Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади

Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Запровадження кластерних підходів в  діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади

У світлі реалізації основних напрямків Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» особливої актуальності набувають процеси переходу національної економіки на інноваційну модель розвитку з використанням кластерних підходів та формування кадрового потенціалу, необхідного для реалізації національних інтересів.
Планом Заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики (пункт 11) було передбачено забезпечення організації та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [1].
Розпорядженням Кабінету Міністрів України в 2011 році схвалено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад основними завданнями якої є: розробка механізму підвищення професійної компетентності та створення нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації [2].
Реалізація  Концепції має сприяти проведенню єдиної державної політики та створенню  ефективної системи підвищення кваліфікації, оптимізації мережі навчальних закладів  щодо задоволення в повному обсязі потреб у навчанні кадрів. В існуючому конкурентному середовищі головним стратегічним завданням навчальних закладів системи післядипломної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стає забезпечення підвищення якості та конкурентоспроможності запропонованих освітніх послуг.
Формуванню основної інноваційної політики та інфраструктури у сфері підвищення кваліфікації кадрів державного управління сприяє  використання інструментарію інноваційного розвитку, до якого необхідно віднести кластерний та проектний підходи, накопичений інтелектуальний потенціал.
Початком впровадження кластеру в систему підвищення кваліфікації стало підписання 21 вересня 2011 року Меморандуму про співпрацю щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, мета якого полягає в формуванні інтегрованої національної системи безперервного професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що відповідала б європейським стандартам адміністративної спроможності держави, кращим вітчизняним практикам і вимогам європейського освітянського простору та  прийняття Положення про мережу навчальних закладів системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад «Кластер підвищення кваліфікації».
Кластер ставить перед собою завдання, спрямовані на здійснення практичних кроків щодо реформування системи підвищення кваліфікації, а саме: обґрунтування необхідності та наповнення змістом нових видів підвищення кваліфікації, розробка їх навчально-методичного забезпечення; впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій в системі підвищення кваліфікації; активізація дослідницької, експериментальної та проектно-прикладної роботи в центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації; впровадження стандарту підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; налагодження системного підвищення кваліфікації кадрів, що залучаються до викладацької роботи в мережі.
Для досягнення мети та ефективної реалізації завдань «Кластер підвищення кваліфікації» виконує наступні функції: налагоджує партнерську співпрацю між членами Кластеру, сприяє формуванню спільного інформаційного середовища, організує розробку та видання спільних навчально-методичних матеріалів; залучає до Кластеру нових членів та партнерів, консолідує зусилля органів влади, громадських організацій, фондів, що мають потребу та натхнення для участі у процесах реформування системи підвищення кваліфікації; організує та здійснює проведення навчальних заходів – конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів, тематичних нарад, цілеспрямованих на вирішення актуальних питань реформування системи підвищення кваліфікації; створює умови для обміну позитивним досвідом роботи із реформування  системи підвищення кваліфікації; надає експертну оцінку тематичних проектів з питань реформування системи; здійснює моніторинг реформування тощо.
Розвитку кластеру сприяло проведення семінару: «Роль кластерних ініціатив в реформуванні системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».
Результатом  напрацювань за ініціативою Нацдержслужби України стало видання довідника «Кластери в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування», в якому детально представлені кластерні теорії, основи діяльності кластеру в різних галузях, з урахуванням європейського досвіду підтримки інновацій за допомогою кластерів, а також деякі аспекти дослідження кластеризації системи підвищення кваліфікації кадрів [3]. Узагальнено інноваційні методики та технології підвищення кваліфікації, результати дослідження громадської думки з питань професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Аргументовано пропозиції щодо запровадження відомчого стандарту підвищення кваліфікації, функціональних програм і вдосконалення змісту професійних програм з підвищення кваліфікації. Фахівцями Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації відпрацьована схема реалізація стратегічного, правового, маркетингового підходів щодо упорядкування мережі навчальних закладів та розвитку «Кластеру підвищення кваліфікації», яка враховує фахові вимоги замовників навчання, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, притаманні державним службовцям відповідно до типових професійно-кваліфікаційних  характеристик посад державних службовців та нових профілів професійної компетентності [4].
Актуальним залишається проведення моніторингу щодо реалізації окремих положень Меморандуму, залучення до роботи «Кластеру підвищення кваліфікації» нових учасників та партнерів.

Література
1.    Указ Президента України від 20 липня 2012 року №453/2012 «Про План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки»
2.    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р.№1198-р «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
3.    Толкованов В.В. Кластери в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування: довідник / [В.В.Толкованов, М.В. Канавець, Р.Ю.Савонюк, В.М.Сидоров,                            О.А. Нетецька]; під ред.. В.В.Толкованова. – Київ – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2012. – 248 с.
4.    Білорусов С.Г. Конкурентоспроможна  модель діяльності обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації з надання освітніх послуг // Державне управління та місцеве самоврядування: тези XI Міжнар. наук. Конгресу, 24 березня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 176-177.


 

You have no rights to post comments