Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы УЧБОВО-ДОСЛІДНА БАЗА УНІВЕРСИТЕТУ

УЧБОВО-ДОСЛІДНА БАЗА УНІВЕРСИТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УЧБОВО-ДОСЛІДНА БАЗА УНІВЕРСИТЕТУ

В.П.КОВАЛЕНКО – доктор с.-г. наук, професор прорек-тор з наукової роботи

І.Г.ЮСУПОВ - директор учбово-дослідного господарства “Приозерне”

Історія учбово-дослідних господарств нерозривно пов'язана з створенням і розвитком сільськогосподарського училища, інститу-ту, університету. Ще на початку створення земського училища йо-му. було відведено ділянку землі “Казенний сад” з плавнями 78 десятин і 100 десятин для організації учбового господарства і тва-ринницької ферми. На фермі проходили учбову практику учні, а також проводились наукові дослідження в галузі землеробства і скотарства.
Практичні заняття по рослинництву ї тваринництву велись шляхом закріплення за кожним учнем відповідних ділянок на весь рік або по виконанню окремих технологічних операцій: годівля, ві-дтворення і розведення тварин.
Після створення на базі училища сільськогосподарського те-хнікуму, а згодом і інституту докорінним чином змінилась робота учбового господарства. Були створені високопродуктивні ферми великої рогатої худоби і свиней, які поставляли навколишнім кол-госпам і радгоспам племінний молодняк тварин. Широкого розвит-ку також набуло овочівництво, виноградарство і плодоводство.
За досягнуті успіхи в розвитку землеробства і скотарства господарство було учасником Всесоюзної сільськогосподарської ви-ставки, багато його службовців були нагороджені орденами і ме-далями.
В 1929 році інституту було виділено 1600 га землі і створено учбово-дослідне господарство "Світла дача" в Снігірівському районі Миколаївської області, в якому були дві галузі виробництва - рослинництво і тваринництво. В господарстві пройшли велику ви-робничу школу багато випускників інституту.
Але розміри господарства не могли задовольнити потребу студентів і викладачів як бази для проведення практик і виконання науково-дослідних робіт. Для впровадження індустріальних техно-логій необхідно було багатогалузеве господарство, що мало су-часну техніку і могло ефективно використовувати сучасні досяг-нення науки з передового досвіду. Виникла необхідність в великих площах зрошуваної землі в зв’язку з створенням гідромеліоратив-ного факультету в 1965 році.                                      
З метою створення елітно-насіннєвого господарства з зерно-бобових і олійних культур в 1961 році за рахунок земель колгоспу "Заповіти Ілліча" і учбового господарства Херсонського сільсько-господарського інституту було організовано учбово-дослідне гос-подарство "Приозерне", яке розташоване в  2 км від смт Білозерка і в 12 км від міста Херсона. За учбово-дослідним господарством закріплено 3446 га землі, з них 2141 га орної, в тому числі 665 га на зрошенні, багаторічних насаджень 316 га. Зрошення здійсню-ється за рахунок Інгулецької і місцевої зрошувальних систем.
В господарстві працює 300 чоловік робочих, інженерно-технічних працівників і службовців. В учбово-дослідному госпо-дарстві впроваджена цехова структура виробництва, організовано підрозділи - тваринництва, рослинництва, механізація.
Загальна енергетична потужність господарства складає 28 тисяч к.с. Основними галузями тваринництва є скотарство і сви-нарство. Планується створення племінної свиноферми на 100-150 свиноматок для вирощування ремонтного молодняка свиней ве-ликої білої породи.
В господарстві ведеться вирощування і продаж господарст-вам області насіння зернових і олійних культур (соняшник, рици-ни).
В різні роки господарство очолювали: Куниця Володимир Михайлович; Чеботарьов Олександр Олександрович ; Мацюта Лео-нід Олексійович; Виноградчий Віктор Іванович.
В останні роки в господарстві склалися ряд труднощів з веденням галузі виробництва, знизилась його рентабельність. Це зумовлено як об’єктивними так і рядом суб’єктивних причин. Тому в 1998 році відбулась зміна керівництва учбово-дослідного господарства. Ректорат університету, його викладачі надають дійову допомогу господарству в поліпшенні його виробничої діяльності. Розроблені програми розвитку тваринництва, рослинництва до 2005 року, розширено поставки овочів на зрошенні. Взято курс на виробництво олійного насіння та вищої репродукції зернових та кормових культур.
Значна увага надається розвитку  садівництва, овочівництва, переробці сільськогосподарської продукції. Це створює умови для повноцінного проходження студентами університету учбових і ви-робничих практик.
Перспективи розвитку господарства вчені університету пов'язують з розвитком елітного насінництва і племінного тваринництва.


 

You have no rights to post comments