Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Аналіз виробництва молока ТОВ »Данон Дніпро» та молокопереробним комплексом Херсонській області

Аналіз виробництва молока ТОВ »Данон Дніпро» та молокопереробним комплексом Херсонській області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз виробництва молока ТОВ »Данон Дніпро» та молокопереробним комплексом  Херсонській області

Херсонська область є аграрним регіоном, тому розвиток виробництва молочної продукції має важливе економічне значення для області в цілому, оскільки виробнича потужність Херсонського молокопродуктового підком-плексу харчової промисловості може задовольнити як власну потребу в молочній продукції, так і потреби інших регіонів.
Молочне скотарство - одна з  провідних  галузей  тваринництва,  призна-чення  якої  -  забезпечення  виробництва молочних продуктів   в   обсягах,   які   відповідають   нормам   державної продовольчої   безпеки,   та   розширення  експорттного  потенціалу вітчизняної економіки.   
Обсяги виробництва   молока   за   останні   роки   в   межах 14,1-13,7 млн тонн   забезпечують  споживчий  попит  населення   в молочних  продуктах у середньому на рівні 230-220 кг на одну особу в рік  при  медично-рекомен-дованій  нормі   здорового   харчування 380 кг.
Вкрай негативний  вплив  на   функціонування   галузі,   який проявля-ється  в  постійному  скороченні поголів'я корів (з 1073 тис. голів у 2007 р.  до 86,7тис. голів у 2010 р.) і виробництва  молока справляють:
- домінування стихійних   процесів   на    ринку    молока    і молокопро-дуктів;
- відсутність нормативного забезпечення системи  договірних, в т.ч. інтеграційних відносин;
- монополізація ланцюжків  просування  молочної  продукції  від виробника до споживача з відповідним впливом на цінову ситуацію;
- неналежний рівень     селекційно-племінної     роботи      та технологіч-ного забезпечення галузі;
- відсутність підтримки інтегрування виробництва,  переробки  і реалізації молочної продукції,  що посилює диспаритет міжгалузевих цін;
- відсутність в  попередні  роки дієвої державної політики щодо створення рівноважних із суміжними галузями економічних  умов  для розвитку галузі.

Виробництво молока – один з напрямів спеціалізації сільськогосподар-ських підприємств південного регіону України. Незважаючи на збитковість, багато переробних підприємств не відмовляється від нього, оскільки збут молока є джерелом систематичного надходження готівкових коштів протягом календарного року. Це пов’язано з тим, що продукція молочної галузі займає важливе місце у споживанні. Частка витрат на молочні продукти становить 15% від загальних витрат на харчування, але молокопродуктовий підкомплекс АПК України знаходиться в стані кризи.
Ринок молочних продуктів в Україні формується переважно під тиском рівня купівельної спроможності населення. Водночас, головними принципами сегментування ринку молочних продуктів є: вік споживачів молочних продук-тів, місце проживання споживачів, рівень доходів споживачів. На поведінку споживачів значно впливає динаміка цін, якість товарів, обсяг та асортимент пропозиції, загальний рівень добробуту населення.
З 2009 року  у Херсонській області зростання обсягів продукції молочної галузі відбувається як за рахунок стабільної роботи провідних підприємств молочної галузі, так і за рахунок того, що постійно з’являються нові підпри-ємства, які виробляють молочні десерти, йогурти. Так, ДП ТОВ «Гауда» з’явилося не так давно, але вже переросло планку малого бізнесу і стало відомим виробником серед споживачів молочної продукції Херсонської області. За 2009-2010 рр. у Херсонській області функціонувало 14 молоко-переробних підприємств, що складає 17,7% від загальної кількості переробних підприємств регіону. Середньооблікова чисельність працівників, які працювали на підприємствах молочної галузі, складають 2239 чол. У цілому за 2009 – 2010 рр. близько 22% підприємств від загального обсягу молокопереробних підпри-ємств області згорнули свою діяльність, 44% – значно зменшили свою діяльність, 11% – активізували своє виробництво, і практично 23% – різко збільшили обсяги виробництва. В табл. 2.11 наведено реєстр обсягів переробки сировини молокопереробних підприємств Херсонської області, їх розташування за нумерацією по мірі зменшення обсягів переробки сировини.

Найбільшими молокоперереробними підприємствами у Херсонській області за 2008 – 2009 роки були ЗАТ Херсонський молочний завод «Родич», ВАТ «Херсонський маслозавод» і ВАТ «Новокаховський завод плавлених сирів». Наприклад, Херсонський молочний завод «Родич» разом із ДП «Лакталіс-Україна» ще в 2006 році по всьому Південному регіону займали високі позиції стосовно вироблення молока ікисломолочної продукції [13]. У Херсонській області майже 90% виробничих потужностей із перероблення молока зорієнтовані на виробництво твердих, плавлених сирів і масла.  На сьогодні на виробничій базі цього підприємства засновано ТОВ»Данон Дніпро» Найбільш відомі районі підприємства області: ВАТ «Бериславський сирзавод», ЗАТ «Чаплинський маслосирзавод», ВАТ «Новокаховський завод плавлених сирів». Херсонська обла-сть є однією з лідерів по виробництву сирів жирних у 2010 р. – 15,69 тис. т [10]. Так, за останні роки збільшили обсяги виробництва ВАТ «Каланчацький маслозавод» – на 2,4%. Скорочено обсяги виробництва на ВАТ «Чаплинський маслосирзавод» – на 34,6%, ВАТ «Новотроїцький маслосирзавод» – на 5,7%. Зниження обсягів виробництва відбулося з причини введення ембарго на експорт молочної продукції, за рахунок чого місцевий товаровиробник зазнав значних втрат. За проведеними дослідженнями моло-чної галузі області виявлено, що скорочення виробництва деяких молочних продуктів відбулось також за рахунок зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Поголів’я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств Херсонської області за останні п’ять років зменшилось на 76,8%. Особливо негативні зміни відбулися у сільськогосподарських підприємствах, де залишилось 37% поголів’я. Найбільше поголів’я великої рогатої худоби в 2010 р. було зосере-джено у Чаплинському, Новотроїцькому і Бериславському районах (від 6,8 до 8,9 тис. голів) [11]. Аналіз розподілу поголів’я великої рогатої худоби за формами власності господарств області показав, що найбільше поголів’я корів за категоріями господарств зосереджено у населення (84,6% від загальної чисельності корів). Проте продуктивність поголів’я корів за п’ять років збільшилась за всіма категоріями господарства в середньому на 13%, середній річний удій молока від однієї корови збільшився на 403 кг, або на 13% [11]. При збереженні обсягів виробництва молока протягом останніх п’яти років в усіх категоріях на рівні 379,7 – 354,0 тис. т економічна ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах суттєво знижувалась. Так, рентабельними роками з виробництва молока для сільськогосподарських підприємств були: 2008 р. (28%) і 2009 р. (4,8%). 2010 (6.4%)
Економічна ефективність виробництва молока великою мірою залежить від ціни реалізації.

Найменші закупівельні ціни в 2008 р. на сировину відзначені в травні, коли виробникам платили від 750 до 1000 грн за т. За максимальною шкалою найдорожча сировина була в грудні – 1630 грн за т [12].
За допомогою сезонних коливань можна проаналізувати рівень еконо-мічної активності підприємства, масштабів економічної діяльності внаслідок зміни сезонів року наведено в таблиці 2.12
Із табл. 2.12  видно, що випуск кисломолочних продуктів у травні, липні та серпні більший ніж в інших місяцях, це обумовлено вищими надоями молока у цій порі року. Обсяги споживання всієї молочної продукції мають коливання для окремих товарів у межах 10 – 30 – 50% (споживання вище в зимові місяці й нижче у літні), що пояснюється сезонним зниженням обсягів споживання молочної продукції, розраховуючи на душу населення. Проте завдяки наявності курортної зони в Південному регіоні України, яке сприяє збільшенню числа споживачів у липні місяці за рахунок відпочиваючих, коливання в споживанні кисломолочної продукції, і молочної продукції взагалі, згладжується.

Амплітуда коливань для продуктів кисломолочних дорівнює 49%. Середнє лінійне відхилення для випуску продуктів кисломолочних становить 12%, а середнє квадратичне відхилення – 14%. Приріст цін виробників харчової промисловості з початку 2010 р. становив 4,6%. Формування оптових цін у молочній галузі залежить не тільки від сезонного фактору, а також від зміни вартості сировини та обсягів виробництва. Так, молочна продукція дешевшала з лютого по липень, а найбільший показник приросту цін у грудні (на 8,1%), зумовлений значним стрибком цін на сири тверді та масло вершкове відповідно на 10,6 і 9,5%. Відстежуючи динаміку споживчих цін, слід зазначити, що коливання цін на молоко і молочну продукцію, сир і бринзу відбувалось протя-гом всього 2010 р. Так, зниження закупівельних цін на молоко і молочну продукцію зафіксовано у квітні, травні, червні, серпні. Найбільше ціни знизилися у серпні (на 13%), а максимальна позначка підвищення вартості молока та молочної продукції припала на грудень і становили 6,6%. Сир та бринза знижувались у ціні у черні, липні, серпні (на 2,9%), а відчутно підвищились у грудні на 7,5%. В цілому за підсумками 2010 р. індекс цін виробників молочної продукції становив 102% за рахунок подорожчання сирів твердих, сирів кисломолочних, масла вершкового, сирів плавлених, вершків коагульованих, йогуртів, кефірів, сметани, ряженки, молока і вершків ферментованих чи сквашених та ін.

В цілому протягом 2010 р. на ціноутворення у харчовій промисловості впливали різноманітні фактори: матеріальні витрати і витрати на оплату праці, реалізація товарів за договірними цінами, зміни обсягів виробництва, а також вимушене проведення цінової політики підприємствами для забезпечення реа-лізації своєї продукції у разі сезонних, споживчих, закупівельних та інших коливань.
Аналізуючи стан справ  в Херсонській області необхідно відмітити, що за період з 2003 до 2010 року стосовно молочної галузі неоднозначний. Обсяги виробництва молока та молочних продуктів зменшились, внаслідок зниження об'ємів надоїв молока та скороченням поголів’я ВРХ, яке спостерігається останніми роками  в Херсонській області. За аналізований період значно збіль-шилось надходження кисломолочних продуктів на підприємства торгівлі.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments