Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

М.І.ГУБА – проректор, кандидат с.-г. наук, доцент

Соціально-економічний відділ університету було засновано у січні 1997 року.
Необхідність створення подібної служби виникла в період складної економічної ситуації в Україні, бюджетної кризи й обме-женості фінансування нашого навчального закладу. Тому основ-ним завданням відділу є прогнозування і планування фінансової діяльності університету, пошук і реалізація додаткових джерел фі-нансування, організація добродійної допомоги навчальному за-кладу тощо. На сьогоднішній день тільки незначна частина фінан-сування надходить із бюджету України. Основним джерелом поза-бюджетних коштів є платне навчання. Тому саме цій роботі відділ приділяє найбільшу увагу. Раціональне поєднання попиту і пропо-зиції на освітні послуги, специфіка регіонального ринку праці, рі-вень життя населення є основними чинниками, що обумовлюють багатосторонню і важливу роботу із залучення альтернативних джерел фінансування ВНЗ.
Значна увага приділяється співробітниками економічної служби соціальним питанням, зокрема організації відпочинку на базі відпочинку "Колос", надання допомоги малозабезпеченим катего-ріям співробітників і т.д. Робітниками відділу ведеться пошук інших джерел фінансування, таких як власне виробництво, оренда, доб-родійна допомога, освітні послуги тощо. Особлива увага надаєть-ся укладанню і виконанню договорів.


 

You have no rights to post comments