Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Вивчення ресурсного потенціалу фермерських господарств Снігурівського району Миколаївської області

Вивчення ресурсного потенціалу фермерських господарств Снігурівського району Миколаївської області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вивчення ресурсного потенціалу фермерських господарств Снігурівського району Миколаївської області

Стабілізація та подальше ефективне функціонування селянських (фермерських) господарств (СФГ) неможливе без зміцнення та збереження їх ресурсного потенціалу. Вважається, що поняття “ресурсний потенціал” є результатом трансформації категорії “ресурси” у результаті включення в неї потенційних запасів ресурсів і потенційних можливостей їх використання та відновлення.
Об’єктом нашого дослідження є СФГ як елемент АПК Снігурівського району Миколаївської  області. Метою дослідження - оцінка ресурсного потенціалу цих господарств.
Наукові дослідження проводились у два етапи. На першому етапі було зроблено оцінку ресурсного потенціалу СФГ, на другому - вивчено залежність рівня їх потенційних можливостей від концентрації виробничих ресурсів на одиницю земельної площі господарств та збалансованості усіх видів ресурсів. Потенційні ресурсні можливості господарств визначались на основі показників кількісної та якісної характеристики земельних угідь із сприятливими кліматичними умовами, запасів живої та уречевленої праці.
Результати, отримані при проведенні досліджень, та практичний досвід підтверджують, що рівень потенційних можливостей СФГ знаходиться у залежності від концентрації виробничих ресурсів на одиницю земельної площі господарств та збалансованості природних,  матеріальних і трудових ресурсів. Збалансованість ресурсів тим вища, чим вищий рівень застосування досягнень науково-технічного прогресу.
Проведені нами наукові дослідження вказують на те, що ресурси СФГ є взаємопов’язаними і взаємозамінними.  Так, якість природних ресурсів буде покращуватись, а праця буде більш продуктивною при умові впровадження новітніх технологій: виробничих та управлінських. Однак, встановлено, що при збільшенні кількості землі в обробітку господарств (в основному за рахунок оренди) і незмінній кількості усіх працюючих в даному господарстві та при умові, що такий виробничий фактор як капітал, теж залишається незмінним, наступає момент, коли зменшується продуктивність землі, що веде до зменшення прибутків господарства.   Це пояснюється нестачею робочої сили, коштів, техніки тощо для своєчасного і якісного виконання сільськогосподарських робіт. Тобто, існує межа, за якою зростання певного виробничого фактора стає все менш ефективним.


 

You have no rights to post comments