Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Реалізація механізму відбору контрагентів для укладення зовнішньоекономічного контракту

Реалізація механізму відбору контрагентів для укладення зовнішньоекономічного контракту
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Реалізація механізму відбору контрагентів для укладення зовнішньоекономічного контракту

Ціна продукції - один з найважливіших елементів контракту купівлі-продажу. Кожна зовнішньоторгова угода повинна обов'язково містити умову про ціну, за якою вона продається, а також вказівку способу визначення її ціни. Найбільш поширеним способом визначення ціни є встановлення її за курсом якоїсь біржі на день поставки [51].
Визначаючи ціну товару, у контракті купівлі-продажу вказують: одиницю виміру ціни, базис ціни, валюту ціни, спосіб фіксації ціни та її рівень.
Одиниця виміру ціни. Порядок визначення одиниці виміру ціни залежить від характеру товару і від практики, яка склалася в торгівлі даним товаром на світовому ринку. Ціна в контракті може бути встановлена:
-    за визначену кількісну одиницю (чи за конкретне число одиниць) товару, вказану у звичайно вживаних у торгівлі одиницях виміру (маси, довжини, площі, обсягу, штук, комплектів тощо), або в числових одиницях (сотня, дюжина тощо);
-    за одиницю маси з огляду на базисний вміст основної речовини в товарі (для руди, концентратів, хімікалій і т.д.);
-    за одиницю маси залежно від коливань натуральної маси, вмісту побічних домішок і вологи.
При поставці товарів різної якості ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту, марки зокрема. Якщо за одним контрактом поставляється велика кількість різних за якісними характеристиками товарів, то ціни на них, як правило, вказуються в специфікаціях, які є невід'ємною складовою контракту.
При поставках комплексного обладнання ціни звичайно встановлюються за позиціями на кожну часткову поставку або на окремі комплектуючі, вказуються у наближенні до контракту [52].
Якщо в основу ціни покладена одиниця маси, то потрібно з'ясувати характер маси (брутто, нетто, брутто за нетто) або обумовити, чи включає ціна вартість тари і упаковки. Така вказівка потрібна також і тоді, коли називається ціна за штуку, за комплект.
Базис ціни встановлює, чи входять транспортні, страхові, складські та інші витрати на доставку товару в його ціну. Базис ціни звичайно визначається використанням відповідного терміна (франко-підприємство, франко-транспортер, ФОБ, КАФ, КАС, СІФ та ін.) із зазначенням назви пункту здачі товару. Наприклад, у контракті записується: «Ціна становить 100 дол. США франко-вагон кордон прикордонна станція м. Чоп країни продавця».
Валюта ціни. Ціна в контракті може бути виражена у валюті країни-експортера, імпортера чи у валюті «третьої країни». На вибір валюти ціни значною мірою впливають торгові звичаї, які існують у торгівлі цими товарами. Наприклад, у контрактах на каучук, кольорові метали прийнято вказувати ціни у фунтах стерлінгів, у контрактах на нафтопродукти, хутро - в американських доларах.
З огляду на це, слід мати на увазі, що, по-перше, експортер звичайно прагне зафіксувати ціну у відносно стабільній валюті, а імпортер, навпаки, зацікавлений в тому, щоб встановити ціну у валюті, яка знецінюється [12].
По-друге, не можна забувати про таке явище у міжнародній торгівлі, як «валютний викидний експорт» (або «валютний дохід»), виникнення якого обумовлено різницею у зміні валютних курсів валют контракту по відношенню до американського долара при довгострокових договорах поставок.
Спосіб фіксації ціни. Ціна може фіксуватися у контракті в момент його укладання або визначатися протягом терміну його дії, або до моменту виконання контракту. Залежно від способу фіксації ціни розрізняють такі види цін: тверда, рухома; з подальшою фіксацією; плаваюча [10].
Тверда ціна узгоджується і встановлюється в момент підписання контракту і не змінюється протягом строку його дії. Рухома ціна - це зафіксована при укладенні контракту ціна, яка може бути надалі переглянута, якщо ринкова ціна даного товару на час виконання контракту зміниться. При встановленні ціни в контракт вноситься застереження, якщо до моменту виконання угоди ціна на ринку підвищиться або знизиться, відповідно має змінитися і ціна, зафіксована в контракті. Це застереження називається «застереження про підвищення і зниження ціни». Ціни з наступною фіксацією встановлюються у призначені договорами строки на основі узгоджених джерел (у т.ч. і в процесі виконання контракту). Плаваюча ціна застосовується у контрактах із тривалими термінами поставок, протягом яких економічні умови поставок можуть суттєво змінитися. Найчастіше плаваючі ціни встановлюються на машини й устаткування з термінами постачання, які перевищують один рік (для контрактів з використанням цін з наступною фіксацією переважно до року), а також при виконанні великих за обсягом і тривалих у часі підрядних робіт.
Плаваюча ціна складається з двох частин: базової, що встановлюється на дату пропозиції або підписання контракту, і змінної, яка визначається на період виготовлення або поставки товару.
Якщо у вартості продукції істотну частину займають витрати на електроенергію, паливо та інші компоненти, то змінна частина формули може бути розширена на необхідне число складових елементів. При цьому сума всіх частин цих елементів повинна завжди дорівнювати одиниці.
У міжнародній торговельній практиці початком вимірювання плаваючих цін є дата комерційної пропозиції експортера, рідше - дата підписання контракту.
Укладення контракту та його виконання здійснюється у відповідності з такими етапами: пропозиція про укладення контракту, переговори, укладення контракту, проектування, закупівля матеріалів, виготовлення, відвантаження і поставка товару покупцеві. Весь період від вручення пропозиції до поставки товару покупцеві незмінна частина ціни зберігає свою величину. Змінна частина ціни А, яка представляє частину вартості матеріалів, змінюється до їх закупівлі виробником товару. Індекс береться на дату закупівлі сировини, якою вважається час закінчення проектування та початку виготовлення. У міжнародній торговельній практиці за період зміни змінної частини ціни В, яка являє собою частину заробітної плати, прийнято вважати час від початку робіт до закінчення 2/3 часу, передбаченого контрактом на виготовлення експортної продукції.
При встановленні плаваючою ціни в контракт іноді вносять деякі обмежувальні умови. По-перше, може бути встановлені у відсотках від договірної ціни межі, в яких перегляд ціни не відбувається, а також визначена у відсотках межа можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 10% від загальної вартості замовлення), що називається лімітом зміни ціни. По-друге, можна передбачити, що зміна поширюється не на всю суму витрат виробництва, а лише на певні елементи (наприклад, на метал при побудові судів) із зазначенням величини у відсотках від загальної вартості замовлення. По-третє, у контракті зміна ціни може бути встановлена не на весь термін його дії, а на короткий термін (наприклад, на 3-6 місяців від дати укладення контракту), тобто протягом цього часу виробник (постачальник) може закупити всі необхідні матеріали для виконання замовлення. У практиці міжнародної торгівлі використовуються різні методи розрахунку плаваючої ціни, які в будь-якому випадку повинні вказуватися сторонами в контракті.
Визначаючи рівень цін, сторони контракту звичайно орієнтуються на два види цін: опубліковані та розрахункові [23].
Опубліковані ціни - це ціни, які повідомляються у спеціальних джерелах, які, як правило, відображають рівень світових цін, тобто експортних цін основних постачальників даного товару та імпортних цін у найважливіших центрах імпорту цього товару. Наприклад, на пшеницю й алюміній світовими цінами вважаються експортні ціни Канади; на пиломатеріали - ціни Швеції; на хутро-ціни Санкт-Петербурзького і Лондонського аукціонів; на чай - ціни аукціонів у Коломбо, Калькутті і Лондоні. Якщо щодо сировинних товарів світову ціну визначають основні країни-постачальники, то стосовно готових виробів і обладнання - ведучі фірми, які випускають певні типи виробів.
До опублікованими відносяться: довідкові ціни, біржові котирування, ціни, представлені у загальних статистичних довідниках, ціни пропозицій.
Всі вони, за винятком біржових котирувань, не є цінами контрактів, оскільки ті остаточно визначаються залежно від різних чинників у ході їх уторговування. На основі даних зовнішньоторговельної статистики шляхом ділення вартості товару на його кількість визначаються середні експортні та імпортні ціни.
Розрахункові ціни застосовуються в контрактах на нестандартне обладнання, що виробляється звичайно за індивідуальними замовленнями. Тому ціни на таке оснащення розраховуються і обґрунтовуються для кожного конкретного замовлення з урахуванням технічних і комерційних умов цього замовлення, а іноді остаточно встановлюються тільки після його виконання.
Загальний розрахунок контрактної ціни вимагає обов'язкового врахування технічних і комерційних поправок до ціни, що є її обґрунтуванням у ході комерційних переговорів.
На рівень фіксованих у контракті цін можуть суттєво впливати різні види знижок, які застосовуються в міжнародній торговій практиці.
Українське законодавство вважає ціну істотною умовою договору купівлі-продажу. Разом з тим, слід мати на увазі той факт, що за законами ряду країн визнаються дійсними договори, в яких ціна не зазначена [25].
Так, відповідно до Кодексу міжнародної торгівлі Чехії, «домовленість про певну договірну ціну не є суттєвим реквізитом договору купівлі-продажу, якщо сторони висловили бажання укласти договір і без домовленості про купівельну ціну». Англійське право також у принципі не вважає ціну суттєвою умовою договору. Правова доктрина США виходить із можливості укладення сторонами договору продажу без визначення в ньому ціни. Цивільний кодекс Франції ж, навпаки, встановлює, що ціна повинна бути визначена і вказана сторонами в договорі на момент його укладення. Аналогічний підхід і в Німеччині.
Таким чином, політика ціноутворення має велике значення для укладення зовнішньоекономічних контрактів металургійних підприємств. Проте реалізація контракту передбачає вибір серед значно більшого числа факторів. Визначальне значення серед них має інтегрований показник «якість постачальника».
Здійснимо аналіз потенційних постачальників товстолистового прокату для виробництва сталевих електрозварювальних труб великого діаметру з антикорозійним покриттям на ТОВ «Регіональне промислове підприємство «Інтерсталь». Великими споживачами підприємства є російські компанії - РАТ «Газпром» і «Транснефть».
ВАТ «Северсталь» є одним із самих надійних постачальників металопродукції. Це підприємство є крупним постачальником для російських виробників труб. Аналіз структури продажів комбінату показує, що за питомою вагою продаж прокату підприємствам трубної галузі займає друге місце, поступаючись продажу автомобілебудівним підприємствам.

1.    Якість людського ресурсу в ринковій економіці набуває значення стратегічного фактора успіху підприємства, управління персоналом чинить активний вплив на його ефективний розвиток. Тому в основу підвищення ефективності управління персоналом у зовнішньоекономічній діяльності повинна бути покладена зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед підприємством.
2.    Аналіз традиційного підходу до проектування інформаційних систем різного класу дозволяє судити про те, що найменш витратним способом програмної реалізації інформаційної системи ЗЕД металургійного підприємства виступає використання вже розроблених програмних продуктів.
3.    Запропоновано організаційний механізм маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства на основі вдосконалення інформаційного обміну між підприємствами в рамках ланцюга поставок і використання електронної комерції.
4.    Підвищення ефективності діяльності металургійного підприємства на вітчизняному та світовому ринках вимагає від нього розробки організаційного механізму управління маркетинговою діяльністю за допомогою поєднання сучасних підходів і методів маркетингу та логістики, інформаційних технологій та електронної комерції. При цьому основний акцент в розробці і реалізації даного організаційного механізму робиться на підвищення якості інформаційного обміну між підприємствами, об'єднаними в єдину ланцюг поставок.


Более старые статьи:

 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить