Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

П.С.ПРОКОПЕНКО – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри

Сьогодні, коли перегортаються сторінки 125-річної історії становлення Херсонського державного аграрного університету, ми знайомимося з основними етапами розвитку викладання навчальних дисциплін ветеринарного профілю.
Кафедра ветеринарної медицини, як самостійна, з сучасною назвою, була створена 1 лютого 1999 року і є наймолодшою в на-шому університеті.
Основи ветеринарії, мікробіології і гігієни тварин вивчалися студентами з часу започаткування нашого навчального закладу. Більшу увагу цим дисциплінам стали приділяти при підготовці фахівців після відкриття зоотехнічного факультету в 1925 році. Пізніше, в 1981 році була організована кафедра мікробіології та основ ветеринарії, де вивчалися ветеринарні дисципліни.
Становлення України як суверенної незалежної держави зумовило необхідність врегулювання діючих нормативних актів і створення вітчизняного законодавства, забезпечення правових, організаційних основ діяльності ветеринарної медицини. 5 грудня 1996 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про ветерина-рну медицину", де регламентуються правові основи діяльності ве-теринарної медицини. Цей Закон вимагає поглибленого вивчення ветеринарних дисциплін при підготовці фахівців тваринництва.
Враховуючи потребу господарств у всебічно підготовлених фахівцях для сучасної тваринницької галузі і звернення Херсонської обласної державної адміністрації, на зооінженерному факультеті було відкрито кафедру ветеринарної медицини. До складу кафедри увійшли досвідчені фахівці – ветеринарні лікарі: професор, доктор ветеринарних наук М.М.Хренов, доцент, кандидат ветеринарних наук М.І.Йорж, старший викладач В.А.Баранов, а також молоді фахівці – асистенти І.О.Ряполова та Н.П.Прокопенко. У складі кафедри – лаборанти Г.М.Антонюк та О.В.Фінченко. Завіду-вачем кафедри обрано доцента, кандидата ветеринарних наук Прокопенко Павла Силовича.
На кафедрі вивчаються такі дисципліни як основи ветеринар-ної медицини, мікробіологія, гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, радіобіологія.
Матеріальна база дозволяє забезпечити навчальний процес на достатньому науково-методичному рівні. Практичні заняття студентів проводяться в учбово-дослідному господарстві "Приозе-рне", в обласній та міській лікарнях ветеринарної медицини, а та-кож Херсонській обласній лабораторії ветеринарної медицини, в виробничих цехах Херсонського м'ясокомбінату і в Херсонській бі-офабриці.
Тематика науково-дослідної роботи співробітників кафедри охоплює такі напрями, як розробка оптимального дозування і ре-жиму проведення аероіонізації в тваринництві, розробка і впрова-дження біологічно-активних речовин мікробіологічного синтезу в раціонах сільськогосподарських тварин, а також застосування іму-ноглобулінів і лактоглобулінів для підвищення резистентності і продуктивності тварин.
Вдосконалення викладання дисциплін ветеринарного профі-лю спрямоване на забезпечення вищого рівня підготовки молодих фахівців для потреб народного господарства, не сприятиме під-вищенню престижу нашого навчального закладу, надасть можли-вість на базі зооінженерного факультету вести підготовку фахівців спеціальності 7.130501 "Ветеринарна медицина". Кадровий склад викладачів, наявна матеріальна база забезпечують підготовку фахівців на сучасному рівні.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить