Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розвиток земельно-орендних відносин як один з напрямів розв’язання окремих проблем фермерства Білозерщини

Розвиток земельно-орендних відносин як один з напрямів розв’язання окремих проблем фермерства Білозерщини
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток земельно-орендних відносин як один з напрямів   розв’язання окремих проблем фермерства Білозерщини

Становлення   фермерства у Білозерському районі Херсонської області, стримується великою кількістю проблем. Серед них, насамперед, можна виділити проблеми розширення  земель селянських фермерських господарств (СФГ) та їх раціонального й ефективного використання, пристосування до ринкової кон’юнктури та   етичного ведення бізнесу.
У  нинішніх  умовах  питання виділення  землі для ведення   СФГ є проблематичним  через  відсутність  земель  запасу  або  їх  обмеженість.  Тому єдиною  умовою  створення  фермерського  господарства  залишається   вихід  із  колективного  агроформування  з  середньою  земельною  часткою.  Звичайно,  ефективно  вести  господарство  на  таких  площах  неможливо,  оскільки  не  може  бути  й  мови  про  дотримання  агротехнічних  вимог. Таке господарство не  буде  конкурентоспроможним. Таким  чином,  розширення  земельних  наділів  фермерського  господарства  є  життєво  важливим   для  забезпечення  його ефективного  функціонування.
Проблему  розширення  земель СФГ  доцільно  розглядати  у  декількох  аспектах.  Суть  одного, на нашу думку, найважливішого з них,  полягає  в  максимально  можливому  розширенні  земельних  наділів  у  межах,  встановлених  законодавством. Це можливо вирішити двома  способами:  по-перше,  об‘єднанням   земельних  часток (паїв), по-друге, наданням  в  оренду  додаткових  земельних  угідь .
З переходом України до багатоукладної ринкової економіки оренда поступово стала невід’ємною частиною нового господарського механізму. Особливо стимулювало поширення оренди проведене в Україні паювання землі. Оцінка динаміки розвитку фермерства у Білозерському районі за період здійснення реформування дозволяє виділити тенденцію до зростання земельної площі в обробітку фермерських господарств за рахунок оренди.
Наші дослідження показали, що орендувати землю фермери Білозерщини почали лише з 1999 року. Однак, вони не поспішають скористатися можливістю орендувати землю за земельні сертифікати.  Фермери беруть в оренду землю, але не у власників земельних часток,  а з земель запасу для ведення особистих підсобних господарств у сільських радах. Землю орендують фермери, які достатньо забезпечені матеріально-технічними засобами й мають, як правило, значний досвід самостійного господарювання.
При сповільнених темпах зростання кількості СФГ в районі, протягом 1999 – 2001 років спостерігаються високі темпи зростання земельних площ (включаючи оренду) в їх обробітку. Частка орендованих цими господарствами  земель зросла в 2002 році майже у вісім разів, порівняно з 1999 роком, і становить 44 % від загальної площі землекористування СФГ району.
 Саме завдяки оренді, фермерам вдалося збільшити площі земель в обробітку, що зумовило зростання середнього розміру фермерського господарства в районі. У 1995 році в середньому на одне фермерське господарство  припадало 34 га сільськогосподарських угідь, що були надані фермерам для ведення СФГ, а на кінець 2002 року вона становила б лише    32га, якби фермери не скористалися можливістю збільшити розміри господарств за рахунок оренди.  Площа сільгоспугідь, що припадає на одне фермерське господарство району, з урахуванням орендованих земель зросла у 2002 році до 60 га, а середній розмір всіх земель в обробітку фермерських господарств становить на сьогодні 63 га (табл.1).
Проведені нами дослідження показали, що в Білозерському районі спостерігається зростання кількості земель в обробітку СФГ за рахунок оренди. Саме вона стала основним напрямом вирішення проблем землезабезпечення й розширення земель фермерських господарств району. У недалекому майбутньому вона забезпечить фермеру істотну економію стартових коштів, порівняно з купівлею землі, дозволить швидше пристосуватись до коливань ринкової кон’юнктури, змінюючи при цьому розміри використовуваних ним земельних площ. Однак, саме оренда вимагає і вимагатиме від фермерів бережливого ставлення до землі, сприятиме більш ефективному її використанню та дотриманню зобов’язань перед її власниками.
Отже, розвиток земельно-орендних відносин виступає тим напрямом, який у великій мірі сприятиме розв’язанню зазначених проблем фермерства.
Незважаючи на всі існуючі проблеми, Херсонщина, і, зокрема, Білозерський район є й буде саме тим регіоном України, де існують всі можливості для розвитку фермерства. У період становлення цього виду підприємницької діяльності, самі фермерські господарства ще не відіграють суттєвої ролі в аграрному секторі АПК, та цей факт не дає права робити висновки про неперспективність фермерства району. Висока землезабезпеченість дозволяє збільшувати як кількість фермерських господарств, так і їх розміри до оптимальних, в основному за рахунок оренди та кооперації.


 

You have no rights to post comments