Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Створення та реалізація пропозицій товарів АПК

Створення та реалізація пропозицій товарів АПК
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Створення та реалізація пропозицій товарів АПК

Пропозиція товару  – це багатогранне поняття, яке у  порівнянні з комплексом товарної політики містить значно більше різноманітних аспектів.  Товарна політика вбачає головною складовою товар чи послугу і відповідно до цього чинника намагається узгодити  всі параметри.
Створення моделі пропозиції визначає також позицію кожного виду товару або комбінації товарів по відношенню до конкурентів, що передбачає вибір якості, ціни та перспектив пропозиції товарів. Ці рішення покладаються в основу розробки нових товарів та розширення виробничої діяльності, що, в свою чергу, вимагає виявлення внутрішніх взаємозв’язків між товарним позиціювання, брендом   та реалізацією обраної стратегії.
Ми спробували використати методику процесу створення пропозиції, в якій  передбачається  вирішення наступних задач:
1. Стратегічний аналіз;
2. Створення багаторівневої моделі пропозиції;
3. Визначення позиції пропозиції для цільових ринків;
4. Встановлення стратегічних цілей пропозиції;
5. Розробка та впровадження стратегії для нових та існуючих товарів.
Аналіз товарів. Одним із важливих етапів створення пропозиції є проведення стратегічного аналізу товарів, що випускаються. Це дозволить розробити стратегії для нових товарів та їх модифікацій.
Запропонована система стратегічного аналізу передбачає певну послідовність дій при дослідженні товарного портфелю (рис.    ).
 
Для визначення ситуації по кожному виду товарів в якості аналітичного інструментарію необхідно застосовувати концепцію ЖЦТ, портфельний аналіз та позиційний аналіз.
Стратегічний аналіз товарів дозволяє на основі обмеженої кількості критеріїв виявити сильні та слабкі сторони товарного портфелю.
Портфельний аналіз використовується для визначення суттєвих відмінностей між товарами. Потім більш детально аналізується вплив на товарний портфель наступних факторів:
1) прибутковість;
2) бар’єри для проникнення на ринок;
3) коливання продажів;
4) рівень використання потужностей;
5) реакція рівня продаж на зміни у цінах, на просування товару;
6) природа технології (зріла, нестала, комплексна);
7) аналіз середовища.
Концепція ЖЦТ в стратегічному аналізі дозволяє:
1) визначати тривалість та степінь змін ЖЦТ;
2) встановлювати поточну стадію ЖЦТ та вибирати товарну стратегію, яка відповідає цій стадії;
3) передбачати стратегічні перепони та визначати можливості для внесення змін з метою подовження ЖЦТ.
Відомо, що ЖЦТ для багатьох товарів скорочується, і особливо це характерно для багатьох різновидів продовольчих товарів та напоїв. Це вимагає модифікації маркетингової стратегії підприємств-переробників с.-г. сировини.
Для визначення стадії ЖЦТ продукції підприємства застосовується аналіз степені зростання, тенденції продаж, часу впровадження, інтенсивності конкуренції, практики ціноутворення, вхідної та вихідної інформації про конкурентів. Найбільш складно встановити момент переходу товару з стадії зростання в стадію зрілості. Для цього найчастіше використовують методи аналізу структури галузі і конкуренції.
Аналіз структури асортименту

товарного асортименту розливних вин ТМ “Білозерський”, проведено його оцінку за допомогою показників прибутків від збуту та коефіцієнтів для розрахунку інтегрального показника асортименту. Для виконання поставленого завдання було проведено перевірку фірмового магазину “Таврія”, розташованого в обласному центрі. У ході перевірки співвставлялись асортиментні карти, оптові цінові прайси АФ і торгівельної точки,  а також виробників-конкурентів.
Розрахунок узагальненого показника асортименту (U) проведено за формулою:
U = Σ Аі * Кі,
де Аі - значимість і-го показника; Кі - величина показника.
Значимість показників Аі визначено експертним шляхом з урахуванням того факту, що Аі < 1; сума Аі = 1.
Для розрахунку інтегрального показника розраховано такі характеристики:
а) коефіцієнт  широти Кш = фактична кількість різновидностей даного виду товару в момент перевірки / кількість різновидностей даного виду товару, передбаченого асортиментним переліком = 31/34 = 0,91 (у магазині представлений досить широкий асортимент - близько 90% усієї продукції, яка пропонується на ринку);
б) коефіцієнт повноти ми не обчислюємо, оскільки в нашому випадку він ідентичний коефіцієнту широти,  так як фірмовий магазин має більшість товарів виробничого асортиментного переліку фірми, які планує мати;
в) коефіцієнт структури Кст =  18%/20%=0,9;
г) коефіцієнт стійкості Кст = сума фактичних наявностей різновидів даного виду товару під час всіх  перевірок / добуток кількості різновидностей даного виду товару, передбаченого асортиментним переліком на кількість перевірок = (27+28+27+29+31)/5*34 = 0,835 (тобто асортимент досить стійкий);
д) коефіцієнт оновлення Кон = кількість нових різновидностей даного виду товару в момент перевірки / кількість різновидностей даного виду товару, передбаченого асортиментним переліком = 13/31=0,41 (значний показник, оскільки поточного року  в торговій мережі реалізовувалось 13 нових найменувань, які відповідно склали 41 % всього асортименту).
Значимість конкретного показника (А), яка обрана  даної торгової точки  з урахуванням особливостей та різних факторів впливу на саме це підприємство.
Тоді, U =  0,5*0,91+0,l*0,9+0,2*0,835+0,2*0,4 = 0,792.
Ідеальний стан U = 1, до якого не вистачає лише 0,208, на які припадає покращення результатів коефіцієнтів структури та широти, зокрема по ліням міцних вин й вермутів. Але в цілому у ТМ "Білозерський" доволі широкий асортимент винної продукції (для прикладу асортиментна лінія ТМ “Олешшя” на кінець 2004 р. мала 28 асортиментних позицій, ТМ “Коблево” – 33 позиції [10]), тому можна вважати показник U = 0,792  достатнім для розробленого асортименту розливних вин. Аналізуючи даний показник, можна сказати що асортимент міксу “Вина ТМ “Білозерський” розливні в пляшках” є достатньо збалансованим.


 

You have no rights to post comments