Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Науковий стиль

Науковий стиль
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Науковий стиль

Сфера використання – наукова діяльність, науково-технічний прогрес,
освіта.
Основне призначення – викладення наслідків дослідження про людину,
суспільство, явище природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності
теорій, класифікація й систематизації знань, роз’яснення явищ, збудження
інтелекту читача для їх осмислення.
Основні ознаки:
•    ясність (понятійність) і предметність тлумачень;
•    логічна послідовність і доказовість викладу;
•    узагальненість понять і явищ;
•    об’єктивний аналіз;
•    точність і лаконічність висловлювань;
•    аргументація та переконливість тверджень;
•    однозначне пояснення причино-наслідкових відношень;
•    докладні висновки.
Основні мовні засоби спрямовані на інформування, пізнання, вплив і
характеризуються:
•    великою кількістю наукової термінології (транскрипція, турбуленція,
дистиляція, реорганізація, атомна маса й т. ін.);
•    наявність схем, таблиць, графіків, діаграм, карт, систем
математичних, фізичних, хімічних та ін. знаків і значків;
•    оперування абстрактними, переважно іншомовними словами (теорема,
вакуум, синус, параграф, ценз, шлак та ін.);
•    використовуванням суто наукової фразеології, стійких термінологічних
словосполучень;
•    залучення цитат і посилань на першоджерела;
•    як правило, відсутністю авторської індивідуальної манери та
емоційно-експресивної лексики;
•    наявністю чіткої композиційної структури тексту (послідовний поділ н
розділи, частини, пункти, підпункти, параграфи, абзаци із застосування
цифрової або літерної нумерації);
•    окрім переважного вживання іменників т відносних прикметників наявні
дієслівні форми, частіше безособові, узагальнені чи неозначені, як
правило, теперішнього часу; що констатують певні явища й факти; значну
роль відіграють дієприслівникові та дієприкметникові звороти, які
додатково характеризують дії, предмети та явища;
изують дії, предмети та явища;
•    монологічним характером текстів;
•    переважанням різнотипних складних речень стандартних виразів (кліше)
Науковий стиль унаслідок різнорідності галузей науки та освіти
складається з таких підстилів:
1.    власне науковий із жанрами текстів: монографія, рецензія, стаття,
наукова доповідь повідомлення, курсова й дипломна роботи, реферат, тези)
який, у свою чергу, поділяється на науково-технічні та
науково-гуманітарні тексти;
2.    науково-популярний – застосовується для дохідливого, доступного
викладу інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців, із
використанням у неспеціальних часописах і книгах навіть засобів
художнього та публіцистичного стилів;
3.    науково-навчальний – наявний у підручниках, лекціях, бесідах для
доступного, логічного й образного викладу й н включає використання
елементів емоційності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить