Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Інтелектуальні системи в програмах курсу менеджменту і маркетингу

Інтелектуальні системи в програмах курсу менеджменту і маркетингу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інтелектуальні системи в програмах курсу менеджменту і маркетингу

Інформація є найважливішим ресурсом економіко-виробничих систем. Людина, як складова частина цих систем, повинна володіти сучасними методами організації інформаційних потоків для управління системою. Цьому повинна сприяти підготовка фахівців менеджерів. Підготовка повинна відбуватися в таких напрямах: загальний, професійно-поглиблений, творчо-організаційний. На першому рівні студенти засвоюють програми відповідних дисциплін з використанням комп’ютерів, на другому здобувають вміння використовувати системи підтримки прийняття рішень (СППР) і експертні системи, на третьому – вчаться складати фахові постанови задач, використовувати методи організації інформації, перетворюючи дані в знання і представляти ці знання. Особливу увагу необхідно приділяти вмінню всебічно аналізувати результати рішень, комплексно поєднуючи накопичені знання. Останнє спрямоване на придбання студентами навичок творчого підходу до процедури прийняття рішень.
У загальному підході до підготовки менеджерів з питань засвоєння процедур вироблення і прийняття рішень на підставі організації інформаційних потоків, студенти повинні здолати такі етапи програми:
1. Підготовчий, що включає придбання навичок взаємодії з ПЕОМ при спілкуванні людини з машиною.
2. Вибір навчаючого сценарію та регламенту навчання.
3. Аналізувати і оцінювати дії при використанні автоматизованих систем типу СППР, ЕС і СШІ.
5. Уточнення і доповнення навчаючого сценарію для повторного циклу навчання.
Реалізація такої концепції підготовки фахівців з менеджменту можлива за умов наявності при кафедрах менеджменту спеціалізованих комп’ютерних класів, з сучасним системним програмним забезпеченням і прикладними комплексами від тренувально-тестових до автоматизованих фахово-орієнтованих систем підтримки рішень, експертних систем і систем штучного інтелекту.
Є апробовані стандартні системи, що ефективно використовуються у виробничому менеджменту і при підготовці фахівців. Найбільш поширені з них: система, яка  автоматизує процедури вироблення рішень при об’ємному календарному плануванні, система управління запасами,  система планування виробничих ресурсів. Особливу увагу привертає система, що надає можливості аналізувати та порівнювати фінансові результати плану і ситуації, що склалася.
Навички роботи з такими системами виявляються корисними для роботи в конкурентному середовищі, в галузях де життєвий цикл товару короткий, що потребує оперативного реагування на зміну побажань покупця.
В ХДАУ на кафедрі менеджменту та маркетингу використовуються власні розробки, в основі яких програми представлення знань.
Побудова програми досліджень і навчання на таких системах потребує специфічних підходів і спеціальних алгоритмів побудови процесу.
На підставі спрямованості навчальних систем, їх експлуатаційних особливостей можливий такий алгоритм сценарію:
1. Етап обізнаності з особливостями СППР і ЕС (на прикладах демонструються процедури людино-машинних взаємодій при вирішенні спеціалізованих задач).
2. Визначається сценарій появи збуджуючих факторів, правил і послідовність дій студентів.
3. Проводиться прогнозування несприятливих наслідків рішень і необхідних дій. Якщо фахова орієнтація пов'язана з використанням ресурсів -проводиться оптимізація їх розподілу.
4. Отриманні результати порівнюються з еталонними значеннями для заданого сценарію. За результатами порівняння виділяються невірні дії і дається їх пояснення.
Реалізація пропозицій на повторних циклах навчання забезпечує підвищення рівня кваліфікації, підвищує ефективність людино-машинної взаємодії в різноманітних режимах.
Таким чином, впровадження концепції безперервної і системної підготовки менеджерів на інтелектуальних системах підтримки рішень значно прискорить і підвищить якість їх підготовки.


 

You have no rights to post comments