Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розмовний стиль

Розмовний стиль
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розмовний стиль

Сфера використання – усне повсякденне спілкування в побутів, у сім’ї, на
виробництві.
Основне призначення – бути засобом впливу й невимушеного спілкування,
жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування
виробничих і побутових стосунків.
Слід відрізняти неформальне й формальне спілкування. Перше –
нерегламентоване, його мета й характер значною мірою визначаються
особистими (суб’єктивними) стосунками мовців. Друге – обумовлене
соціальними функціями мовців, отже, регламентоване за формою і змістом.
Якщо звичайне спілкування попередньо не планується, не визначаються мета
його і зміст, то ділові контакти передбачають їх попередню ретельну
підготовку, визначення змісту, мети, прогнозування, можливих висновків,
результатів.
У повсякденній розмові мовці можуть торкатися різних, часток не
пов’язаних між собою тем, отже, їхнє спілкування носить частіше
довільний інформативний характер.
Ділова ж мова, як правило, не виходить за межі визначеної теми, має
конструктивний характер і підпорядкована розв’язанню конкретних завдань,
досягненню заздалегідь визначеної мети.
Основні ознаки:
•    безпосередня участь у спілкування;
•    усна форма спілкування
•    неофіційність стосунків між мовцями (неформальне);
•    невимушеність спілкування;
•    непідготовленість до спілкування (неформальне);
•    використання несловесних засобів (логічних наголосів, тембру, пауз,
інтонації);
•    використання позамовних чинників (ситуація, поза, руки, жести, ти,
міміка);
•    емоційні реакції;
•    потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, акцентувати
головне.
Основні мовні засоби:
•    емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми та ін.);
•    суфікси суб’єктивної оцінки (зменшено-пестливого забарвлення,
зниженості);
•    прості, переважно короткі речення (неповні, обірвані, односкладові);
•    часте використовування різних займенників, дієслів із двома
префіксами (поп-, пона-, поза-);
•    фразеологізми, фальклоризми, діалектизми, просторічна лексика,
скорочені слова, вигуки й т.д.);
•    заміна термінів розмовними словами (електропоїзд – електричка,
бетонна дорога – бетонка.
Типові форми мовлення – усні діалоги та полілоги.
Норми розмовного стилю встановлюються не граматиками, як у книжних
стилях, а звичаєм, національною традицією – їх відчуває і спонтанно
обирає кожен мовець.
Жанри реалізації – бесіда, лист.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить