Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функції координації

Функції координації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції координації

Функція координації дозволяє домагатися узгодженої та  злагодженої роботи, тих виробничих і функціональних підрозділів підприємства й цехів, які беруть участь у процесі виконання планових завдань. Ця функція реалізується у формі впливу на колективи людей з боку керівників і функціональних служб підприємства й цехів, які регулярно й оперативно координують їхню діяльність.
До функцій координації в економічних процесах належать:
- постановка цілей  й їхнє узгодження;
- завдання, що визначають подальшу діяльність;
- об'єкти координації (за допомогою яких або на які накладається діяльність);
- взаємозалежність (визначається цілісністю зв'язків);
- ресурси необхідні для досягнення мети; техніка (інструменти) і технологія (механізм) діяльності;
- результат вирішених завдань і досягнутих цілей.
Виділені функції координації, у свою чергу,  залежать від рівня координації: високого - з вертикальними каналами зв'язку; середнього - з «горизонтальною комунікацією», пов'язаного з координацією на принципах взаємного управління; слабкого - з координацією на принципах «стандартизації» і конкуренції.
Характер цих зв'язків може бути всіляким, так залежить від координуємих процесів. Тому для виконання цієї функції можуть використатися як усілякі документальні джерела (звіти, доповідні, аналітичні матеріали), так, результати обговорення виникаючих проблем на нарадах, зборах, при інтерв'юванні й т.д. Більшу роль при цьому грай технічні кошти зв'язку, що допомагають швидко реагувати на відхилення в нормальному ході робіт в організації.
За допомогою цих й інших форм зв'язку встановлюється взаємодія між підсистемами організації, здійснюється маневрування ресурсами, забезпечується єдність й узгодження всіх стадій процесу управління (планування, організації, мотивації й контролю), а також дій керівників.
В умовах росту самостійності й відповідальності керівників всіх рівнів і виконавців відбувається ріст так називаємо неформальних зв'язків, які забезпечують горизонтальну координацію робіт, виконуваних на одному рівні управлінської структури. Одночасно скорочується необхідність у вертикальній координації, коли структури управління стають "плоскими".
Звідси, на нашу думку, можна зробити припущення, що координація - це процес взаємодії суб'єктів, спрямована на досягнення мети, що протікає в часі й впливає на них економічною діяльністю, що є невід'ємною частиною системи в певному інтервалі часу.


 

You have no rights to post comments