Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організаційно-діловий стиль

Організаційно-діловий стиль
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційно-діловий стиль

Його функціональні підстилі.
У ст. 11. “Закону про мови” записано: “Мовою роботи, діловодства й
документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських
органів підприємств, установ. організацій є українська мова”.
Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови, який слугує для
спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті,
законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською
діяльністю.
Основне призначення – регулювати ділові стосунки в зазначених вище
сферах обслуговувати громадські потреби людей у типових ситуаціях.
Під функціональним різновидом мови слід розуміти систему мовних одиниць,
прийомів їх виокремлення та використання, обумовлених соціальними
завданнями мовлення.
Мовленню у сфері управління притаманна наука специфічних особливостей.
Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління –
організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники, Характер
осадові особи, працівники, Характер
і зміст інформаційних зв’язків, у яких вони можуть бути задіяні,
залежить від місця установи в ієрархії органів управління, її
компетенції, функціонального змісту діяльності.
Ці стосунки стабільні й регламентуються чинними правовими нормами.
Специфіка ділового спілкування полягає в тому, що незалежно від того,
хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його
адресовано, офіційним автором та адресатом документа майже завжди є
організація в цілому.
Іншою важливою характеристикою ділового спілкування є контракт на
адресність інформації.
Суттєвим фактором ділового спілкування, що впливає на характер
управлінської інформації, є повторність дій і ситуацій. Управлінська
діяльність – це завжди – “гра за правилами”. Як наслідок цього
повторність управлінської інформації приводить до регулярності
використовування весь час однакових мовних засобів.
Наступною характерною рисою ділового спілкування є тематична обмеженість
кола завдань, що вирішує організація, а це у свою чергу, є наслідком
певної стабільності її функції.
Отже, можна вирізнити такі властивості управлінської інформації в умовах
ділового спілкування:
•    офіційний характер;
•    адресність;
•    повторність;
•    тематична обмеженість.
•    Специфіка офіційно-ділового стилю полягає в певних стильових рисах
(ознаках), що притаманні лише йому, а саме:
•    нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;
•    точність та ясність повинні поєднуватись з лаконічністю, стислістю й
послідовністю викладу фактів;
•    документальність(кожний офіційний папір повинен мати характер
документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що
дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми;
•    наявність усталених одноманітних мов6них зворотів, висока
стандартизація вислову;
•    сувора регламентація тексту для чіткої організації текст поділяє на
параграфи, підпункти.
Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і
прийомів їх використання в текстах ділових (управлінських) документів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить