Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Менеджмент забезпечення конкурентної переваги ТОВ «Данон» на зовнішньому ринку

Менеджмент забезпечення конкурентної переваги ТОВ «Данон» на зовнішньому ринку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Менеджмент забезпечення конкурентної  переваги ТОВ «Данон» на зовнішньому ринку

1.    Концептуальні положення, що базуються на системно-цільовому підході до побудови організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності  молокопереробних підприємств, обумовлюють доцільність створення  структур по забезпеченню якісною сировиною переробників, які  в свою чергу забезпечують конкурентоспроможність за рахунок диверсифікації виробництва, сприяють утворенню конкуренції, яка зменшує конкурентні ризики. 
2.    Аналіз стану Херсонського ринку молочної продукції та конкурентних позицій ТОВ»Данон Дніпро» свідчить, що нестабільне економічне становище зумовлене як об’єктивними чинниками зовнішнього середовища їх функціонування (зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, інфляційні процеси, дисбаланс системи господарських зв’язків між сільськогосподарськими виробниками та  молокопереробними підприємствами і, зростання цін на енергоресурси тощо), так і застосуванням нераціональних форм і методів управління, які не забезпечують конкурентні переваги підприємств молочного напрямку і як результат – їх конкурентоспроможність. Основні тенденції розвитку ринку характеризуються зростанням інтенсивності суперництва між конкурентами якісно-цінового співвідношення, різноманіттям асортименту продукції, поліпшенням смакових та лікарських властивостей продуктів. Стійкість розвитку місцевих підприємства ТОВ»Данон» у такому середовищі вимагає від них максимізації зусиль, направлених на забезпечення і підвищення своєї конкурентоспроможності.
3.    Оцінка рівня і динаміки конкурентоспроможності складових потенціалу, сучасних ринкових позицій та перспектив їх розвитку дала можливість компанії «Данон Дніпро» створити обслуговуючи кооперативи та інвестувати їх в закупівлю худоби, охолоджувачав молока, автоцистерни.з розрахунку отримання сировини вищої якості маючіє значні потенціальні можливості підвищення якості продукції, удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, покращення фінансово-економічного стану та інших складових потенціалу підприємства.
4. Важливим аспектом стратегії розвитку молокопереробного підприємства  у ринковій економіці є створення умов для випуску продукції, яка має конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Визначено  сильні сторіни молокопереробного досліджуваного підприємства серед яких можна виділити наступні: достатній організаційно-технічний рівень виробництва; широкий асортимент товарів, який постійно розширюється; кваліфіковані кадри; досвід роботи на внутрішньому та зовнішньому ринках молочної продукції, наявність позитивної репутації, яка сприяє довірі ділових партнерів та зростанню попиту на продукцію підприємств; наявність відомих торгівельних марок; достатньо високий рівень якості продукції, в порівнянні з іншими вітчизняними виробниками та інші. Слабкими сторонами визначено зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність, цін на сировину і відсутність достатньої  її кількості  необхідної якості, неесформований ринок продукту преміум классу, висока сезонність для традиційного продукту, несформованність локального ринка кваліфіційного персоналу.
5. Незадовільний стан системи стратегічного управління на молокопереробному підприємстві та існування значних недоліків у практиці впровадження стабілізуючих заходів щодо забезпечення і підвищення конкурентоспроможності, відсутність державного регулювання і підтримки зміцнення конкурентних позицій підприємств дають підстави для висновку про недосконалість існуючого взаємозв’язку елементів механізму управління конкурентоспроможністю на регіональному рівні, що вимагає специфічних заходів з формування і впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності .
6. Для активізації розвитку на основі інвестиційно-інноваційних засад необхідне підвищення ролі наукових і технологічних факторів в забезпеченні конкурентоспроможності, структурне реформування виробництва, збільшення експортного потенціалу, впровадження стратегії перспективного розвитку та нових інвестиційних проектів.
7. Результатом взаємодії всіх елементів організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства є налагодження взаємовідносин виробник-переробник. На основі галузевої спеціалізації Херсонського регіону, аналізу тенденцій розвитку досліджуваного підприємства, запропоновано розробка бізнес плану молочного обслуговуючого кооперативу, доведено економічну ефективність функціонування такої структури. Реалізація сукупності  теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій побудови та впровадження організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю вітчизняних харчових підприємств сприятиме високоефективному  їх функціонуванню та розвитку в динамічних умовах ринкових трансформацій.
8. Охарактеризовано впровадження нового проекту французької компанії «Данон» щодо об’єднання, підтримки та розвитку дрібних молоко виробників. За рахунок  реалізації переробні потужності херсонського заводу «Данон Дніпро» суттєво збільшаться. А значить, суттєво зростуть  обсяги виготовленої продукції. Проект компанії «Данон» стимулюватиме нове збільшення чисельності корів у селян-одноосібників
9. Неякісні управлінські рішення призводять до значних втрат, внаслідок чого фінансова результативність суб’єктів господарювання знижується, про що свідчить висока питома вага збиткових підприємств молокопереробного напрямку– 30-40% їх загальної кількості. Зниження цих втрат можливе за рахунок застосування нових методів та інструментів підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту, адекватних сучасним умовам функціонування підприємств. Необхідність забезпечення формування конкурентоспроможного середовища в умовах трансформаційних змін в економіці України висуває на перший план проблему ефективності використання інвестицій в основний капітал, що відтворюють і оновлюють матеріально-технічний потенціал .


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments