Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Публіцистичний стиль

Сфера використання – громадсько-політична, суспільно-виробнича,
культурно-освітня діяльність, навчання.
Основне призначення:
Ё    інформаційно-пропагандистськими методами вирішувати важливі
актуальні, злободенні суспільно-політичні проблеми;
Ё    активний вплив на читача (слухача), спонукання його до діяльності, до
необхідності зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи
сформувати нові;
Ё    пропаганда певних думок, переконань, ідей, теорій та активна агітація
за втілення їх у повсякдення.
Основні ознаки:
•    доступність мови й формування (орієнтація на широкий загал);
•    поєднання логічності доказів і полемічності викладу;
•    сплав точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників;
•    висловлення наукових положень і фактів емоційно-експресивною
образністю;
•    наявність низки яскравих засобів позитивного чи негативного
авторського тлумачення, яке має здебільшого тенденційний характер;
•    широке використання художніх засобів (епітетів, порівнянь, метафор,
гіпербол і т. ін.).
•    Основні мовні засоби:
•    синтез елементів наукового, офіційно-ділового, художнього й
розмовного стилів;
•    лексика насичена суспільно-політичними та соціально-економічними
термінами, закликами, гаслами (електорат, багатопартійність,
приватизація та ін.)
•    використовується багатозначна образна лексика, емоційно-оцінні слова
(політична еліта, епохальний вибір та ін.), експресивні сталі
словосполучення (інтелектуальний потенціал, одностайний вибір, рекордний
рубіж), перифрази (чорне золото – вугілля, нафта, легені планети – ліси
та ін.);
•    уживання в переносному значенні наукових, спортивних, музичних,
військових та інших термінів (орбіти співробітництва, президентський
старт і под.);
•    із морфологічних засобів часто використовується іншомовні суфікси і
ст. (ист), - атор, - акція та ін. (полеміст, реваншист, провокатор);
префікси псевдо; - нео-, сурес-, ін тре- та ін. (псевдотеорія,
неоколоніалізм, супердержава, інтернаціональний);
•    синтексисові публіцистичного стилю властиві різні типи питальних,
окличних та спонукальних речень, зворотний порядок слів, складні речення
речення ускладненого типу з повторюваними сполучниками ті ні.);
•    ключове, вирішальне значення мають влучні, афористичні, інтригуючи
заголовки;
•    ключове, вирішальне значення мають влучні, афористичні, інтригуючі
заголовки;
Публіцистичний стиль за жанрами, мовними особливостями т способом подачі
інформації поділяється на такі підстилі:
1.    стиль ЗМІ – засобів масової інформації (часописи, листівки) радіо,
телебачення. тощо);
2.    художньо-публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, політичні
доповіді, нариси тощо);
3.    есе (короткі нариси вишуканої форми);
4.    науково-публіцистичний стиль (літературно-критичні статті, огляди,
рецензії тощо).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить