка УААН В.О.Ушкаренко про відтворення з університеті церкви Святої му-чениці Тетяни. Ректор із належною увагою поставився до даної пропозиції і схвалив проведення необхідних робіт.
Найбільш активну участь у відродженні храму приймали до-цент В.Г.Пелих, декан ФКМ В.І.Голубенко, асистенти В.Г.Бикова, С.Н. Торська, зав віварієм М.В.Архангельська, комендант головно-го корпусу А.Ф.Сморочинський, лаборанти Т.Б.Пальонова, З.А.Норченко, художник С.І.Фролов, студенти зооінженерного фа-культету З.А.Науменко, М.Храменко та ін.
Дехто вважав, що відродження храму буде протиріччям зако-ну про відділення держави від церкви. Вони напевно забули, що в преамбулі конституції України написаний епіграф, де сказано про відповідальність людини за свої дії перед Богом, власною совістю, минулими, сучасними і майбутніми поколіннями. Інші опоненти пропонували відчинити альтернативні церкви (синагоги, мечеті), забуваючи, що живуть в історично православній державі, де про-тягом 1000 років їх предки були чадами Православної Церкви і для людини того часу віра і розум були крилами одного цілого, що веде до пізнання істини. Ще деякі, стоячи на матеріалістичних по-зиціях і слухати не хотіли про відродження храму в університеті. Вони не розуміли важливості відродження духовності в стінах ву-зу. На їхню думку не Бог, а тільки людина визначає хід свого жит-тя, а тому релігії не місце у вузі.
Проте з Волі Божої перед святом Різдва Христова 30 грудня 1998 року в університеті відбулася історична подія: було відро-джено храм-каплицю Святої мучениці Тетяни і проведено Новорі-чний молебень про тих, що учать і учаться. Ще одна, не менш ва-жлива історична подія відбулася 25 січня 1999 року, коли Правос-лавна церква шанує пам'ять Святої мучениці Тетяни. У цей день епіскоп Херсонський і Таврійський Іов у зіслуженні і присутності ректора, співробітників і студентів освятив університет і храм-каплицю.

Освячення храма-каплиці

Ця подія додала особливу значимість університету на Півдні України у відродженні втрачених духовних традицій. Тепер щосе-реди на великій перерві в Храмі - каплиці православний священик і диаконский хор чинить богослужіння про тих, що учать і учаться.
Молитви священика, супроводжувані прекрасними співами, залишають незабутній слід у душах віруючих студентів і співробіт-ників університету. Храм - каплиця під час молебню завжди запо-внена. У цьому невеличкому, але з любов'ю прикрашеному кутку Православ’я у святкові дні вміщається до 30 чоловік. Серед час-тих відвідувачів храму каплиці можна бачити доцентів, асистентів, співробітників допоміжних служб і звісно ж, студентів.
За п'ять місяців у богослужіннях брали участь коло 120 чоло-вік. На прикрасу храму пожертвовано більш 1000 гривень.
У храмі утворені община, парафіяни якої прибирають, прик-рашають храм, доставляють усе необхідне для віруючих газети. книги, ікони, ладан, молитовні пояси, настінні хрести й ін. Тут же можна одержати духовну пораду. Біля дверей храму розташована стінна газета "Тетянин день", з інформацією про найбільш актуа-льні питання духовного життя.Храм-каплиця в дії

Храм - каплиця відкрита щодня, із 6 часів ранку. Приємно стає на душі, коли наприкінці темного коридору головного корпусу блискає яскраве світло лампади і свічки. Це світло проникає дале-ко за стіни університету і запалює серця віруючих студентів і спів-робітників, що вважають своїм обов'язком перед Богом спочатку зайти в храм, помолитися, поставити свічку і лише після цього від-правлятися на робоче місце.
Община храму - каплиці не обмежується проведенням бого-служіння. Її зусилля спрямовані на подальше удосконалювання духовної атмосфери вузу.
За підтримкою нового Владики, Архієпископа Іонафана і рек-тора В.0. Ушкаренко в університеті намічено провести серію лек-цій за участю священиків Херсонської єпархії, а також відомого православного письменника і публіциста диякона Андрія Кураева, організувати на факультеті культури і мистецтва студентський хор церковного співу та ін.
Відроджений храм - каплиця Святої мучениці Тетяни - це ли-ше невеличка крапля в справі духовного-відродження моральних і духовних цінностей нашого народу.
Готуючись гідно зустріти 125 - річчя університету і 2000 річчя Різдва Христова необхідно розвити досягнутий успіх і використо-вувати духовну відлигу для посіву зерен духовності, що за допо-могою Божиєй, нашому бажанні і зусиллі, дадуть плоди віри і знання, так необхідні всім співробітникам і студентам. Ми віримо і сподіваємося, що в третьому тисячоріччі Православ'я стане нор-мою життя університету і буде як і завжди сприяти розвитку ціліс-ної особистості.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить