Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України

Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України

Євтухова С.М.,
к.е.н, доцент,
Херсонський державний університет

Сучасний розвиток економіки України потребує зростання національної конкурентоспроможності та розширенні меж діяльності товаровиробників як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Стратегічні пріоритети формування діяльності вітчизняних підприємств, перш за все, спрямовані на інноваційно-інвестиційну політику, яка передбачає створення певних економічно-організаційних об’єднань щодо ефективного існування у зовнішньому середовищі. 
Свідченням цього, є зростання та популяризації кластерних об’єднань, які в сучасному світі є однією з ефективних форм організації інноваційних процесів в регіональному аспекті. Відповідно до визначення, яке надано Майклом Портером, «кластер – це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих постачальників, фірм у споріднених галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій» 3. Зазначене дає змогу говорити про об’єднання не тільки промислових та торговельних підприємств, а й науково-дослідних інститутів, профільних університетів, агентств зі стандартизації та сертифікації продукції тощо, діяльність яких при взаємодії комерційного та некомерційного співробітництва буде спрямована на підвищення не тільки власної конкурентоспроможності підприємства, а й буде виступати одним з найефективніших інструментів економічного розвитку регіонів.
Так, кластерна взаємодія уможливлює зростання продуктивності, підвищення інноваційних розробок,  залучення інвестицій, розширений доступ до нових стратегічних ринків збуту, зниження трансакційних витрат, налагоджену система постачання, більшу гнучкість у спільній діяльності, підвищення конкурентоспроможності кожного учасника кластеру та колективну ефективність, що надасть змогу створити замкнений виробничий ланцюг від розробки технології до продажу готової продукції. Крім того, реалізація в рамках кластера інвестиційно-інноваційних проектів посилить конкуренцію з самостійно працюючими компаніями та приведе до залучення іноземних інвесторів.
За останнє десятиріччя, хоча інтерес до створення кластерів зростає, швидкість їх утворення збільшується повільно. Підприємницькому середовищу нова форма організації бізнесу є ще не досить зрозумілою щодо того, яка роль відводиться бізнесу, а яка владі. Крім того, бізнес-середовище при бажанні об’єднатися у кластер може мати певні труднощі з нестачі доступного капіталу, низьким рівнем інвестицій та інноваційних розробок, слабкої структури технологічних інститутів та регіональної замкненості.
Аналіз показників інноваційної діяльності у промисловості України у 2007-2011 рр. свідчить про повільну динаміку за більшістю напрямів (табл. 1). Так, інноваційна діяльність в Україні характеризується повільними темпами зростання кількості інноваційно активних підприємств у промисловості, чисельність яких у 2011 р. зросла лише на 14,1 % порівняно з докризовим 2007 р., а також незначними обсягами реалізованої інноваційної продукції – її частка в загальному обсязі реалізованої промислової продукції знизилась з 6,7 % у 2007 р. до 3,8 % у 2011 р.
Найвищий інноваційний потенціал міститься у машинобудуванні, харчовій, хімічній та нафтохімічній галузях, які мають найбільші частки інноваційно активних підприємств та є лідерами за освоєнням виробництва інноваційної продукції та впровадженням нових технологічних процесів (табл. 2). Це пояснюється, насамперед, історично високим науковим потенціалом цих галузей, наявністю кваліфікованих кадрів, вищим порівняно з іншими галузями рівнем витрат на інноваційну діяльність
Стосовно ролі держави, зазначимо, що наприкінці січня 2012 року в Києві відбулося засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, на якому одним із головних питань було законодавче та інституційне забезпечення процесу формування та розвитку кластерів в Україні. За підсумками обговорення було вирішено звернутися до Прем’єр-міністра України з пропозицією створити за участю представників центральних органів виконавчої влади, неурядових організацій та Ради підприємців при КМУ Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку інноваційних кластерів в Україні для розробки проекту Закону України «Про загальні засади формування та розвитку кластерів». Пропонувалося також провести нараду за участю Прем’єр-міністра для обговорення законодавчих та інституційних проблем розвитку кластерів в Україні 2. 
Таким, чином, підтримка держави вплине на те, що ініціатором створення економічних кластерних систем можуть бути не тільки суб’єкти господарювання, але й державні органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов інвестування, наданні податкових пільг підприємствам, інвестуванні в інновації та людський капітал, фінансуванні інфраструктури, організації виставок та ярмарок. Така підтримка з боку держави вплине на формування та розвиток територіальних і міжгалузевих кластерів, які будуть виступати одним з основних методів активізації інноваційних процесів в ринкових умовах.
Проводячи моніторинг кластерів, які функціонують в Україні необхідно виділити найбільш успішні: ІТ-кластер у розвитку трудових ресурсів (м. Львів), іноваційно-технологічний кластер сільгоспмашинобудування «АгроБУМ»
(м. Мелітополь), ЗАТ «Львівський завод комунального транспорту»,
ВАТ «Укравтобуспром», ЗАТ « ГалАЗ», ВАТ «Стрий-Авто», ВАТ «Конвеєр», «Південне туристичне кільце» та «Туристичний кластер «Вознесенськ», створені в Південному регіоні. Найбільш успішним і відомими прикладами кластерних утворень у сфері туризму є кластер сільского туризму «Оберіг», туристичний кластер «Кам`янець», кластер «ЕКОТУР». У смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області у 2002 р. створено кластер сільського зеленого туризму «Оберіг», який об’єднує 10 агроосель, що приймають туристів, бажаючих відпочити в селі. З 2007 р. у Полтавській області реалізується проект кластеру виробників екологічної продукції, у 2009 р. у Чернівецькій області створено українсько-румунський «Перший аграрний кластер» з вирощування плодово-ягідної продукції та розвитку садівництва, у 2009 р. в м.  Рівне створено регіональний агропромисловий інноваційний кластер «Агроінновації», засновниками якого є 4 органи державної влади, у м. Рівне створено кластер «Натуральне молоко», засновниками якого є 7 сільськогосподарських підприємств Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, що працюють у галузі молочного тваринництва, у 2011 р. у Вінницькій області в рамках Проекту Підтримки сталого регіонального розвитку (SSRD), який фінансується ЄС, утворено переробно-харчовий кластер.
Крім того, в Херсонській області є освітній кластер на базі Херсонського національного технічного університету; кластерна система розвитку уже діє на території Музиковської сільської ради; планується створити Асоціацію соціально-економічних кластерів Каланчакського району щодо створення додаткових робочих місць та розв’язання соціальних проблем жителів.
На підставі викладеного зазначимо, що об’єднання підприємств не тільки споріднених галузей економіки, але і взаємодія них з науково-дослідними установами, освітою, владою у кластерні форми надасть змогу вийти на новий рівень стратегічного розвитку, збільшити ефективність виробництва, покращити показники регіонального розвитку і в цілому збільшить конкурентоспроможність економіки України.

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Херсонській області // http://www.ks.ukrstat.gov.ua/statistichna-informatsiya.html
2. Кластерізація української економіки: перші успішні приклади // http://www.rgd.org.ua/latest_project_news/klasteryzatsiya/
3. Портер М.Е. «Конкуренція».- Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. - 608 с.
4. Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України. Аналітична записка // http://www.niss.gov.ua/articles/1069/


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить