Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

П.С.ПРОКОПЕНКО – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри

Сьогодні, коли перегортаються сторінки 125-річної історії становлення Херсонського державного аграрного університету, ми знайомимося з основними етапами розвитку викладання навчальних дисциплін ветеринарного профілю.
Кафедра ветеринарної медицини, як самостійна, з сучасною назвою, була створена 1 лютого 1999 року і є наймолодшою в на-шому університеті.
Основи ветеринарії, мікробіології і гігієни тварин вивчалися студентами з часу започаткування нашого навчального закладу. Більшу увагу цим дисциплінам стали приділяти при підготовці фахівців після відкриття зоотехнічного факультету в 1925 році. Пізніше, в 1981 році була організована кафедра мікробіології та основ ветеринарії, де вивчалися ветеринарні дисципліни.
Становлення України як суверенної незалежної держави зумовило необхідність врегулювання діючих нормативних актів і створення вітчизняного законодавства, забезпечення правових, організаційних основ діяльності ветеринарної медицини. 5 грудня 1996 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про ветерина-рну медицину", де регламентуються правові основи діяльності ве-теринарної медицини. Цей Закон вимагає поглибленого вивчення ветеринарних дисциплін при підготовці фахівців тваринництва.
Враховуючи потребу господарств у всебічно підготовлених фахівцях для сучасної тваринницької галузі і звернення Херсонської обласної державної адміністрації, на зооінженерному факультеті було відкрито кафедру ветеринарної медицини. До складу кафедри увійшли досвідчені фахівці – ветеринарні лікарі: професор, доктор ветеринарних наук М.М.Хренов, доцент, кандидат ветеринарних наук М.І.Йорж, старший викладач В.А.Баранов, а також молоді фахівці – асистенти І.О.Ряполова та Н.П.Прокопенко. У складі кафедри – лаборанти Г.М.Антонюк та О.В.Фінченко. Завіду-вачем кафедри обрано доцента, кандидата ветеринарних наук Прокопенко Павла Силовича.
На кафедрі вивчаються такі дисципліни як основи ветеринар-ної медицини, мікробіологія, гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, радіобіологія.
Матеріальна база дозволяє забезпечити навчальний процес на достатньому науково-методичному рівні. Практичні заняття студентів проводяться в учбово-дослідному господарстві "Приозе-рне", в обласній та міській лікарнях ветеринарної медицини, а та-кож Херсонській обласній лабораторії ветеринарної медицини, в виробничих цехах Херсонського м'ясокомбінату і в Херсонській бі-офабриці.
Тематика науково-дослідної роботи співробітників кафедри охоплює такі напрями, як розробка оптимального дозування і ре-жиму проведення аероіонізації в тваринництві, розробка і впрова-дження біологічно-активних речовин мікробіологічного синтезу в раціонах сільськогосподарських тварин, а також застосування іму-ноглобулінів і лактоглобулінів для підвищення резистентності і продуктивності тварин.
Вдосконалення викладання дисциплін ветеринарного профі-лю спрямоване на забезпечення вищого рівня підготовки молодих фахівців для потреб народного господарства, не сприятиме під-вищенню престижу нашого навчального закладу, надасть можли-вість на базі зооінженерного факультету вести підготовку фахівців спеціальності 7.130501 "Ветеринарна медицина". Кадровий склад викладачів, наявна матеріальна база забезпечують підготовку фахівців на сучасному рівні.


 

You have no rights to post comments