Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

В.В.МАРАСАНОВ – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри

Введення обчислювальної техніки, програмування і моделювання сільськогосподарського виробництва в навчальний процес сільськогосподарських вузів було здійснено в середині вісімдесятих років. Спочатку викладання цих дисциплін велося викладачами кафедри вищої математики та організації економіки, а з грудня 1988 викладачами кафедри обчислювальної техніки і статистики.
У травні 1992 року була створена кафедра економічної кібер-нетики (завідували кафедрою доцент Капелюш Олександр Івано-вич – 1992-1993р., доцент Лєпа Євген Володимирович – 1993-1998 р.).
В даний час кафедра забезпечує навчальний процес на усіх факультетах університету по обчислювальній техніці і програму-ванню, інформаційним системам у менеджменті і аудиті,  моделю-ванню економічних систем, динамічному моделюванню, теорії си-стем і системного аналізу, операційному менеджменту, викорис-товуючи при цьому сучасні пакети прикладних програм.
Викладачі кафедри ведуть заняття з аспірантами, здобува-чами і магістрантами за курсом економічної інформатики. Основ-ний науковий напрямок кафедри: "Системний аналіз підприємств АПК і прийняття оптимальних рішень". При кафедрі по цьому на-прямку відкрита аспірантура. Аспірантами керують професор Ма-расанов В.В. і доктор с.-г. наук Міхєєв Є.К.
На кафедрі працюють: Марасанов В.В., д.т.н., професор – за-відувач кафедрою; Михєєв Є.К., доктор с.-г. наук; Лєпа Є.В., до-цент, к.т.н.; Полякова В.О., асистент, кандидат с.-г. наук; Поши-вай С.О., ст. викладач; Пензєва С.І., асистент; Тарловський В.О., асистент; Ковальов В.Ю., асистент; Буриченко В.П., асистент.
Весь учбово-допоміжний персонал кафедри має вищу освіту: Акименко В.О. – завідувач лабораторіями; Ситнік І.В. – старший лаборант; Рибій Л.А. – лаборант; Медведєва Ю.А. – лаборант; Полегенько С.В. – учбовий майстер; Усенко Н.В. – інж.програміст.
Асистенти кафедри і частина співробітників учбово-допоміжного персоналу кафедри навчаться заочно в аспірантурі або є здобувачами.
Викладачі кафедри та учбово-допоміжний персонал ведуть науково-методичну роботу по забезпеченню навчального процесу на денних і заочних відділеннях усіх факультетів університету.


 

You have no rights to post comments