Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы БІБЛІОТЕКА - СЕРЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ

БІБЛІОТЕКА - СЕРЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

БІБЛІОТЕКА - СЕРЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ

Н.Я.БАРСУКОВА – зав.бібліотекою

Бібліотека Херсонського державного аграрного університету завжди була і є осередком культурологічної, довідково-бібліографічної та інформаційної спадщини. Вона була створена у 1924 році при сільсько-господарському технікумі. І вже тоді почали складатися її багаті книжкові фонди та славні традиції. До 1941 року фонд бібліотеки налічував більше 100 тис. томів. Під час Великої Вітчизняної війни у приміщенні, уже тоді інституту, розміщалися фашистські казарми. Весь книжковий фонд був знищений, ним опалювалося приміщення.
У 1944 році все починалося практично з нуля. Силами пра-цівників бібліотеки вдалося зібрати 5610 книг в одній кімнаті:2 сто-ла та 2 лави для читачів. До і після війни бібліотеку очолювала Ку-тітонська Олена Вікторівна - людина високої культури, безмежно закохана в бібліотечну справу.
Зараз бібліотека має різногалузевий книжковий фонд, який налічує понад 300 тис. примірників, з яких більше половини на-вчальної літератури. Обслуговується в середньому за рік понад 7 тисяч чоловік. Це і студенти стаціонару та заочного відділень, це і професорсько-викладацький склад, і співробітники університету, і спеціалісти сільського господарства регіону. Головна функція біб-ліотеки у всі її часи полягала у забезпеченні навчального процесу та наукових досліджень. Сьогодні зусилля колективу нашої бібліо-теки більш предметне та активно орієнтуються на користувача та його потреби. Усі ми усвідомлюємо, що основою бібліотечної дія-льності є інформація, а бібліотекар –організатор засобів інформа-ції та доступу до неї. "Бібліотекар – перший вісник Краси і Знань. Саме Він відкриває браму із мертвих полиць, добуває таємне сло-во для просвіти шукаючого духу. Ніякі каталоги, ніякі описи не за-мінять бібліотекаря. Любляче слово та досвідчена рука робить іс-тинне диво просвіти,"...так відкликався про бібліотекарів і їхню скромну справу Микола Костянтинович Реріх. Письменники, худо-жники воздали честь і хвалу представникам різних професій, але не поталанило у цьому плані бібліотекарям - можливо через ніби-то невелику значимість бібліотечної праці у суспільстві. Бібліотеч-на професія не така, якої її уявляють. вона не для слабких духом.
Колектив бібліотеки університету налічує 27 працівників, з яких 25 мають вищу та середню-спеціальну освіту. Всі вони щиро люблять свою професію, і не зважаючи на труднощі віддані своїй справі. Лише ентузіасти можуть працювати у бібліотеці.
"Якість обслуговування" такий девіз працівників довідково-бібліографічного і інформаційного відділу, де працюють: Курносе-нко Світлана Іванівна, Козлова Євдокія Іванівна, Карпінова Галина Євгенівна, Седенко Ольга Вікторівна, для яких бібліотечна робота стала частиною життя. Бібліографи наперед передбачають усі ін-формаційні запити читачів, надають, по можливості, усю наукову літературу, яка видається на Україні та за її межами.
Швидко і правильно підібрати книги студентам і викладачам, обговорити перечитану книгу, просто поговорити з читачами, ви-слухати їх і дати вірну пораду - покликані працівники відділу об-слуговування (абонементів і читальних залів):
Сайдатова Олена Олександрівна, Телегіна Катерина Василі-вна, Дуброва Людмила Іванівна, Чорноостровець Світлана Мико-лаївна, Руденко Ангеліна Володимирівна, Небескул Людмила Ва-силівна, Таначова Людмила Андріївна, Пугачова Людмила Мико-лаївна, Опришанська Наталія Григорівна, Ткаченко Вікторія Івані-вна, Клецко Тетяна Вікторівна, Тіт Олена Олександрівна.Головними напрямками роботи відділу обслуговування чита-чів завжди було чітке обслуговування усіма видами документів з фонду бібліотеки, консультації для читачів, робота з замовлення-ми на літературу, та проведення різноманітних масових заходів.
Турботливими господинями у бібліотеці почувають себе пра-цівники сектору книгозбереження. Раціонально розмістити книж-ний фонд, перевірити правильність його розташування на поли-цях, провести вивчення маловикористовуваної літератури - ці та багато інших питань вирішують: Супрун Валентина Тимофіївна, Монзалевська Катерина Петрівна, Безсонова Тетяна Дмитрівна, Норченко Ірина Анатолівна, Профатило Лариса Миколаївна.
З першого дня існування бібліотека знаходиться на перед-ньому краї розвитку сучасної сільськогосподарської науки. Велику і копітку робота ведуть працівники бібліотеки з каталогами і карто-теками: Пашкова Людмила Миколаївна, Норик Галина Миколаїв-на, Гончарено Тетяна Вікторівна, Плетнікова Інна Миколаївна. Їх можна назвати "працівниками незримого фронту". Усі знають що без налагодженого довідкового апарату не буде чіткої роботи у бі-бліотеці. Не дарма називають бібліотеку духовним, центром цивілізації, домом життя. І треба віддати належне працівникам біблі-отеки, хто присвятив цій "на перший погляд простій і тихій", але -аж ніяк не легкій праці, своє життя. І згадати тих, хто колись пра-цював у бібліотеці:
Кутитонська Олена Вікторівна, Сергієнко Тетяна Михайлівна, По-рошина Віра Афанасіївна, Черкащина Ніна Павлівна, Бершадська Міра Аронівна, Болтянська Поліна Юхимівна, Корнілова Дора Ве-ніамінівна, Антипенко Евдокія Федорівна, Сігель Таісія Федорівна.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить