Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ І ДОЦЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ І ДОЦЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ І ДОЦЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ


З 1998 року вченою радою ХДАУ затверджене Положення про присвоєння почесних звань професора і доцента Херсонсько-го державного аграрного університету. Почесне звання професора і доцента ХДАУ присвоюється висококваліфікованим фахівцям, які працюють в системі агропромислового комплексу або водного го-сподарства, наукових і проектних установах, а також у науково-виробничих об’єднаннях, міжгалузевих науково-технічних компле-ксах і об’єднаннях на посадах керівників, головних і ведучих спеці-алістів, які мають:
– визначні професійні досягнення у впровадженні нових пер-спективних технологій у виробництво;
– значні результати досліджень на основі співробітництва і творчої взаємодопомоги з вченими університету;
– в своїх організаціях і установах філії випускаючих кафедр на виробництві, обладнаних новим устаткуванням, приладами, те-хнікою і проводять заняття із студентами університету;
– відповідний досвід роботи по керівництву навчальною та виробничою практикою студентів університету;
– необхідні здібності та знання у відповідній галузі для прове-дення занять із студентами університету на високому рівні;
– зробили конкретний внесок в становлення і розвиток науко-во-освітнянської діяльності університету.
Почесні звання професора та доцента присвоюються рішен-ням вченої ради університету таємним голосуванням. Рішення вченої ради вважається позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів ради, які брали участь у засіданні. Особам, яким присвоєні вищеназвані почесні звання професора і доцента, видається відповідний диплом за підписом ректора уні-верситету.

Першими почесними професорами ХДАУ у 1998р. стали:

АВЄРЧЕВ Володимир Іванович – директор птахофабрики “Ольгів-ська”;
АРТЮЩИК Степан Трохимович – керівник управління “Південриб-вод”;
БОГУН Олександр Миколайович – голова КСП “Червоний Жов-тень” Голопристанського району;
ВАНЦОВСЬКИЙ Анатолій Антонович – директор Дослідної станції рису УААН, заслужений агроном України, кандидат сільськогоспо-дарських наук;
КОТЛЯР Микола Михайлович – заступник начальника управління сільського господарства Херсонської області, заслужений агроном України;
КОШЕВИЙ Олександр Анатолійович – голова КСП “Нечаєвський” Миколаївської області, кандидат сільськогосподарських наук;
МАКСИМОВ Павло Дмитрович – директор КСП “Радянська земля” Білозерського району, кандидат сільськогосподарських наук;
МАКОВСЬКИЙ Віталій Йосипович – ведучий науковий співробітник Дослідної станції рису УААН, кандидат технічних наук;
НАЙДЬОНОВА Віра Опанасівна – голова КСП “Асканійський” Ка-ховського району;
ПУЗАНОВ Олександр Миколайович – голова КСП “Нове життя” Каховського району, кандидат сільськогосподарських наук;
СИЛЕЦЬКИЙ Віктор Петрович – директор агрофірми радгоспу-заводу “Білозерський”;
СВЕТЛИЧНИЙ Микола Гнатович – голова ВАТ “Придніпоровське” Ново-Воронцовського району;
СМУТЧЕНКО Леонід Тимофійович – голова агрофірми “Лиман” Бі-лозерського району заслужений агроном України;
СИДОРЕНКО Віталій Пилипович – голова КСП ім.Шевченка Гені-чеського району;
ТРИЩАНОВИЧ Валентин Васильович – голова КСП “Україна” Бі-лозерського району;
ШЕПЕЛЬ Володимир Данилович – голова СТОВ “Степовий” Ново-Воронцовського району, кандидат сільськогосподарських наук.

Першими почесними доцентами
ХДАУ стали:

БАСАКЕВИЧ Вячеслав Петрович – директор птахоплемпідприємс-тва “Чорнобаївське” Херсонської області;
БОБРОВ Володимир Вікторович – директор Херсонського ліцею економіки, бізнесу і права, кандидат педагогічних наук;
БОНДАРЕНКО Віктор Володимирович – голова КСП “Україна” Го-рностаївського району”;
ВАЩЕНКО Юрій Іванович – начальник управління Каховського ма-гістрального каналу;
ГАНЖА Володимир Федорович – голова КСП “Паризька Комуна” Ново-Троїцького району;
ГНІДІН Анатолій Євгенович – голова КСП “Україна” Бериславсько-го району;
ДАШКО Іван Пилипович – директор агроцеху “Апостоловський” Дніпропетровської області;
ДОВБНЯ Анатолій Архипович – голова рибколгоспу ім.С.М.Кірова м.Херсон;
ЄРМОЛЕНКО Володимир Федорович – заступник голови обласної державної адміністрації по сільському господарству;
ІВАНОВ Генадій Іванович – директор Ново-Каховського державно-го агротехнічного коледжу;
КОНЯШИН Вячеслав Миколайович – голова Чаплинської райдер-жадміністрації, кандидат сільськогосподарських наук;
ЛОТАРІЯ Олександр Калістратович – голова КСП “Володимирівка” Скадовського району;
ПИРОГОВ Микола Олександрович – директор Скадовського с.-г. технікуму ХДАУ;
СВИРИДЕНКО Володимир Павлович – директор Каховського с.-.г. технікуму;
ХРИСТОФОРОВ Володимир Іванович – голова спецрадгоспу “Херсонський”;
ЯРМАК Олександр Іванович – Генеральний директор обласного державного підприємства по агрохімічному обслуговуванню “Об-лагрохім”, кандидат сільськогосподарських наук.


 

You have no rights to post comments